University of Stuttgart

University of Stuttgart

رنگینگ QS: 259

دانشگاه اشتوتگارت با نام اصلی (universität Stuttgart) دانشگاهی برتر در آلمان می باشد که در سال 1829 میلادی تاسیس شد. این دانشگاه دو پردیس دارد که یکی از آن ها در شهر اشتوتگارت آلمان و دیگری در حاشیه شهر واقع شده است. دانشگاه اشتوتگارت در زمینه های مکانیک، صنعت و مهندسی برق از دانشگاه های سرآمد در کشور آلمان محسوب می شود.

دانشگاه اشتوتگارت حدود 25000 دانشجو دارد که حدود 3000 نفر از این تعداد را دانشجویان بین المللی از سراسر دنیا تشکیل می دهند.

دانشکده های دانشگاه اشتوتگارت آلمان

 • دانشکده ی معماری و طراحی شهری
 • دانشکده ی مهندسی راه و ساختمان و محیط زیست
 • دانشکده ی شیمی
 • دانشکده ی مهندسی نرم افزار، مهندسی پزشکی و تکنولوژی انرژی
 • دانشکده ی علوم کامپیوتر، مهندسی برق و فناوری اطلاعات
 • دانشکده ی زمین شناسی و مهندسی هوافضا
 • دانشکده ی ریاضیات و فیزیک
 • دانشکده ی علوم انسانی
 • دانشکده ی مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی
 • دانشکده ی طراحی مهندسی، مهندسی تولید و مهندسی خودرو

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه اشتوتگارت آلمان

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیمهندسی هوافضاآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیمعماری و برنامه ریزی شهریآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیتاریخ هنرآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیمهندسی خودرو و موتور ماشینآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیبیولوژیآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیاداره کسب و کارآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیشیمیآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیشیمی و مهندسی پزشکیآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
9کارشناسی مهندسی عمرانآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیعلوم کامپیوترآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیعلوم دادهآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیاقتصادآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیمهندسی برق و فناوری اطلاعاتآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیانگلیسیآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیمهندسی محیطآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیشیمی تغذیهآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیفرانسویآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
18کارشناسی مهندسی اطلاعات زمین شناسیآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیتاریخآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیتاریخ علوم طبیعی و فناوریآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیسیستم های اطلاعاتآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیایتالیاییآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیزبان شناسیآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
24کارشناسیریاضیاتآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیمهندسی مکانیکآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیعلوم موادآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیمکاترونیکآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیعلوم کامپیوتر رسانهآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیمهندسی پزشکیآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیفلسفه و اخلاقآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیفیزیکآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیعلوم سیاسیآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیمطالعات رومنسآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
34کارشناسیفناوری شبیه سازیآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
35کارشناسیعلوم اجتماعیآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیجامعه شناسیآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیآموزش تکنیکالآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
38کارشناسیمدیریت فناوریآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
39کارشناسیمهندسی جا به جاییآلمانی3 سال700 یورواپلای در این رشته
40کارشناسی ارشداکوستیکآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
41کارشناسی ارشدمهندسی هوافضاانگلیسی2 سال700 یورواپلای در این رشته
42کارشناسی ارشدکنترل کیفیت هواآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدمعماری و برنامه ریزی شهریآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدتاریخ هنرآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدسیستم های خودرانآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدبیولوژیآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
47کارشناسی ارشداداره کسب و کارآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدشیمی و مهندسی بیولوژیالمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدشیمیآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدمهندسی عمرانآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدزبان کامپیوترانگلیسی2 سال700 یورواپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدمکانیک محاسباتی و مواد و ساختارانگلیسی2 سال700 یورواپلای در این رشته
53کارشناسی ارشدعلوم کامچیوترآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدفرهنگ های شناخته شدهآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدانسان دیجیتالآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
56کارشناسی ارشداقتصادآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدمهندسی برقانگلیسی2 سال700 یورواپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدمهندسی برق و فناوری اطلاعاتآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدالکتروموبیلیتیآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدمطالعات سیاست امپراطوریآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدمهندسی امنیت نتآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدانگلیسیآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدانگلیسی امروزآلمانی و انگلیسی2 سال700 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدشیمی تغذیهآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدفرانسویآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدمهندسی انفورماتیک زمین شناسیآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدتاریخ – منابعآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدسیستم های اطلاعاتآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدفناوری اطلاعاتانگلیسی2 سال700 یورواپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدبرنامه ریزی زیرساخت هاآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدتکنولوژی و تحقیق در مورد طراحی معماریانگلیسی2 سال700 یورواپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدساخت و ساز بین المللیانگلیسی2 سال700 یورواپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدایتالیاییآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکآلمانی و انگلیسی2 سال700 یورواپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدریاضیاتآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک و مواد و تولیدآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدمکاترونیکآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدعلوم تحرک و بیومکانیکآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدعلوم تکنیکال و طبیعیآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی2 سال700 یورواپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدفلسفه و اخلاقآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
82کارنشاسی ارشدمهندسی نورآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدانفورماتیک تجارتعلوم سیاسی2 سال700 یورواپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدفیزیکآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدمهندسی املاک و مدیریتآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدمدیریت املاکآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدمطالعات رومنسآلمانی5 سال700 یورواپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدفناوری شبیه سازیآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدبیولوژی تکنیکالآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدآموزش تکنیکالآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدمدیریت فناوریآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدتئوری و مقایسه زبانآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدمهندسی حمل و نقلآلمانی2 سال700 یورواپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدمدیریت و مهندسی منابع آبانگلیسی2 سال700 یورواپلای در این رشته
95دکترامعماریآلمانی و انگلیسی5 سال700 یورواپلای در این رشته
96دکترامهندسی راه و ساختمانآلمانی و انگلیسی5 سال700 یورواپلای در این رشته
97دکتراشیمیآلمانی و انگلیسی5 سال700 یورواپلای در این رشته
98دکترامهندسی نرم افزارآلمانی و انگلیسی5 سال700 یورواپلای در این رشته
99دکتراعلوم کامپیوترانگلیسی5 سال700 یورواپلای در این رشته
100دکتراریاضیاتآلمانی و انگلیسی5 سال700 یورواپلای در این رشته
101دکترافیزیکآلمانی و انگلیسی5 سال700 یورواپلای در این رشته
102دکتراعلوم انسانیآلمانی5 سال700 یورواپلای در این رشته
103دکترامدیریتآلمانی و انگلیسی5 سال700 یورواپلای در این رشته
104دکتراطراحی مهندسیآلمانی و انگلیسی5 سال700 یورواپلای در این رشته
105دکترامهندسی مکانیگآلمانی و انگلیسی5 سال700 یورواپلای در این رشته
106دکترامهندسی برقآلمانی و انگلیسی5 سال700 یورواپلای در این رشته
107دکترامهندسی عمرانآلمانی و انگلیسی5 سال700 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه اشتوتگارت آلمان

  همانطور که می‌دانید عموماً دانشگاه‌های دولتی در آلمان، رایگان هستند اما دانشجویان باید مبلغی را تحت عنوان هزینه اجتماعی و یا social fee پرداخت کنند.دانشجویان موظف به پرداخت مبلغی حدود 350 € به عنوان شهریه هر ترم هستند. این مبلغ به فعالیت های کمکی برای دانشجویان تعلق می گیرد. (به منظور تامین هزینه های حمل و نقل عمومی و کارت اعتباری دانشجویی) ین دانشگاه شهریه دریافت نمی کند با این حال دانشجویان برای هزینه های زندگی، مجبور به پرداخت هزینه می باشند.

  بورسیه‌ها و کمک هزینه‌ها

  دانشگاه اشتوتگارت بورسیه و کمک هزینه ی معینی را برای دانشجویان این دانشگاه در نظر نگرفته است، اما دانشجویانی که قصد اخذ پذیرش از دانشگاه اشتوتگارت را دارند، می توانند از بورسیه های بین المللی کشور آلمان مانند بورسیه های سازمان DAAD استفاده کنند.

  کمک هزینه‌ی DAAD)  Deutscher Akademischer Austauschdienst)

  برای تامین هزینه ها در کشور آلمان کمک هزینه های متعددی وجود دارد که مهمترین آنها DAAD است. استفاده ازDAAD  یکی از بهترین و ساده ترین راه ها برای اخذ بورسیه است. DAAD توسط وزارت آموزش و پرورش آلمان حمایت می شود. این شرکت بورسیه های مختلفی را به طیف وسیعی از کشورهای سراسر جهان، شامل اکثر کشورهای انگلیسی زبان ارائه می کند. این سازمان بیش از 80 کمک هزینه برای تحصیل در حوزه ی اقتصاد دارد. این کمک هزینه بخش اعظمی از هزینه های زندگی در شهر برلین و تنها بخش کوچکی از هزینه های تحصیلی را پوشش میدهد.

  بورسیه های شرکت Hilti

  این شرکت یکی از بزرگترین شرکت های کشور آلمان در زمینه ی کمک هزینه های تحصیلی است. علاوه بر مبلغ 1500 € (یورو) به ازای یک ترم، این شرکت بورسیه های متعددی را برای دانشجویان فارغ التحصیل، پایان نامه و… در نظر گرفته است.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه اشتوتگارت آلمان

  شرایط زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه اشتوتگارت

  اکثر برنامه ها و دوره های تحصیلی دانشگاه به زبان آلمانی ارائه می شوند. بدون داشتن مهارت زبان آلمانی، نمی توان در آلمان تحصیل نمود. بنابراین برای ثبت نام در کلیه برنامه ها به خصوص کارشناسی ارشد، الزامی است، دانشجو ثابت نماید که دانش کافی از زبان آلمانی را، حداقل در سطح C1 دارد. گواهینامه های زبانی که در لیست زیر نام برده شده است، نیز در این دانشگاه پذیرفته می شود.

  • TestDaF، برای پذیرش در یک برنامه، در مجموع 16 امتیاز لازم است و شما باید در هر چهار بخش امتحان حداقل 3 امتیاز کسب کنید.
  • گواهینامه C1 و C2 از مؤسسه گوته
  • آزمون ارزیابی در چارچوب مطالعات مقدماتی
  • گواهینامه ی telc Deutsch C1 Hochschule
  • دیپلم زبان آلمانی
  • DSH – آزمون زبان آلمانی برای ورود به دانشگاه

  و اگر واجد شرایط قبولی در آزمون ها نیستند میتوانند در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند.

  نمره زبان انگلیسی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه اشتوتگارت آلمان در مقطع کارشناسی آیلتس 6 و در مقطع کارشناسی ارشد آیلتس 6.5 می باشد. دقت نمایید برای مقطع دکترا به آیلتس 7 نیاز می باشد. متقاضیان اخذ پذیرش از دانشگاه اشتوتگارت همچنین باید آزمون زبان آلمانی (Basic User(A2 را زیر نظر CEFR پاس کنند. کسانی که واجد شرایط گذراندن این آزمون نیستند باید در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند. (این کلاس ها شهریه های را شامل نمی شوند.)

  برای اخذ پذیرش از این دانشگاه باید مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و به دانشگاه ارائه نماییم. آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش روند انجام کار را تسریع می بخشد. مدارک لازم برای اخذ پذیرش از دانشگاه عبارتند از:

  • معدل مطلوب متقاضی
  • آخرین مدارک تحصیلی متقاضی (دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد)
  • گواهی تائیدیه زبان خارجی (اگر رشته مورد نظر افراد انگلیسی محور است نیاز به تائیدیه زبان آلمانی نیست)
  • مدرک و ریزنمرات مقطع پیشین
  • رزومه (CV)
  • انگیزه نامه
  • توصیه‌نامه
  • پرداخت هزینه application fee

  اکثر رشته های کارشناسی در این دانشگاه به زبان آلمانی تدریس می شود و بنابراین به طور کلی حداقل سطح B1  توصیه می شود.

  ددلاین اپلای در دانشگاه اشتوتگارت آلمان

  • 15 جولای برای ترم زمستان
  • 15 ژانویه برای ترم تابستان

  27705

  تعداد دانشجو

  259

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید