University of Münster

University of Münster

رنگینگ QS: 200

دانشگاه مونستر آلمان با نام اصلی (University of Münster) یک دانشگاه قدیمی در قلب مونستر آلمان ی باشد که سال تاسیس آن به 1780 میلادی باز میگردد. دانشگاه مونستر در زمینه‌های مختلف به ویژه رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی بسیار فعال است. جوایز زیاد این دانشگاه در زمینه های تجارت و علوم اقتصادی گواه برتری آن در این حوزه ها می باشد. ین دانشگاه پنجمین دانشگاه آلمان از لحاظ وسعت و یکی از برترین مراکز علوم انسانی این کشور است.

دانشگاه مونستر حدود 44000 دانشجو دارد که از این میان حدود 3000 نفر دانشجوی بین المللی از سراسر دنیا هستند.

دانشکده های دانشگاه مونستر آلمان

 • دانشکده ی علوم دینی پروتستان
 • دانشکده ی علوم دینی کاتولیک
 • دانشکده ی حقوق
 • دانشکده ی علوم اقتصادی
 • دانشکده ی علوم پزشکی
 • دانشکده ی فلسفه
 • دانشکده ی علوم آموزشی و اجتماعی
 • دانشکده ی علوم ارتباطی
 • دانشکده ی تاریخ/فلسفه
 • دانشکده ی زبان شناسی
 • دانشکده ی ریاضیات و علوم کامپیوتر
 • دانشکده ی شیمی و داروسازی
 • دانشکده ی زیست شناسی
 • دانشکده ی زمین شناسی
 • دانشکده ی موسیقی

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه مونستر آلمان

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسی ارشدزبان شناسی کاربردیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیمطالعات زبان و ادبیات انگلیسی و آمریکاییآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیفرهنگ کهن مصر و خاورمیانهآلمانی 3 سال550 یورواپلای در این رشته
4کارشناسی ارشدفرهنگ کهن مدیترانه شرقیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیتاریخ انسان شناسیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
6کارشناسی ارشدعلوم پزشکیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیمدیریت تجارتآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
8کارشناسی ارشدمدیریت تجارتآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
9کارشناسی آموزش و پرورشآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
10کارشناسی ارشدآموزش و پرورشآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیبیولوژیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
12کارشناسی ارشدبیولوژیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
13کارشناسی ارشدبیوتکنولوژیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیشیمیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
15کارشناسی ارشدشیمیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیمطالعات چینآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
17کارشناسی ارشدمسیحیت در فرهنگ و جامعهآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
18کارشناسی ارشدفرهنگ کلاسیکآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
19کارشناسی ارشداداره جامعهآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیآلمانیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
21کارشناسی ارشدآلمانیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
22کارشناسی ارشدحقوق آلمانآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیزبان انگلیسیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
24کارشناسی ارشدزبان انگلیسیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیتربیت کودکانآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
26کارشناسی ارشدتربیت کودکانآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
27کارشناسی ارشدتئوری شناسی کاتولیکآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیفرانسویآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
29کارشناسی ارشدفرانسویآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیجغرافیاآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
31کارشناسی ارشدجغرافیاآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیانفورماتیک زمینیآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
33کارشناسی ارشدانفورماتیک زمینیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
34کارشناسی ارشدفیزیک زمینآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
35کارشناسی فیزیک زمینآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
36کارشناسی ارشدتکنولوژی زمین شناسیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
37کارشناسی علوم زمین شناسیآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدعلوم زمین شناسیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدمطالعات آلمانآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
40کارشناسیداستان نویسیآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
41کارشناسی ارشدداستان نویسیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
42کارشناسی ارشدیونانآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
43کارشناسیزبان شناسی یونانیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
44کارشناسیحرکت انسان در ورزش و تمرینآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدجغرافیای انسانیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدسیستم های اطلاعاتیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدمطالعات قرون وسطیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدمطالعات هلندآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
49کارشناسی اداره اروپا و بین المللآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
50کارشناسی ارشداداره اروپا و بین المللآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
51کارشناسیاسلامآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
52کارشناسی ارشداسلامآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
53کارشناسیتئوری شناسی اسلامآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدتئوری شناسی اسلامآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدمطالعات اسلام و عربآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
56کارشناسیایتالیاییآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدایتالیاییآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
58کارشناسییهودآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
59دکتراحقوق کلیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
60کارشناسیمذهب کاتولیکآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدمذهب کاتولیکآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
62دکتراتئوری شناسی کاتولیکآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
63کارشناسیانسان شناسی کلاسیک و مسیحیآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدانسان شناسی کلاسیک و مسیحیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
65کارشناسیمطالعات ارتباطاتآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدمطالعات ارتباطاتآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
67کارشناسیانسان شناسی – فرهنگ و جامعهآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی انسان شناسی فرهنگی – فلکلرآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدشعر فرهنگی در ادبیات و رسانهآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
70کارشناسیهنرآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدهنرآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
72کارشناسیتاریخ هنرآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدتاریخ هنرآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
74کارشناسیبوم شناسی منظرهآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدبوم شناسی منظرهآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدلاتینآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدانسان شناسی لاتینآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
78کارشناسیشیمی تغذیهآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
79کارشناسیریاضیاتآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدشیمی تغذیهآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدریاضیاتآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
82دکتراپزشکیآلمانی6 سال650 یورواپلای در این رشته
83کارشناسیموسقیآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدموسیقیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
85کارشناسیموسیقی و خلاقیتآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدموسیقی و خلاقیتآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدداروسازی مولکولیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
88کارشناسی موسیقی و مدیتیشنآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدموسیقی و مدیتیشنآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
90کارشناسیتمرین و موسیقی و رسانهآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدتغییرات و فرهنگ، زبان و ادبیاتآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
92کارشناسیهلندآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدهلندآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
94دکتراهلندآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
95کارشناسی اقتصادآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
96دکتراداروسازیآلمانی6 سال650 یورواپلای در این رشته
97کارشناسی فلسفهآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
98کارششناسی ارشدفلسفهآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
99کارشناسیفیزیکآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدفیزیکآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
101دکترافیزیکآلممانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
102کارشناسیسیاست و حقوقآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
103کارشناسیسیاست و اقتصادآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
104کارشناسیروانشاسیآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
105کارشناسی ارشدروان ناسیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
106کارشناسیاداره کشور در خارج از مرزهاآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
107کارشناسی ارشدسیاست های جمعیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
108کارشناسی ارشداداره کشور و جامعه مجازیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
109دکتراقضاوتآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
110کارشناسی ارشدمطالعات رومنس 3 زبانهآلمانی سال650 یورواپلای در این رشته
111کارشناسی ارشدمطالعات اسکاندیناویآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
112کارشناسی ارشدهندشناسیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
113کارشناسی ارشدجامعه شناسی و انسانآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
114کارشناسیاسکاندیناویاییآلمان3 سال650 یورواپلای در این رشته
115کارشناسی علوم انسان شناسیآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
116کارشناسیعلوم اجاماعیآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
117کارشنای ارشدعلوم اجتماعیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
118کارشناسیجامعه شناسیآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
119کارشناسی ارشدجامعه شناسیالمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
120کارشناسیاسپانیاییآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
121کارشناسی ارشداسپانساسسآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
122دکترااسپانساسسآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
123کارشناسیورزشآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
124کارشناسی ارشدورزشآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
125کارشناسی ارشدورزش، تمرین و پرفومنس انسانآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
126کارشناسی ارشدزبان و فرهنگ مصر و آسیای نزدیک کهنآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
127کارشناسی ارشدارتباطات استراتژیکآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
128کارشناسی ارشدماقبل تاریخ و تاریخ نزدیکآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
129کارشناسیاقتصادآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
130کارشناسی ارشداقتصادآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
131کارشناسی ارشدعلوم آبآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
132کارشناسیاقتصاد و قانونآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
133کارشناسی ارشدشیمی تجاریآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
134کارشناسی علوم کامپیوتر تجاریآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
135کارشناسیاقتصاد و سیاستآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
136کارشناسی ارشداقتصاد و سیاستآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
137کارشناسی ارشدفلسفه علمآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
138دکترادندان پزشکیآلمانی6 سال650 یورواپلای در این رشته
139دکتراعلوم اقتصادیآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
140دکترازبانش ناسیآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
141دکتراتاریخآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
142دکترازمین شناسیآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه مونستر آلمان

  مبلغ شهریه ی تحصیل در دانشگاه مونستر آلمان حدودا ۲۹۴ یورو به ازای یک سال است. این مبلغ تمامی هزینه های تحصیل در دانشگاه مونستر را از جمله هزینه ی حمل و نقل در شهر مونستر، هزینه ی امتحانات و… را پوشش می دهد.

  بورسیه‌ها و کمک هزینه‌ها

  دانشگاه مونستر آلمان بورس های تحصیلی متنوعی را ارائه می دهد

  • کمک هزینه ی KAAD بیشتر هزینه های زندگی در شهر لونبورگ را پوشش داده و تنها بخش کوچکی از شهریه و هزینه های تحصیلی را شامل می شود. مبلغ این بورسیه مبلغی حدود ۱۵۵۰۰ یورو در ماه است. همچنین شرایط خاصی مانند شرط معدل و… برای اخذ کمک هزینه ی KAAD مورد نیاز است.
  • کمک هزینه DAAD :(Deutscher Akademischer Austauschdienst) DAAD توسط وزارت آموزش و پرورش آلمان حمایت می شود. این شرکت بورسیه های مختلفی را به طیف وسیعی از کشورهای سراسر جهان، شامل اکثر کشورهای انگلیسی زبان ارائه می کند. کمک هزینه تحصیلی ترمیک بر اساس کشور محل تحصیل دانشجویان، دانشگاه مبلغی بین ۲۲.۰۰۰ تا ۷۸.۰۰۰ € (یورو) را برای پوشش هزینه های تحصیلی در نظر می گیرد. کمک هزینه های کوتاه مدت برای فارغ التحصیلی: دانشجویانی که قصد انجام پایان نامه در خارج از کشور را دارند مجاز به استفاده از این کمک هزینه هستند. هدف اقامت در خارج از کشور تحقیق روی پایان نامه است.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه مونستر آلمان

  برای اخذ پذیرش از این دانشگاه باید مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و به دانشگاه ارائه نماییم. آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش روند انجام کار را تسریع می بخشد. مدارک لازم برای اخذ پذیرش از دانشگاه مونستر آلمان عبارتند از:

  • معدل مطلوب متقاضی
  • آخرین مدارک تحصیلی متقاضی (دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد)
  • گواهی تائیدیه زبان خارجی (اگر رشته مورد نظر افراد انگلیسی محور است نیاز به تائیدیه زبان آلمانی نیست)
  • مدرک و ریزنمرات مقطع پیشین
  • رزومه (CV)
  • انگیزه نامه
  • توصیه‌نامه
  • پرداخت هزینه application fee

  اکثر رشته های کارشناسی در این دانشگاه به زبان آلمانی تدریس می شود و بنابراین به طور کلی حداقل سطح B1  توصیه می شود.

  آزمون زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی (TOEFL): حداقل نمره 79 در آزمون مبتنی بر اینترنت (iBT) لازم است. از خدمات آزمون آموزشی (ETS) بخواهید تا نمرات آزمون خود را با استفاده از کد ETS زیر گزارش دهند: 0254.

  سیستم بین المللی تست زبان انگلیسی (IELTS) – آزمون علمی: حداقل نمره کلی 6.5 مورد نیاز است.

  از زمانیکه آزمون زبان را داده اید نباید بیشتر از 2 سال گذشته باشد.

  ددلاین اپلای در دانشگاه مونستر آلمان

  • ترم تابستان: ۳۰ نوامبر
  • ترم زمستان: ۳۰ می

  43790

  تعداد دانشجو

  200

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید