University Of Milan

University Of Milan

رنگینگ QS: 348

دانشگاه میلان با نام اصلی (University Of Milan) که با نام Statale نیز شناخته می شود یکی از دانشگاه های مهم ایتالیا است. این دانشگاه بیش از شصت هزار دانشجو و حدود دو هزار نفر کارمند تحقیقاتی دارد. همچنین عضو لیگ دانشگاه های تحقیقاتی اروپا است. این دانشگاه در کل نه مدرسه عالی دارد که صدها دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را برگزار میکنند. این دانشکده ها همچنین برنامه های دکترا را دارا میباشند. دانشگاه میلان سالهاست که فعالیتهای پژوهشی و آموزشی خودرا ارائه می دهد و شهرت و جوایز بین المللی زیادی دریافت کرده است.

این دانشگاه طیف گسترده ای از دوره های کارشناسی و چندین دوره سه ساله ، پنج ساله و شش ساله همچنین دوره های کارشناسی ارشد بسیاری را ارائه می دهد که دو سال و یک سال ادامه دارد. تحصیل در ایتالیا بسیار هیجان انگیز است.همچنین چندین موسسه تحقیقاتی و هفتاد و چهار مدرسه تخصصی نیز وجود دارد. دانشگاه میلان تنها عضو ایتالیایی در لیگ دانشگاه های تحقیقاتی اروپا می باشد. فارغ التحصیلان نام آشنای این دانشگاه:ریکاردو جاکنی برنده جایزه نوبل فیزیک ، و همچنین مدال آور فیلدز انریکو بمبیری.

جهت اطلاع از کلیه روش های مهاجرتی ایتالیا و راهنمای مهاجرت به ایتالیا بر روی این متن کلیک کنید.

گالری تصاویر دانشگاه

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیزبان و ادبیاتانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیتاریخانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیعلوم انسانیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیسیاست بین المللی حقوق و اقتصادانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیمطالعات بین المللی و مؤسسات اروپاییانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیکار و مدیریتانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیمیانجیگری زبان و ارتباطات بین فرهنگیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیقانونانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
9کارشناسیمطالعات لیبرال در ارتباطاتانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیفلسفهانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیمهندسی الکترونیک و ارتباطاتانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیتحصیلات حرفه ایانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیعلم دارایی فرهنگیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیعلم خدمات حقوقیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیعلوم اجتماعی برای جهانی سازیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیگفتار و زبان درمانیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیعلوم و فنون کشاورزیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
18کارشناسیفناوری کشاورزی برای محیط زیستانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیدامداری و رفاه حیواناتانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیتولید حیواناتانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیتکنیک های شنوایی سنجیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
22کارشناسی تکنیک های شنواییانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
23کارشناسی تکنیک های شنواییانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
24کارشناسی علوم بیولوژیکیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
25کارشناسی علوم بیولوژیکیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیآزمایشگاه زیست پزشکیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیبیوتکنولوژیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیتکنیک های پرفیوژن قلب و گردش خون و قلب و عروقانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیایمنی شیمیایی و علوم زیست محیطی سمیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
30کارشناسی علم شیمیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیارتباط و جامعهانگلیسی2سال2516 یورواپلای در این رشته
32کارشناسی علوم کامپیوترانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیعلوم کامپیوتر برای ارتباطات رسانه جدیدانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
34کارشناسیامنیت سیستم های رایانه ای و شبکه ایانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
35کارشناسی بهداشت دندانانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیدندانپزشکیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیاقتصاد و مدیریتانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
38کارشناسی علم و سیاست محیط زیستانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
39کارشناسی ورزش و علوم بهداشتیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
40کارشناسی آثار معماری و منظرهانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
41کارشناسی علم و فناوری غذاانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
42کارشناسی علم و مدیریت خدمات غذاییانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
43کارشناسی مهندسی شیمیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
44کارشناسی مهندسی عمران و محیطانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
45کارشناسی مهندسی کامپیوتر و کنترلانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
46کارشناسی مهندسی الکتریک، الکترونیک و ارتباطاتانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
47کارشناسی علوم و فنون گیاهیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
48کارشناسی علوم انسانی مناظر محیط زیست و سرزمینانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
49کارشناسی تکنیک های تصویربرداری و رادیوتراپیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
50کارشناسی بهبود و محافظت از محیط های کوهستانیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
51کارشناسی شیمی صنعتیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
52کارشناسی پزشکی بین المللیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
53کارشناسی مدیریت گیاهان زراعی و محوطه سازیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
54کارشناسی ریاضیاتانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
55کارشناسی بیوتکنولوژی پزشکیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
56کارشناسی پزشکی و جراحیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
57کارشناسیپزشکی و جراحیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
58کارشناسیماماییانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
59کارشناسیعلوم اطلاعات موسیقیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
60کارشناسیپزشکی و جراحیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
61کارشناسیپزشکی و جراحی سان پائولوانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
62کارشناسیماماییانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
63کارشناسیعلوم طبیعیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
64کارشناسیتکنیک های نوروفیزیولوژیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
65کارشناسیپرستارانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
66کارشناسیکار درمانیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
67کارشناسیتکنیک های ارتوپدیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
68کارشناسیکمک ارتوپدی و چشم پزشکیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
69کارشناسیپرستاری کودکانانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
70کارشناسیشیمی دارویی و فناوری داروییانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
71کارشناسیداروسازیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
72کارشناسیفیزیکانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
73کارشناسیفیزیوتراپیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
74کارشناسیجراحیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
75کارشناسیتکنیک های توانبخشی روانپزشکیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
76کارشناسیبخش عمومی و مدیریت بهداشت و درمانانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
77کارشناسیعلم و فناوری برای مطالعه و حفظ میراث فرهنگی و رسانه های ذخیره سازی اطلاعاتانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
78کارشناسیدامپزشکیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
79کارشناسیتاکستان و محیط شناسیانگلیسی4 سال2516 یورواپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدمدیریت و سیاست های عمومیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدعلوم حفاظت از میراث فرهنگیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
82کارشناسی ارشداقتصاد و علوم سیاسیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
83کارشناسی ارشداقتصاد محیطی و غذاییانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدزبان ها و ادبیات اروپایی و خارج از کشورانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدامور مالی و اقتصادیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدسیاست جهانی و جامعهانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدمناطق سبز و طراحی منظرهانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدمطالعات تاریخیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدتاریخ و نقد هنرانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدروابط بین المللیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدزبانها و فرهنگهای ارتباطی و همکاری بین المللیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدمدیریت منابع انسانی و مطالعات کارانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدعلوم انسانی مدرنانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدتئاتر موسیقی و فیلمانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
95کارشناسی ارشدعلوم فلسفیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
96کارشناسی ارشدادبیات فلسفی و تاریخ باستانانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
97کارشناسی ارشدعلوم سیاسی و دولتانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
98کارشناسی ارشدفلسفه سیاست و روابط عمومیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدارتباطات عمومی و شرکتیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدفرهنگ مد چاپ و نشرانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
101کارشناسی ارشدتوسعه پایدارانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
102کارشناسی ارشدعلوم کشاورزیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
103کارشناسی ارشدعلوم زیست محیطی کشاورزیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
104کارشناسی ارشدعلوم و فن آوری های دامپروریانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
105کارشناسی ارشدزیست شناسی کاربردی در علوم تغذیهانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
106کارشناسی ارشدتنوع زیستی و زیست شناسی تکاملیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
107کارشناسی ارشدعلوم زیستیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
108کارشناسی ارشدبیوانفورماتیک ژنومیک محاسباتیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
109کارشناسی ارشدزیست شناسی کاربردی برای تحقیقات در زیست پزشکیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
110کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی زیست شناسیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
111کارشناسی ارشدعلم شیمیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
112کارشناسی ارشدعلوم شناختی و فرآیندهای تصمیم گیریانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
113کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
114کارشناسی ارشدمحصولات زراعی و علوم گیاهیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
115کارشناسی ارشدعلم داده و اقتصادانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
116کارشناسی ارشدعلوم زمینانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
117کارشناسی ارشدعلم ورزش برای زندگی سالمانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
118کارشناسی ارشدحرفه های علوم پزشکی پیشگیریانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
119کارشناسی ارشدحرفه های بهداشتی علوم توانبخشیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
120کارشناسی ارشدحرفه های بهداشتی معاونت علوم فنیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
121کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ایانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
122کارشناسی ارشدعلوم تغذیه ای و علوم غذاییانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
123کارشناسی ارشدعلوم ورزشی فردی و تیمیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
124کارشناسی ارشدشیمی صنعتیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
125کارشناسی ارشدامنیت انفورماتیکانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
126کارشناسی ارشدمدیریت نوآوری و کارآفرینیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
127کارشناسی ارشدریاضیاتانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
128کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی پزشکی و پزشکی مولکولیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
129کارشناسی ارشدزیست شناسی مولکولی سلولانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
130کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی مولکولی و بیوانفورماتیکانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
131کارشناسی ارشدعلوم پرستاری و ماماییانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
132کارشناسی ارشدعلوم تغذیه ایانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
133کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی داروییانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
134کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
135کارشناسی ارشدعلوم گیاهیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
136کارشناسی ارشد محصولات بیوتکنولوژیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
137کارشناسی ارشدعلوم بیوتکنولوژی دامپزشکیانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
138کارشناسی ارشدعلوم زراعت و باغداریانگلیسی2 سال2516 روبلاپلای در این رشته
139دکترامحیط زیست کشاورزی و زیست شناسیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
140دکتراعلوم بیوشیمیاییانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
141دکتراعلم شیمیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
142دکتراتحقیقات بالینیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
143دکترامقررات تطبیقی قانون دادرسی مدنی و تجارتانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
144دکتراعلوم کامپیوترانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
145دکتراعلوم زمینانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
146دکتراجامعه شناسی اقتصادی و مطالعات کارانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
147دکترااقتصادانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
148دکتراعلوم محیطیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
149دکتراسیستم های غذاییانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
150دکترامطالعات تاریخیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
151دکتراشیمی صنعتیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
152دکتراحقوق بین الملل و عمومیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
153دکترامطالعات حقوقیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
154دکترامطالعات ادبی و بین فرهنگی زبانی در دیدگاه های اروپایی و خارج از کشورانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
155دکتراادبیات هنری و میراث محیطیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
156دکتراعلوم ریاضیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
157دکترازیست شناسی مولکولی و سلولیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
158دکتراپزشکی مولکولیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
159دکتراعلوم تغذیه ایانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
160دکتراعلوم داروییانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
161دکتراعلوم بیومولکولی فارماکولوژیکی تجربی و بالینیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
162دکترافلسفه و علوم انسانیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
163دکترافیزیک کاربردیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
164دکترامطالعات سیاسیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
165دکتراعلوم بهداشت عمومیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
166دکتراجامعه شناسی و روش تحقیق اجتماعیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
167دکترامطالعات در مورد جرم سازمان یافتهانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
168دکتراپزشکیانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته
169دکتراعلوم دامپزشکی و حیواناتانگلیسی3 سال2516 روبلاپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان دانشگاه میلان

  میانگین هزینه دوره ها: 4000 یورو

  هزینه سالیانه زندگی: تقریبا 7400 یورو

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه میلان

  • الف) درخواست آنلاین / فرم درخواست
  • ب) مدرک لیسانس (یا بالاتر)
  • ج)ریز نمرات
  • ح) نامه توصیه
  • خ)انگیزه نامه
  • د) رزومه
  • و) نمرات از GRE یا آزمون GMAT
  • ی) نمرات تافل / آیلتس اگر زبان مادری متقاضی انگلیسی نیست.

  ددلاین اپلای در دانشگاه میلان

  • بین فوریه و جولای

  *دانشجویانی که مدرک دیپلم آنها از کشور ایتالیا نباشد ،باید در آزمون زبان این کشور شرکت کنند. برای دانشجویان به صورت رایگان دوره های آموزش زبان ایتالیایی در نظر گرفته شده است که برای دانشجویانی که دیپلم خارج از کشور ایتالیا دارند ، شرکت در آنها اجباری است.

  30869

  تعداد دانشجو

  348

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  اقامت تحصیلی ایتالیا

  هزینه تحصیل در ایتالیا

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  سلام. لیسانی عمران با معدل ۱۳.۵ میتونم برای ارشد اقدام کنم؟

  سلام و و قت بخیر
  در صورتی که نمره زبان بالایی ارائه کنید و در برخی از دانشگاه ها شدنیه
  با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا راهنماییتون کنیم

  سلام برای مستر مجدد GIS میخوام اقدام کنم. معدل کارشناسیم ۱۴.۳ و معدل ارشدم ۱۶.۷۵
  سلف فاند میخوام برم. هزینه تحصیل تو این رشته داره یا رایگانه مثل بقیه اروپا؟

  سلام. امکان اقدام دارید و در ایتالیا امکان دریافت بورسیه هم براتون وجود داره. لطفا با کارشناسان ما تماس یگیرید تا راهنماییتون کنن.

  سلام و وقت بخیر رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع دکترا کدام یک از دانشگاه های ایتالیا امکان تحصیل هست؟ ممنون از راهنمایی های خوب و کاربردی شما

  سلام و عرض ادب. رشته مد نظرتون رو اکثر دانشگاه ها ارائه میدن. میتونید برای راهنمایی بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

  دیدگاهتان را بنویسید