University of karlsruhe

University of karlsruhe

رنگینگ QS: 133

دانشگاه کارلسروهه با نام اصلی (universität karlsruhe) دانشگاهی فنی در شهر کارلسروهه آلمان می باشد. دانشگاه کارلسروهه آلمان در سال 1878 میلادی تاسیس شد و پردیس اصلی آن در شهری به همین نام واقع شده است. این دانشگاه در میان برترین دانشگاه های علوم کاربردی در کشور آلمان قرار دارد، خصوصا در رشته های مهندسی برق و مکانیک.

دانشگاه کارلسروهه حدود 26000 دانشجو دارد که 13 درصد این جمعیت را دانشجویان بین المللی از سراسر دنیا تشکیل می دهند

دانشکده های دانشگاه کارلسروهه آلمان

 • دانشکده ی معماری و مهندسی ساختمان
 • دانشکده ی علوم مهندسی و مدیریت
 • دانشکده ی علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعات تجارت
 • دانشکده ی مهندسی مکانیک و مکاترونیک
 • دانشکده ی مهندسی برق و فناوری اطلاعات
 • دانشکده علوم اجتماعی
 • دانشکده ی ژئوماتیک

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه کارلسروهه آلمان

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیعلوم زمین کاربردیآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیمعماریآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیمهندسی عمرانآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیمهندسی بایوآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیبیولوژیآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیشیمیآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیمهندسی شیمی و فرایندآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیشیمی بیولوژیآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
9کارشناسی آموزش آلمانیآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیعلوم کامپیوترآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیمهندسی برق و فناوری اطلاعاتآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیمهندسی انرژی و مدیریتآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیتاریخ فرهنگ و ایده های اروپاآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیبوم شناسیآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیفیزیک زمینآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیمطالعات آلمانآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیعلوم کامپیوترآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
18کارشناسی مهندسی سیستم های اطلاعات و مدیریتآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیمهندسی آموزشآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیتاریخ هنرآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیشیمی تغذیهآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیمهندسی مکانیکآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیعلوم و مهندسی موادآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
24کارشناسیریاضیاتآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیهواشناسیآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیآموزش تکنولوژی و علومآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیآموزش و پرورشآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیفلسفهآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیفیزیکآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیمدیریت فرایند و تولیدآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیآموزش ورزشآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیعلوم ورزشیآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیاقتصاد تکنیکالآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
34کارشناسیریاضیات صنعتیآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
35کارشناسیعلوم آب و مهندسیآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیعلوم اقتصاد کامپیوتریآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیمهندسی صنایعآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
38کارشناسیریاضیات کسب و کارآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
39کارشناسیعلوم – رسانه – ارتباطاتآلمانی3 سال1500 یورواپلای در این رشته
40کارشناسی ارشدعلوم زمین کاربردیآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
41کارشناسی ارشدمعماریآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
42کارشناسی ارشدمهندسی عمرانآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدمهندسی بایوآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدبیولوژیآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدشیمیآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدمهندسی شیمی و فرایندآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدبیولوژی شیمیآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدآموزش آلمانیالمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدمهندسی برق و فناوری اطلاعاتآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدمهندسی انرژی و مدیریتآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدتاریخ فرهنگ و ایده های اروپاآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدمهندسی اقتصادآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
53کارشناسی ارشدمهندسی ساخت و سازآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
54کارشناسی ارشداطلاعات زمین شناسیآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدبوم شناسیآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدفیزیک زمینآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدمطالعات آلمانآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدسیستم های اطلاعات – مهندسی و مدیریتآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدآموزش مهندسیآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدتاریخ هنرآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدشیمی تغذیهآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدمدیریت توسعه محصولآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی موادآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدریاضیاتآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدمکاترونیکآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدموبیلیتی و زیرساخت هاآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدسیستم های موبیلیتی – مهندسی و مدیریتآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدبرنامه ریزی زیرساخت هاآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدعلوم و فناوری آموزشانگلیسی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدنور و فوفتونیکزانگلیسی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدآموزش و پرورشآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدفلسفهآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدمدیریت فرایند و محصولاتآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدعلوم ناحیه ایآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدانفورماتیک زمینآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدآموزش ورزشآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدعلوم ورزشیآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
80کارشناسی ارشداقتصاد تکنیکالآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدریاضیات صنعتیآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدعلوم آب و مهندسیآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
83کارشناسی ارشداقتصاد علوم کامپیوترآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدمهندسی صنایعآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدریاضیات تجارتآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدعلوم – رسانه – ارتباطاتآلمانی2 سال1500 یورواپلای در این رشته
87دکترامعماریآلمانی و انگلیسی5 سال1500 یورواپلای در این رشته
88دکتراعلوم مهندسی و مدیریتآلمانی و انگلیسی5 سال1500 یورواپلای در این رشته
89دکترامهندسی ساختمانآلمانی5 سال1500 یورواپلای در این رشته
90دکتراعلوم کامپیوترآلمانی و انگلیسی5 سال1500 یورواپلای در این رشته
91دکترامهندسی مکانیکآلمانی و انگلیسی5 سال1500 یورواپلای در این رشته
92دکترامکاترونیکآلمانی5 سال1500 یورواپلای در این رشته
93دکترامهندسی برق و فناوری اطلاعاتآلمانی و انگلیسی5 سال1500 یورواپلای در این رشته
94دکتراعلوم اجتماعیآلمانی و انگلیسی5 سال1500 یورواپلای در این رشته
95دکتراژئوماتیکآلمانی و انگلیسی5 سال1500 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه کارلسروهه آلمان

  همانطور که می‌دانید عموماً دانشگاه‌های دولتی در آلمان، رایگان هستند اما دانشجویان باید مبلغی را تحت عنوان هزینه اجتماعی و یا social fee پرداخت کنند.دانشجویان موظف به پرداخت مبلغی حدود 750 € به عنوان شهریه هر ترم هستند. این مبلغ به فعالیت های کمکی برای دانشجویان تعلق می گیرد. (به منظور تامین هزینه های حمل و نقل عمومی و کارت اعتباری دانشجویی) ین دانشگاه شهریه دریافت نمی کند با این حال دانشجویان برای هزینه های زندگی، مجبور به پرداخت هزینه می باشند.

  بورسیه‌ها و کمک هزینه‌ها

  بورسیه ها و کمک هزینه های متعددی برای دانشجویان بین المللی دانشگاه کارلسروهه وجود دارد.

   کمک هزینه ی HsKA

  این کمک هزینه به دانشجویان ممتاز تعلق می گیرد و مبلغ آن حدود 300 یورو در ماه است و حداقل به مدت 2 ترم پرداخت می شود.

  همچنین کمک هزینه هایی برای دانشجویان فارغ التحصیل وجود دارد که برخی هزینه های فارغ التحصیلی را پوشش می دهد. کمک هزینه های بین المللی کشور آلمان مانند DAAD نیز برای دانشجویان بین المللی دانشگاه کارلسروهه در دسترس هستند.

  کمک هزینه‌ی DAAD)  Deutscher Akademischer Austauschdienst)

  برای تامین هزینه ها در کشور آلمان کمک هزینه های متعددی وجود دارد که مهمترین آنها DAAD است. استفاده ازDAAD  یکی از بهترین و ساده ترین راه ها برای اخذ بورسیه است. DAAD توسط وزارت آموزش و پرورش آلمان حمایت می شود. این شرکت بورسیه های مختلفی را به طیف وسیعی از کشورهای سراسر جهان، شامل اکثر کشورهای انگلیسی زبان ارائه می کند. این سازمان بیش از 80 کمک هزینه برای تحصیل در حوزه ی اقتصاد دارد. این کمک هزینه بخش اعظمی از هزینه های زندگی در شهر برلین و تنها بخش کوچکی از هزینه های تحصیلی را پوشش میدهد.

  بورسیه های شرکت Hilti

  این شرکت یکی از بزرگترین شرکت های کشور آلمان در زمینه ی کمک هزینه های تحصیلی است. علاوه بر مبلغ 1500 € (یورو) به ازای یک ترم، این شرکت بورسیه های متعددی را برای دانشجویان فارغ التحصیل، پایان نامه و… در نظر گرفته است.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه کارلسروهه آلمان

  شرایط زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه کارلسروهه آلمان

  اکثر برنامه ها و دوره های تحصیلی دانشگاه به زبان آلمانی ارائه می شوند. بدون داشتن مهارت زبان آلمانی، نمی توان در آلمان تحصیل نمود. بنابراین برای ثبت نام در کلیه برنامه ها به خصوص کارشناسی ارشد، الزامی است، دانشجو ثابت نماید که دانش کافی از زبان آلمانی را، حداقل در سطح C1 دارد. گواهینامه های زبانی که در لیست زیر نام برده شده است، نیز در این دانشگاه پذیرفته می شود.

  • TestDaF، برای پذیرش در یک برنامه، در مجموع 16 امتیاز لازم است و شما باید در هر چهار بخش امتحان حداقل 3 امتیاز کسب کنید.
  • گواهینامه C1 و C2 از مؤسسه گوته
  • آزمون ارزیابی در چارچوب مطالعات مقدماتی
  • گواهینامه ی telc Deutsch C1 Hochschule
  • دیپلم زبان آلمانی
  • DSH – آزمون زبان آلمانی برای ورود به دانشگاه

  و اگر واجد شرایط قبولی در آزمون ها نیستند میتوانند در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند.

  نمره زبان انگلیسی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه کارلسروهه آلمان در مقطع کارشناسی آیلتس 6 و در مقطع کارشناسی ارشد آیلتس 6.5 می باشد. دقت نمایید برای مقطع دکترا به آیلتس 7 نیاز می باشد. متقاضیان اخذ پذیرش از دانشگاه کارلسروهه آلمان همچنین باید آزمون زبان آلمانی (Basic User(A2 را زیر نظر CEFR پاس کنند. کسانی که واجد شرایط گذراندن این آزمون نیستند باید در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند. (این کلاس ها شهریه های را شامل نمی شوند.)

  برای اخذ پذیرش از این دانشگاه باید مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و به دانشگاه ارائه نماییم. آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش روند انجام کار را تسریع می بخشد. مدارک لازم برای اخذ پذیرش از دانشگاه عبارتند از:

  • معدل مطلوب متقاضی
  • آخرین مدارک تحصیلی متقاضی (دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد)
  • گواهی تائیدیه زبان خارجی (اگر رشته مورد نظر افراد انگلیسی محور است نیاز به تائیدیه زبان آلمانی نیست)
  • مدرک و ریزنمرات مقطع پیشین
  • رزومه (CV)
  • انگیزه نامه
  • توصیه‌نامه
  • پرداخت هزینه application fee

  اکثر رشته های کارشناسی در این دانشگاه به زبان آلمانی تدریس می شود و بنابراین به طور کلی حداقل سطح B1  توصیه می شود.

  ددلاین اپلای در دانشگاه کارلسروهه آلمان

  • 15 جولای برای ترم زمستان
  • 15 ژانویه برای ترم تابستان

  25495

  تعداد دانشجو

  133

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید