University of Guelph

University of Guelph

رنگینگ QS: 491

دانشگاه گلف یا گوئلف با نام اصلی (university of Guelph) یکی از دانشگاه های برتر کانادا واقع در ایالت انتاریو می باشد. دانشگاه گوئلف شهرت زیادی در زمینه زشته های مرتبط با کشاورزی دارد. این دانشگاه در سال 1930 کار خود را آغاز نموده و می توان گفت بهترین سیستم‌های مسکن دانشجویی را دارا می باشد.

یکی از علت های تمایز دانشگاه گوئلف سابقه و تاریخ جذاب آن است که موجب برتری آن دانشگاه در محیط آموزشی و تحقیقاتی شده است.

شکل و تیپ دانشگاه گوئلف به گونه ای است که 150 سال سابقه آن در زمینه های مختلف، این دانشگاه را به عنوان رهبر و پیشرو به خصوص در رشته هایی مانند علوم زیستی، هنر و انسان شناسی بدل کرده است.

سیاست های جالب این دانشگاه که تحصیل در آن را دلپذیر تر کرده است عبارتند از:

 • پرداخت ترم به ترم شهریه دانشگاه
 • بیش از 18 میلیون دلار پاداش و بورسیه های مبنی بر شایستگی و نیاز دانشجویان
 • انجام کار پاره وقت درون پردیس برای بیش از 400 دانشجو
 • تامین بخشی هزینه هایی که به علت برخی کمبودهای مالی بصورت غیر منتظره برای دانشجویان اتفاق می افتد .
 • مشارکت در آموزش و پرورش برای تسهیل در یادگیری و اشتغال زایی و توسعه برای ایجاد درآمد دانشجویان در حال تحصیل .

گالری تصاویر دانشگاه گوئلف کانادا

رشته‌های دانشگاه گوئلف کانادا

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسی علوم حیوانات و طیورانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
2کارشناسی تغذیه کاربردیانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
3کارشناسی تاریخ هنر و فرهنگ بصریانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
4کارشناسیبیوانفورماتیکانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
5کارشناسیعلوم بایومدیکالانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
6کارشناسیبایوفیزیکانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
7کارشناسی MBA انگلیسی4 سال32،000 دلاراپلای در این رشته
8کارشناسیصلاحیت توسعه و گسترشانگلیسی4 سال28،000 دلاراپلای در این رشته
9کارشناسیشیمیانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
10کارشناسیمطالعات بالینیانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
11کارشناسیعلوم کامپیوترانگلیسی4 سال29،000 دلاراپلای در این رشته
12کارشناسینویسندگی خلاقانهانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
13کارشناسیجرم شناسی و جزاانگلیسی4 سال30،000 دلاراپلای در این رشته
14کارشناسیاقتصادانگلیسی4 سال32،000 دلاراپلای در این رشته
15کارشناسیانگلیسیانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
16کارشناسیعلوم محیط زیستانگلیسی4 سال22،500 دلاراپلای در این رشته
17کارشناسیمطالعات اروپاانگلیسی4 سال23،450 دلاراپلای در این رشته
18کارشناسیروابط خانگی و تغذیه کاربردیانگلیسی4 سال27،000 دلاراپلای در این رشته
19کارشناسیایمنی محصولات غذایی و تضمین کیفیتانگلیسی4 سال25،000 دلاراپلای در این رشته
20کارشناسیصنایع غذاییانگلیسی4 سال25،000 دلاراپلای در این رشته
21کارشناسیمواد غذایی، کشاورزی و منابع اقتصادانگلیسی4 سال25،000 دلاراپلای در این رشته
22کارشناسیمطالعات فرانسهانگلیسی4 سال22،000 دلاراپلای در این رشته
23کارشناسی تاریخانگلیسی4 سال22،000 دلاراپلای در این رشته
24کارشناسیجغرافیاانگلیسی4 سالبین 22,091 تا 29,175 دلاراپلای در این رشته
25کارشناسی بهداشت بشر و علوم تغذیهانگلیسی4 سال22،000 دلاراپلای در این رشته
26کارشناسیزیست شناسیانگلیسی4 سال24،000 دلاراپلای در این رشته
27کارشناسیمطالعات توسعه بین المللیانگلیسی4 سال26،0000 دلاراپلای در این رشته
28کارشناسیطراحی فضای سبزانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
29کارشناسیمطالعات کارائیب و آمریکای لاتینانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
30کارشناسیمطالعات رهبریانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
31کارشناسیمطالعات مصرف کنننده و ارزیابیانگلیسی4 سال24،500 دلاراپلای در این رشته
32کارشناسیریاضی و آمارانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
33کارشناسیزیست شناسی مولکولی و سلولیانگلیسی4 سال27،800 دلاراپلای در این رشته
34کارشناسیعلوم اعصابانگلیسی4 سال27،000 دلاراپلای در این رشته
35کارشناسیپاتوبیولوژیانگلیسی4 سال30،000 دلاراپلای در این رشته
36کارشناسیفلسفهانگلیسی4 سال24،000 دلاراپلای در این رشته
37کارشناسیفیزیکانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
38کارشناسیکشاورزی گیاهانانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
39کارشناسی علوم سیاسیانگلیسی4 سال24،500 دلاراپلای در این رشته
40کارشناسی جمعیت پزشکیانگلیسی4 سال28،900 دلاراپلای در این رشته
41کارشناسیروان شناسیانگلیسی4 سال29،450 دلاراپلای در این رشته
42کارشناسی جمعیت شناسیانگلیسی4 سال29،750 دلاراپلای در این رشته
43کارشناسی برنامه ریزی و توسعه روستاییانگلیسی4 سال26،500 دلاراپلای در این رشته
44کارشناسی جامعه شناسیفرانسوی4 سال26،450 دلاراپلای در این رشته
45کارشناسی هنرانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
46کارشناسی تئاترانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
47کارشناسیتوریسمانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
48کارشناسی سم شناسیانگلیسی4 سال25،600 دلاراپلای در این رشته
49کارشناسیمهندسی مکانیکانگلیسی4 سال36،000 دلاراپلای در این رشته
50کارشناسی مهندسی عمرانانگلیسی4 سال36،000 دلاراپلای در این رشته
51کارشناسی مهندسی شیمیانگلیسی4 سال36،000 دلاراپلای در این رشته
52کارشناسیمهندسی برقانگلیسی4 سال36،000 دلاراپلای در این رشته
53کارشناسی مهندسی کامپیوترانگلیسی4 سال36،000 دلاراپلای در این رشته
54کارشناسیمهندسی محیط زیستانگلیسی4 سال36،000 دلاراپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدعلوم حیوانات و طیورانگلیسی2 سال29،550 دلاراپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدتغذیه کاربردیانگلیسی2 سال29،550 دلاراپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدتاریخ هنر و فرهنگ بصریانگلیسی2 سال29،550 دلاراپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدبیوانفورماتیکانگلیسی2 سال40،500 دلاراپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدعلوم پزشکیانگلیسی2 سال42،000 دلاراپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدفیزیک پزشکیانگلیسی2 سال41،000 دلاراپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدMBAانگلیسی2 سال35،000 دلاراپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدصلاحیت توسعه و گسترشانگلیسی2 سال29،550 دلاراپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدشیمیانگلیسی2 سال38،750 دلاراپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدمطالعات بالینیانگلیسی2 سال31،000 دلاراپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترانگلیسی2 سال30،000 دلاراپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدنویسندگی خلاقانهانگلیسی2 سال24،200 دلاراپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدجرم شناسی و جزاانگلیسی2 سال27،750 دلاراپلای در این رشته
68کارشناسی ارشداقتصادانگلیسی2 سال37،500 دلاراپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدانگلیسیانگلیسی2 سال12،600 دلاراپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدعلوم محیط زیستانگلیسی2 سال34،550 دلاراپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدمطالعات اروپاانگلیسی2 سال34،550 دلاراپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدروابط خانوادگی و تغذیه کاربردیانگلیسی2 سال28،500 دلاراپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدایمنی محصولات غذایی و تضمین کیفیتانگلیسی2 سال34،500 دلاراپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدصنایع غذاییانگلیسی2 سال34،550 دلاراپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدمواد غذایی، کشاورزی و منابع اقتصادانگلیسی2 سال34،550 دلاراپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدمطالعات کشور و زبان فرانسهانگلیسی2 سال32،650 دلاراپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدجغرافیاانگلیسی2 سال33،500 دلاراپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدتاریخانگلیسی2 سال33،500 دلاراپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدبهداشت بشر و علوم تغذیهانگلیسی2 سال34،550 دلاراپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدزیست شناسی انگلیسی2 سال37،000 دلاراپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدمطالعات توسعه بین المللیانگلیسی2 سال36،550 دلاراپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدطراحی فضای سبزانگلیسی2 سال34،550 دلاراپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدمطالعات کارائیب و آمریکای لاتینانگلیسی2 سال33،500 دلاراپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدمطالعات رهبریانگلیسی2 سال35،500 دلاراپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدمطالعات مصرف کننده و ارزیابیانگلیسی2 سال34،550 دلاراپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدریاضی و آمارانگلیسی2 سال34،550 دلاراپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدزیست شناسی مولکولی و سلولیانگلیسی2 سال38،800 دلاراپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدعلوم اعصابانگلیسی2 سال35،600 دلاراپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدپاتوبیولوژیانگلیسی2 سال38،000 دلاراپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدفلسفهانگلیسی2 سال33،500 دلاراپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی2 سال33،750 دلاراپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدکشاورزی گیاهیانگلیسی2 سال34،550 دلاراپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدعلوم سیاسیانگلیسی2 سال33،800 دلاراپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدجمعیت پزشکیانگلیسی2 سال39،550 دلاراپلای در این رشته
95کارشناسی ارشدروانشناسیانگلیسی2 سال37،400 دلاراپلای در این رشته
96کارشناسی ارشدجمعیت شناسیانگلیسی2 سال34،550 دلاراپلای در این رشته
97کارشناسی ارشدبرنامه ریزی و توسعه روستاییانگلیسی2 سال34،550 دلاراپلای در این رشته
98کارشناسی ارشدهنرانگلیسی2 سال13،000 دلاراپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدتئاترانگلیسی2 سال38،000 دلاراپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدتوریسمانگلیسی2 سال29،000 دلاراپلای در این رشته
101کارشناسی ارشدسم شناسیانگلیسی2 سال34،550 دلاراپلای در این رشته
102کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکانگلیسی2 سال35،000 دلاراپلای در این رشته
103کارشناسی ارشدمههندسی معدنانگلیسی2 سال35،000 دلاراپلای در این رشته
104کارشناسی ارشدمهندسی موادانگلیسی2 سال35،000 دلاراپلای در این رشته
105کارشناسی ارشدمهندسی هسته ایانگلیسی2 سال35،000 دلاراپلای در این رشته
106کارشناسی ارشدمهندسی عمرانانگلیسی2 سال35،000 دلاراپلای در این رشته
107کارشناسی ارشدمهندسی شیمیانگلیسی2 سال35،000 دلاراپلای در این رشته
108کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوترانگلیسی2 سال35،000 دلاراپلای در این رشته
109کارشناسی ارشدمهندسی برقانگلیسی2 سال35،000 دلاراپلای در این رشته
110دکتراعلوم حیوانات و طیورانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
111دکترابیوانفورماتیکانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
112دکتراعلوم پزشکیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
113دکترافیزیک پزشکیانگلیسی 5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
114دکتراشیمیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
115دکترافیزیکانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
116دکترااقتصادانگلیسی5 سال34،000 دلاراپلای در این رشته
117دکتراروابط خانوادگی و تغذیه کاربردیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
118دکتراصنایع غذاییانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
119دکتراریاضیات و آمارانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
120دکتراکامپیوترمواد غذایی، کشاورزی و منابع اقتصاد5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
121دکتراجغرافیاانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
122دکتراتاریخانگلیسی 5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
123دکترابهداشت بشر وو علوم تغذیهانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
124دکترازیست شناسیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
125دکترامطالعات توسعه بین المللیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
126دکترامطالعات ادبیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
127دکترامدیریتانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
128دکترازیست شناسی مولکولی و سلولیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
129دکتراعلوم اعصابانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
130دکتراپاتوبیولوژیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
131دکترافلسفهانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
132دکتراکشاورزی گیاهیانگلیسی5 سال27،850 دلاراپلای در این رشته
133دکتراعلوم سیاسیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
134دکتراجمعیت پزشکیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
135دکتراروانشناسیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
136دکتراجامعه شناسیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
137دکترامطالعات روستاانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
138دکتراسم شناسیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
139دکترامهندسی مکاینکانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
140دکترامهندسی شیمیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
141دکترامهندسی زمین شناسیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
142دکتراریاضیات و مهندسیانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
143دکترامهندسی موادانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
144دکترامهندسی معدنانگلیسی5 سال23،500 دلاراپلای در این رشته
145دکتراحقوقانگلیسی5 سال36،000 دلاراپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه گوئلف کانادا

  شهریه و هزینه تحصیل دانشگاه گوئلف برای دانشجویان خارجی دوره کارشناسی (تمام وقت)، با تمام هزینه‌های اجباری و احتمالی در جدول زیر ارائه شده است: 

  رشته‌های تحصیلیهزینه تقریبی در هر ترم (بر حسب دلار کانادا) 
  BA، BAS، رشته‌های عمومی، BSC، BSC ENV، BASC13.647
  BCOMM15.343
  BCOMP14.943
  BEng18.337
  BLA17.106
  BSC AGR13.674

  هزینه تقریبی رشته‌های تحصیلات تکمیلی نیز برای دانشجویان خارجی در هر ترم بین 20.110-19.525 دلار کانادا است.

  هزینه تحصیل در دانشگاه گوئلف کانادا با توجه به رشته انتخابی شما متفاوت است. برای اطلاع از هزینه رشته مورد نظر خود می‌توانید به بخش خدمات مالی دانشجویان در وب‌سایت این دانشگاه مراجعه کنید یا با ما تماس بگیرید. در مقابل هر رشته مقدار تقریبی هزینه آن آمده است.

  بورسیه های تحصیلی دانشگاه گوئلف

  مقطع کارشناسی

  International Undergraduate Entrance Scholarship

  بورس مذکور به دانش آموزان ممتازی که دانشگاه گوئلف را برای ادامه تحصیل انتخاب می کنند تعلق می گیرد . درخواست بورس باید قبل از اول مارچ هرسال به دانشگاه ارسال شود . دانشگاه براساس معدل و شرایط دانش آموز مبلغ بورسیه را تعیین می کند .

  Guelph Campus Co-operative Centennia Scholarship

  دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی پذیرفته شده بعد از گذراندن حداقل یک ترم موفق و کسب 75 درصد نمرات همچنین دارا بودن کارت عضویت Co-operative membership card می توانند جهت اخذ این بورسیه درخواست بدهند . ارزش این بورسیه به مبلغ 1000 دلار کانادا می باشد .

  مقطع دکترا

  International Graduate Entrance Scholarship

  Graduate Teaching Assistants

  Graduate Research Assistants

  Vanier Canada Graduate Scholarships

  دانشگاه گوئلف کانادا هرسال و در زمینه های مختلف چندین کمک هزینه به دانشجویان مقیم و بین الملل اختصاص میدهد.

  دانشجویان با دریافت اجازه کار می توانند تا 20 ساعت در هفته حق کار داشته باشند و برای هر ساعت کار 10.50$ تا 12.50$ دریافت نمایند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه گوئلف کانادا

  حداقل مدارک لازم برای درخواست پذیرش در دانشگاه گوئلف کانادا به عبارت زیر است:

  مدارک تحصیلی: برای دانشجویان مقطع کارشناسی در ایران، مدرک تحصیلی لیسانس معادل چهار سال تحصیل و با معدل حداقل 14 مورد نیاز است.

  سایر مدارک مورد نیاز :

  • ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلات از دوره متوسطه.
  • رزومه
  • انگیزه نامه
  • توصیه نامه محرمانه (معمولا متقاضیان سه توصیه نامه به دانشگاه ارسال میکنندولی این عدد در دانشکده های مختلف متفاوت است.)
  • گواهی شهروندی کانادا (در صورتی که شخص شهروند کانادا باشد.)
  • احتمال دارد هر رشته نیازمند مدارکی اضافه بر آنچه در بالا گفته شد باشد.

  مدرک زبان مورد نیاز برای تحصیل در دانشگاه گوئلف کانادا

  از آنجا که دانشگاه گوئلف یک دانشگاه انگلیسی زبان است، دانشجویان خارجی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی (فوق لیسانس، دکترا و فوق دکترا) را دارند، باید مدرک زبان با حداقل نمره مورد نیاز این دانشگاه را دارا باشند.

  • تافل (IBT): حداقل نمره 89 و حداکثر نمره 120
  • IELTS: حداقل نمره 6.5 و حداکثر 9

  ددلاین اپلای در دانشگاه گوئلف کانادا

  به دلیل جو رقابتی حاکم در اخذ پذیرش دانشگاه گوئلف و اقدام سریع و به موقع متقاضیان ایرانی در ثبت درخواست، اطلاع از مهلت های پذیرش جهت موفقیت در امر پذیرش امری الزامی است. برای ارسال درخواست دوره های تحصیلات تکمیلی، پیشنهاد می‌کنیم، حداقل 9 ماه قبل از شروع دوره، اقدام به ارسال مدارک کنید.

  مهلت های مقرر

  • درخواست پذیرش آنلاین برای ترم پاییز: 15 فوریه

  27890

  تعداد دانشجو

  491

  QS


  پیشنهاد میکنیم مطالب مرتبط زیر را نیز درباره انواع روش های تحصیل در کانادا مطالعه فرمایید.

  تحصیل در کانادا

  کالج های کانادا

  هزینه تحصیل در کانادا

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید