University of Florence

University of Florence

رنگینگ QS: 505

دانشگاه فلورانس با نام اصلی (Università degli Studi di Firenze) که در سال 1321 میلادی تاسیس شده است، یکی از قدیمی ترین دانشگاه های جهان به شمار می آید. این دانشگاه همان طور که از نام آن مشخص است در شهر فلورانس ایتالیا قرار دارد. 126 رشته در 10 دانشکده دانشگاه فلورانس تدریس می شوند. از جمله رشته‌های مطرح در این دانشگاه می توان به معماری، مهندسی و طراحی صنعتی اشاره کرد. این دانشگاه یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی دولتی در ایتالیا محسوب می‌شود.

جهت اطلاع از کلیه روش های مهاجرتی ایتالیا اعم از کاری و تحصیلی بر روی متن راهنمای مهاجرت به ایتالیا کلیک کنید.

گالری تصاویر دانشگاه فلورانس ایتالیا

رشته‌های دانشگاه فلورانس ایتالیا

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیعلوم کشاورزیایتالیایی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیعلوم جنگل و محیط شناسیایتالیایی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیعلوم و تکنولوژی برای فضاهای سبزایتالیایی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیتکنولوژی تولید اسباب منزل چوبی و سازهایتالیایی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیشراب شناسیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
6کارشناسینکنولوژی تغذیهایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیعلوم حیات وحشایتالیایی 3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیطراحی صنعتیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
9کارشناسیعلوم معماریایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیمنظره و برنامه ریزی شهریایتالیایی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیمدیریت تجارتایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیاقتصاد و مراودهایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیتوسعه اقتصادیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیآمارایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیعمران، ساخت و ساز و مهندسی محیطیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیمهندسی کامپیوترایتالیایی4 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیمهندسی برق و ارتباطات از راه دورایتالیایی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
18کارشناسیمهندسی مکانیکاینالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیمهندسی مدیریتایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیبایوتکنولوژیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیعلوم موتور ایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیعلوم دارویی کاربردیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیماماییایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
24کارشناسیپرستاریایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیروان درمانیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیآموزش حرفه ایایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیتراپی زبان و تکلمایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیتکنولوژی آزمایشگاهیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیرژیم غذاییایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیتکنیک های عکس برداری و پرتودرمانیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیتکنیک های نوروفیزیوتراپی ایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیروش های ارتوپدیکایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیتکنیک های پیشگیری محیطی و کاریایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
34کارشناسیدستیاری سلامتایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
35کارشناسیتاریخ انسان شناسیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیبرنامه ریزی و مدیریت اتفاقات و پروژه های هنریایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیتحصیلات در هنر، موسیقی و تئاترایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
38کارشناسیفلسفهایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
39کارشناسیمطالعات زبان و ادبیاتایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
40کارشناسیمطالعات میان فرهنگیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
41کارشناسیمطالعات جامعه-تحصیلیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
42کارشناسیانسان شناسی و ارتباطاتایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
43کارشناسیتاریخایتالیایی4 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
44کارشناسیخدمات قانونیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
45کارشناسیعلوم بایولوژیکیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
46کارشناسیشیمیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
47کارشناسیعدسی ها و مطالعات مربوط به آن هاایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
48کارشناسیفیزیک و نجومایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
49کارشناسیعلوم کامپیوترایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
50کارشناسیعلوم طیبیعیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
51کارشناسیعلوم زمین شناسیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
52کارشناسیریاضیاتایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
53کارشناسیبازیابی و نگهداری با شناخت و مواد ایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
54کارشناسیعلوم سیاسیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
55کارشناسیکار اجتماعیایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
56کارشناسیعلوم روانی و روش هاایتالیایی3سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدبایوتکنولوژی برای مدیریت محیط و کشاورزی بهینهایتالیایی2سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدعلوم کشاورزی و روش هاایتالیایی2سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدمدیریت منابع طبیعی برای توسعه شهریانگلیسی2سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدعلوم تغذیه و تکنولوژیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدسیستم های جنگلی و تکنولوژیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدعلوم و تکنولوژی حیات وحشایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدمعماری منظرهایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدمعماریایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدطراحیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدطراحی فشن سیستمایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدطراحی و برنامه ریزی شهری و حوزه ایانگلیسی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی ارشداقتصاد و مدیریت ریسکایتالیایی و انگلیسی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدطراحی سیستم توریسم پایدارانگلیسی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدعلوم اقتصادایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
71کارشناسی ارشداقتصاد و توسعهانگلیسی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدمدیریت و اجرای تجارتایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدحسابداری برای حسابداران عمومیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدمهندسی پزشکیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدمهندسی عمرانایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدمهندسی ساختمانایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدمهندسی برق و اتوماسیونایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدمهندسی ارتباطاتایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدمهندسی برقایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدمهندسی انرژیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدمهندسی مدیریتایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوترایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدمهندسی تاریخیانگلیسی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدمهندسی محیطیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدپرستاری و ماماییایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدپیراپزشکی-بازیابیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدپیراپزشکی- تکنیک های تشخیصایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدپیراپزشکی- پیشگیریایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی پزشکیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدعلوم تغذیهایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدعلوم و تکنولوژی ورزشیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدانسان شناسیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدآرشیوها و کتابخانه هاایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
95کارشناسی ارشدزبان شناسی مدرنایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
96کارشناسی ارشدزبان شناسی باستانیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
97کارشناسی ارشدزبان و فرهنگ جدید و قدیم شرقایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
98کارشناسی ارشدزبان آمریکایی و ادبیاتایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدرهبریایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدهنرهای اجراییایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
101کارشناسی ارشدمنطق، فلسفه و تاریخ علمایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
102کارشناسی ارشدمطالعات فلسفیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
103کارشناسی ارشدجغرافیا و بازمانده ها برای همکاری بین المللیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
104کارشناسی ارشدتاریخایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
105کارشناسی ارشدتاریخ هنرایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
106کارشناسی ارشدتئوری های مکالماتایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
107کارشناسی ارشدبیولوژی کاربردی و مولکولیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
108کارشناسی ارشدبیولوژی رفتاری و محیطیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
109کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی مولکولیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
110کارشناسی ارشدمواد و علوم نگهداری از میراث فرهنگیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
111کارشناسی ارشدعلوم فیزیک و نجومایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
112کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
113کارشناسی ارشدریاضیایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
114کارشناسی ارشدعلوم مولکولی پیشرفتهایتالیایی2 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
115کارشناسی ارشد علوم شیمیانگلیسی2سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
116کارشناسی ارشدطبیعت و علوم انسانایتالیایی2سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
117کارشناسی ارشد علوم زمین شناسیایتالیایی2سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
118کارشناسی ارشد روابط بین الملل و مطالعات اروپاییایتالیایی2سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
119کارشناسی ارشد مراودات عمومی و سیاسیایتالیایی2سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
120کارشناسی ارشدسیاست و بازارایتالیایی2سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
121کارشناسی ارشدبرنامه ریزی و اجرای سیاست های جمعیایتالیایی2سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
122کارشناسی ارشدجامعه شناسی و تحقیقاتایتالیایی2سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
123کارشناسی ارشدروان شناسی زندگی و محتویات آنایتالیایی2سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
124کارشناسی ارشدروان شناسی کلینیکی ایتالیایی2سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
125کارشناسی ارشد پیوستهمعماری ایتالیایی5سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
126کارشناسی ارشد پیوستهشیمی دارویی و تکنولوژیایتالیایی5سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
127کارشناسی ارشد پیوستهداروسازیایتالیایی5سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
128کارشناسی ارشد پیوستهپزشکی و جراحیایتالیایی5سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
129کارشناسی ارشد پیوستهدندان پزشکیایتالیایی5سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
130کارشناسی ارشد پیوستهتربیت معلمایتالیایی5سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
131کارشناسی ارشد پیوستهحقوقایتالیایی و انگلیسی5سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
132دکتراعلوم بایومدیکالایتالیایی و انگلیسی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
133دکتراعلوم کلینیکیایتالیایی و انگلیسی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
134دکترافیزیک و نجومایتالیایی و انگلیسی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
135دکتراریاضیات ایتالیایی و انگلیسی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
136دکتراعلوم شیمیاییایتالیایی و انگلیسی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
137دکتراعلوم زمین ایتالیایی و انگلیسی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
138دکتراجامعه و سیاستایتالیایی و انگلیسی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
139دکتراعلوم حقوقیایتالیایی و انگلیسی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
140دکترامعماری و ساخت و ساز ایتالیایی و انگلیسی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
141دکترامعماری، نظریه ها و پروژه ایتالیایی و انگلیسی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
142دکترازبان شناسیایتالیایی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
143دکترامحاسبات هوشمندایتالیایی و انگلیسی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته
144دکترامطالعات تاریخیایتالیایی و انگلیسی3 سالاز 156 تا 2560 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه فلورانس ایتالیا

  شهریه دانشجویان خارجی در دانشگاه فلورانس

  شهریه رشته‌های مختلف در مقابل آن‌ها آمده است، این رشته ها با توجه به مبدایی که از آن اقدام می شود دارای شهریه های مختلفی هستند. برای اطلاعات بیشتر با مشاوران ما در اپلای‌من تماس بگیرید.

  مطالب مرتبط: تحصیل در ایتالیا

  بورسیه ها و کمک هزینه های بین المللی دانشگاه فلورانس ایتالیا

  • این دانشگاه بورس‌های تحصیلی گوناگونی را برای دانشجویان فراهم می‌آورد . مهمترین آن را می‌توان بورس DSU این دانشگاه دانست که مبلغ پیرامون 4500 یورو دارد و بیشتر دانشجویان جهان‌سوم می توانند از آن بهره‌مند شوند . همچنین دانشگاه سالانه دوبار ( یکبار در هر نیمسال ) کلاس های آموزش زبان ایتالیایی را بطور رایگان برای دانشجویان برگزار می کند.
  • کمک‌های مالی و جوایز پس از فارغ التحصیلی از طرف دانشگاه
  • کار پاره وقت
  • تدریس خصوصی به دیگر دانشجویان

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه فلورانس ایتالیا

   مدارک مورد نیاز اجباری برای همه شهروندان با مدرک علمی خارجی

   دیپلم دبیرستان شما (ترجمه شده، تأئید و همراه با اعلان اعتبار صادر شده توسط کنسولگری یا سفارت ایتالیا یا در داخل کشور) به صورت زیر صادر شود:

  • کپی کارت شناسایی (کارت ملی) یا گذرنامه
  • کپی از اجازه اقامت و علت صدور آن. اگر شما مجوز اقامت خود را تمدید نمودید، شما به یک کپی از مجوز اقامت منقضی شده خود و رسید اداره پست برای درخواست تمدید خود نیاز دارید. (فقط برای شهروندان غیر اروپائی).
  • کپی از روادید تحصیلی شما. (تنها برای شهروندان غیر اروپائی ساکن در خارج از کشور).
  • لطفا توجه داشته باشید متقاضیانی که فاقد این اسناد هستند، پذیرش نخواهند شد.

  شرایط لازم برای پذیرش دانشگاه فلورانس ایتالیا

  شرایط پذیرش خاص برای همه رشته های تحصیلی در ساپینزا شامل ارزیابی دانش پایه و مدرک زبان ایتالیایی میباشد. علاوه بر این، در صورت لزوم، شرایط یادگیری اضافی اختصاص داده خواهد شد. این امر باید در طول سال اول به پایان برسد.

  اگر شما متقاضی یک رشته تحصیلی با دسترسی محدود میباشید، شما باید برای یک آزمون ورودی ثبت نام کنید. دانش و درک زبان ایتالیایی عمومی شما در همان تاریخ مورد بررسی قرار میگیرد. پذیرش شما به نتیجه آزمون ورودی شما بستگی دارد.

  لطفا توجه داشته باشید: کلیه دانشجویان غیر اروپایی ساکن در خارج از کشور نیز باید در آزمون زبان ایتالیایی قبول بشوند تا بتوانند در هر رشته تحصیلی از دانشگاه ساپینزا پذیرفته شوند. برای دوره های به زبان انگلیسی نیازی به پذیرفته شدن در آزمون ورودی نیست.

  همه متقاضیان باید:

  • یک مدرک دانشگاهی قانونی رسمی (ترجمه و تأئید شده به زبان ایتالیایی) ارائه دهند.
  • پیش ثبت نام در سفارت ایتالیا یا کنسولگری (فقط برای دانشجویان غیراروپایی ساکن خارج از کشور)
  • شرایط پذیرش فلورانس را احراز نمایند.

  پذیرش

  دانشجویان غیر اروپایی ساکن در خارج از کشور می توانند در کنسولگری یا سفارت ایتالیا تا ۷ جولای پیش ثبت نام نمایند که این تاریخ توسط وزارت آموزش و پرورش و تحقیقات ایتالیا تعیین شده است.

  ممکن است درجات تحصیلی، مهلت ثبت نام مختلف داشته باشد. برای تاریخ و جزئیات خاص به Manifesto degli Studi مراجعه کنید.

  نمره زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه فلورانس ایتالیا

  دوره ها آیلتس تافل ibt تافل pbt
  کارشناسی و ارشدنمره ی کل: 6 نمره ی کل: 78 نمره ی کل: 547

  همچنین کلیه رشته‌هایی که به زبان ایتالیایی تدریس می شوند نیازمند مدرک زبان C1 هستند.

  ددلاین اپلای در دانشگاه فلورانس ایتالیا

  دانشجویان غیر اروپایی ساکن در خارج از کشور می توانند در کنسولگری یا سفارت ایتالیا تا ۷ جولای پیش ثبت نام نمایند که این تاریخ توسط وزارت آموزش و پرورش و تحقیقات ایتالیا تعیین شده است.

  آخرین مهلت اپلای برای ثبت نام سال اول در دوره کارشناسی و  یا دوره کارشناسی ارشد پیوسته  با پذیرش نامحدود: 6 سپتامبر – 31 اکتبر

  آخرین مهلت اپلای برای ثبت نام سال اول  دردوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته با پذیرش نامحدود:

  6 سپتامبر تا 21 دسامبر

  *برای ثبت نام در رشته های با پذیرش محدود برای هر دانشکده ، مهلت اپلای متفاوت است. آخرین مهلت اپلای پیش ثبت نام نیز از 23 مارچ تا 7 جولای است.

  ممکن است درجات تحصیلی، مهلت ثبت نام مختلف داشته باشد. برای تاریخ و جزئیات خاص به Manifesto degli Studi مراجعه کنید.

  49982

  تعداد دانشجو

  505

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  اقامت تحصیلی ایتالیا

  کار در ایتالیا

  هزینه تحصیل در ایتالیا

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید