University of Cologne

University of Cologne

رنگینگ QS: 347

دانشگاه کلن آلمان با نام اصلی (Universität zu Köln) یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه های اروپا بوده و ششمین دانشگاهی است که در اروپای مرکزی تاسیس شده است. تاسیس آن به سال 1388 میلادی بر میگردد . این دانشگاه در سال 1978 بسته و مجددا در سال 1919 راه اندازی شده است. دانشگاه کلن وابسته  به بنیاد پژوهش های آلمان (Deutsche Forschungsgemeinschaftt) می باشد که در پیشرفت علمی آلمان نقش بسزایی دارد. امروزه این دانشگاه با بیش از48 هزار دانشجو که در شش دانشکده‌ی آن مشغول به تحصیل هستند، یکی از مهم‌ترین مراکز آموزش عالی در آلمان محسوب می‌شود. امکان تحصیل در بیش از ۲۰۰ رشته‌ی تحصیلی در دانشگاه کلن وجود دارد.  افرادی همچون آلبرتوس ماگنوس و توماس ماگنوس و توماس آکوئیناس که از بزرگ‌ترین فیلسوفان اروپا در سده های میانه هستند، از دانش‌آموختگان دانشگاه کلن می‌باشند؛ و همچنین از فارغ التحصیلان این دانشگاه رضا بیک زاده نظریه‌پرداز و نویسنده معاصر ایرانی را نیز می‌توان نام برد. برخی از برندگان جوایز نوبل نیز از اساتید و فارغ‌التحصیلان این دانشگاه هستند. به تازگی این دانشگاه موفق شد افتخاری دیگری را نیز از آن خود کند و آن پیوستن به جمع دانشگاه‌های بر‌تر آلمان بود. عنوانی که تا سال ۲۰۱۷ میلادی در اختیار این دانشگاه خواهد ماند.

گالری تصاویر دانشگاه

رشته‌های دانشگاه کلن

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیباستان شناسیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیفرهنگ و زبان آفریقاییآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیزبانها و فرهنگهای باستانیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیهنرآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیتاریخ هنرآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیبیوشیمیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیزیست شناسیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیمدیریت کسب و کارآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
9کارشناسیریاضیات تجاری / صنعتیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیآموزش مذهبی کاتولیکآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیالهیات کاتولیکآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیشیمیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیفرهنگ ها و جوامع آسیاآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیهلندیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیمطالعات هلندیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیاقتصادآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیعلوم آموزشیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
18کارشناسیانگلیسیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیمردم شناسیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیزبانشناسی حقوقی اروپاآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیفرانسویآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیجغرافیاآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیزبان و ادبیات آلمانیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
24کارشناسییونانیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیاقتصاد بهداشتیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیتاریخآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیمدیریت اطلاعاتآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیپردازش اطلاعاتآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیایتالیاییآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیمطالعات ژاپنیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیزبان و فرهنگ جهان اسلامآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیلاتینآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیزبانشناسی و آواآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
34کارشناسیریاضیاتآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
35کارشناسیمطالعات فرهنگ رسانه ایآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیعلوم رسانهآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیموسیقیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
38کارشناسیموسیقی شناسیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
39کارشناسیاقتصاد ملیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
40کارشناسیعلوم طبیعی و اجتماعی، حوزه یادگیریآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
41کارشناسیفلسفهآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
42کارشناسیفلسفه علمیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
43کارشناسیفیزیکآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
44کارشناسیسیاستآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
45کارشناسیمعارف دینی پروتستانآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
46کارشناسیروانشناسیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
47کارشناسیمطالعات منطقه ای چینآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
48کارشناسیمطالعات منطقه ای اروپای شرقی و مرکزیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
49کارشناسیمطالعات منطقه ای آمریکای لاتینآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
50کارشناسیمطالعاتآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
51کارشناسیروسیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
52کارشناسیمطالعات اسلامآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
53کارشناسیاسپانیاییآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
54کارشناسیآموزشآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
55کارشناسیگفتار درمانیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
56کارشناسیمطالعات انگلیسیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
57کارشناسیمدیاآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
58کارشناسیمراقبت بالینیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
59کارشناسیعلوم اعصاب ، آزمایش و بالینیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
60کارشناسیحقوق ، آلمانی-انگلیسیآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
61کارشناسیقانون ، آلمانی-فرانسویآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
62کارشناسیورزشآلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته
63کارشناسیاقتصاد آلمانی3 سال620 یورواپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه کلن آلمان

  دانشگاه کلن آلمان هزینه ای بابت شهریه دریافت نمی کند. فقط یک هزینه ی مشارکت حدود 262 یورو قبل از شروع هر ترم باید پرداخت شود.

  بورسیه ها و کمک هزینه های بین المللی

  • بورس تحصیلی Deutschlandstipendium: . این بورسیه به دانشجویان سال اول و دانشجوبان با استعداد ترم های بالاتر تعلق میگیرد. مبلغ این بورسیه ماهیانه 300 یورو است. ددلاین اپلای بورس از  15 اوت تا 15 سپتامبر  2017  می باشد.
  •  بورس تحصیلی دانشجویان خارج از کشور (PROMOS)  : این بورس تحصیلی توسط DAAD و همچنین دیگر سازمان های حمایت از دانشجویان خارجی  برای دانشجویان بین المللی ای که برای تحصیل به خارج از کشور آلمان سفر می کنند در نظر گرفته شده است.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه کلن آلمان

  • مدارک مقطع پیشین
  • رزومه
  • انگیزه نامه
  • نمرات آزمون های زبان

  نمره زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه کلن

  دانشجویان برای تحصیل در رشته های آلمانی زبان این دانشگاه نیازمند ارائه ی گواهینامه  در یکی از آزمون های زیر هستند:

  • آزمون DSH سطح 2
  • TestDaf با نمره ی کل حداقل 16 امتیاز
  • گواهی زبان های اروپایی: telc Deutsch C1 Hochschule
  • دیپلم زبان آلمانی Standing Conference of the Ministers سطح 2
  • گواهینامه ( Große Deutsche Sprachdiplom (GDS یا   Goethe-Zertifikat C2  از موسسه گوته
  • گواهینامه ی ZOP از موسسه گوته
  • گواهینامه ی Feststellungsprüfung (آزمون ورودی دانشگاه Studienkolleg آلمان)
  • گذراندن دوره ی سه ساله ی حرفه ای زبان آلمانی در یکی از موسسات آلمانی

  ددلاین اپلای در دانشگاه کلن

  • ترم زمستان: 15 جولای
  • ترم تابستان: 15 ژانویه

  250

  تعداد دانشجو

  347

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  تحصیل در آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید