University of Bonn

University of Bonn

رنگینگ QS: 115

دانشگاه بن با نام اصلی (University of Bonn) واقع در شهر بن آلمان، با قدمتی حدود 200 ساله، یکی از معتبرترین و قدیمی ترین دانشگاه‌ها می‌باشد. دانشگاه بن در میان دانشگاه‌های برتر آلمان به عنوان مقصدی برای بسیاری از دانشجویان بین المللی از جمله ایران شناخته شده است.

با اینکه این دانشگاه به دلایل زیادی شهرت دارد اما از مهم ترین آنها می توان به آموزش و تحقیقات پیشرویی که در دانشگاه بن صورت می‌گیرد اشاره کرد.

دانشگاه بن به طور کلی داری ۷ دانشکده است که به شرح زیر هستند:

 • دانشکده الهیات (کاتولیک)
 • دانشکده الهیات (پروتستان)
 • دانشکده حقوق و اقتصاد
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده هنر
 • دانشکده ریاضیات و علوم طبیعی
 • دانشکده کشاورزی

گالری تصاویر دانشگاه بن آلمان

رشته‌های دانشگاه بن آلمان

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیعلوم کشاورزیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیاقتصاد کشاورزی و مواد غذاییآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیعلوم کشاورزی و مدیریت منابعآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیالهیاتآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیجامعه شناسیآلمانی3 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیزبانشناسیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیمطالعات آسیاآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیفیزیکآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
9کارشناسیبیوشیمیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیزیست شناسیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیشیمیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیعلوم کامپیوترآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیآمموزش زبان آلمانیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیمطالعات فرانسه و آلمانآلمانی و فرانسوی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیحقوق المانآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیاقتصادآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیمطالعات جهانآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
18کارشناسیادبیات انگلیسیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیالهیات پروتستانآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیباستان شناسیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
21کارشناسینقشه برداریآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیزمین شناسیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیادبیات آلمانیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
24کارشناسیمدیریت بهداشتآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیانفورماتیکآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیمطالعات ادیانآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیمدیریت بحرانآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیحقوق و اقتصادآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیمطالعات رسانهآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیپزشکیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیمطالعات آلمان و ایتالیاآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیمطالعات انگلیسیآلمانی و انگلیسی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیمطالعات فرانسویآلمانی و فرانسوی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
34کارشناسیجغرافیاآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
35کارشناسیعلوم زمین شناختیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیتاریخآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیمطالعات اسپانیاآلمانی و اسپانیایی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
38کارشناسیمطالعات هندآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
39کارشناسیمطالعات ایتالیاآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
40کارشناسیمطالعات ژاپنآلمانی3 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
41کارشناسیمطالعات کاتولیکآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
42کارشناسیمطالعات سلکتیکآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
43کارشناسیارتباطات در رسانه جهانیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
44کارشناسیادبیات مقایسه ایآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
45کارشناسیتاریخ هنرآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
46کارشناسیمطالعات آمریکای باستان و لاتینالمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
47کارشناسیمطالعات زبان لاتین و ریشه های آنآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
48کارشناسیقانون و اقتصادآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
49کارشناسیمطالعات رسانهآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
50کارشناسیهواشناسیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
51کارشناسیپزشکی مولکولیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
52کارشناسیفلسفهآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
53کارشناسیسیاست و جامعهآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
54کارشناسیمطالعات عشقیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
55کارشناسیمطالعات اسکاندیناویآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
56کارشناسیمطالعات اسیای شرقیآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
57کارشناسیمقایسه ادیانآلمانی4 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
58کارشناسی ارشداقتصاد تغذیه و کشاورزیانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدمدیریت منابع و علوم کشاورزی در نواحی گرمسیریانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدانسانی شناسی در امریکاانگلیسی و اسپانیایی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدزبان شناسی کاربردیانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدفیزیک نجومیانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدبیوشیمیانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدشیمیانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
66کارشناسی ارشداقتصادانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدمطالعات جهانی کلیساهاانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدفرهنگ ها و زبان انگلیسیانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدمهندسی زمینانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدجغرافیای ریسک های محیطی و امنیت انسانانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدایمونوبیولوژیانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدانفورماتیک علوم زندگیانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدریاضیاتانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدآسیب شناسی و مقاومت پزشکیانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدبیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژیانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدعلوم اعصابانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدمطالعات امریکای شمالیانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدبیولوژی ساختاریانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدعلوم گیاه شناسیانگلیسی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدمدیریت خطرهای سلامتی جهانیآلمانی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدمدیریت روابط دارویی و سیاست های سلامتیآلمانی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدمطالعات اروپاییآلمانی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدانسان شناسیآلمانی2 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
85دکترامطالعات زبان آلمانیآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
86دکترامطالعات آلمان و ایتالیاآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
87دکتراجرم شناسی در جوامع قدیمیفرانسوی و آلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
88دکترافلسفه اروپاییآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
89دکترادوره ها و مطالعات جبری ریاضیآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
90دکترامطالعات نمایش دیجیتالآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
91دکتراپاسخ گویی به سوالات به کمک اطلاعات وبآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
92دکترانجومالمانی و انگلیسی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
93دکترانحوه استفاده از آب و برنامه ریزی برای خشک سالیآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
94دکترابررسی خاک و آبآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
95دکترامیکرونتورک های سیناپتیک در سلامتی و بیماریآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
96دکتراداروسازی و داروشناسیآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
97دکتراریاضیات در مبحث هموتولوژی و کوهومولوژیآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
98دکتراآموزش برای توسعه کسب و کارآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
99دکترابایونیکز – روابط در میان مرزهای محیطآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
100دکترامشکلات پروتئینی عضلانیآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
101دکتراتومورشناسیآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
102دکترابررسی ریسک در سیستم های اقتصادیآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
103دکتراریاضیاتانگلیسی و آلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
104دکترااقتصادانگلیسی و آلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
105دکترافیزیکانگلیسی و آلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
106دکترانجومانگلیسی و آلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
107دکترازندگی و علوم پزشکیآلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
108دکتراداروانگلیسی و آلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
109دکترامطالعات روابط و آسیای شرقیآلمانی و انگلیسی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
110دکتراعلوم اعصابانگلیسی و آلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
111دکتراشیمیانگلیسی و آلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
112دکتراپزشکی و علوم چمعیتانگلیسی و آلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
113دکترامقاومت و بیماری شناسیانگلیسی و آلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته
114دکتراتوسعه شناسیانگلیسی و آلمانی5 سال550 تا 600 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه بن آلمان

  همانطور که می‌دانید عموماً دانشگاه‌های دولتی در آلمان، رایگان هستند اما دانشجویان باید مبلغی را تحت عنوان هزینه اجتماعی و یا social fee پرداخت کنند. دانشگاه بن، مبلغی حدود 275 تا 300 یورو در ترم را برای این هزینه در نظر گرفته است.

  بورسیه‌ها و کمک هزینه‌های بین المللی دانشگاه

  بورسیه‌های دولت آلمان:

  • DAAD : دانشگاهیان و پژوهشگران که به دنبال منابع مالی برای تکمیل تحصیل خود و یا تحقیقاتی در آلمان هستند.
  • Deutschlandstipendium: مخصوص دانشجویانی که مایل به کار در زمینه های کسب و کار هستند با مقدار 300 یورو در ماه

  بورسیه‌های سیاسی:

  • آدناور
  • فریدریش ایبرت
  • فریدریش نومن

  بورسیه‌های مذاهب مختلف:

  • ESG،Evangelisches Studienwerk،KAAD و Cusanuswerk: برای دانشجویانی که مذهب آن ها کاتولیک یا پروتستان می باشد.
  • Avicienna Studienwerk: برای مسلمانان

  بورسیه‌های اقتصادی:

  • Stiftung der deutschen Wirtschaft: برای دانشجویان با استعداد نیازمند

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه بن آلمان

  • مدارک مقطع پیشین(برای لیسانس نیاز به دیپلم 12 ساله و ریز نمرات است)
  • رزومه و انگیزه نامه
  • قبولی آزمون ACT یا SAT
  • نمرات آزمون های زبان ( آلمانی سطح B2 و برای برخی رشته های انگلیسی زبان آیلتس سطح 6.5 )

  اکثر رشته های کارشناسی در این دانشگاه به زبان آلمانی تدریس می شود و بنابراین به طور کلی حداقل سطح B1  توصیه می شود.

  • گواهی Zertifikat سطح C1 یا بالاتر از موسسه گوته
  • TestDaf با حداقل نمره ی 4 در هر بخش
  • آزمون DSH

  در رشته های مقطع کارشناسی علوم طبیعی، علوم اجتماعی، اقتصاد و رشته های کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی تدریس می شود حد اقل سطح B2 زبان انگلیسی مورد نیاز است.

  ددلاین اپلای در دانشگاه بن آلمان

  زمان ددلاین برای این دانشگاه نسبت به رشته و دانشکده میتواند متفاوت باشد. اما زمان ددلاین عموما به شرح زیر است:

  دوره لیسانس:

  • ۱۵ جولای برای ترم زمستان
  • ۱۵ ژانویه برای ترم تابستان

  دوره فوق لیسانس

  مهلت ثبت نام برای تحصیل در دانشگاه بن با توجه رشته انتخابی در دوره فوق لیسانس متفاوت است. بهتر است به دانشکده مورد نظر مراجعه کنید. تاریخ شروع ترم های تحصیلی فوق لیسانس از این قرار است:

  • ترم زمستان: اول اکتبر تا ۳۱ مارس
  • ترم تابستان: اول اوریل تا ۳۰ سپتامبر

  دوره دکترا

  مهلت ارسال مدارک برای ثبت نام تحصیل در دانشگاه بن (دکترا) در هر دانشکده و رشته متفاوت است. بهتر است با اپلای‌من تماس بگیرید.

  نکات مهم:

  امکان پذیرش شما در دانشگاه بن ۷۰ درصد است. برای ثبت نام و تحصیل در دانشگاه بن ابتدا باید در اینجا به صورت آنلاین تمام مراحل را انجام دهید.

  بعد از انجام این کار یک ایمیل از طرف دانشگاه بن به شما ارسال می شود که حاوی یک فایل PDF. است. تمام اعلان های بعدی اپلای شما و نتیجه ان به ایمیلی که در زمان ثبت نام آنلاین اعلام کرده اید ارسال می شود. این فایل را پرینت گرفته و امضاء کنید. این برگه را به همراه دیگر مدارک لازم به آدرس این دانشگاه که در ذیل آورده ایم بفرستید:

  Universität Bonn
  Abt. 1.3 – Studierendensekretariat
  ۵۳۰۱۲ Bonn

  این مدارک باید در مهلت تعیین شده یعنی تا قبل از ۱۵ جولای برای ترم زمستان و ۱۵ ژانویه برای ترم تابستان به دست این دانشگاه رسیده باشد. مدارکی که بعد از این تاریخ برسند پذیرفته نمی شود.

  38043

  تعداد دانشجو

  115

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید