University of Bayreuth

University of Bayreuth

رنگینگ QS: 477

دانشگاه بایروت با نام اصلی (Universität Bayreuth) یک دانشگاه و مرکز تحقیقاتی در شهر بایروت آلمان می باشد. این دانشگاه از اعتبار بالایی برخوردار است و با اینکه در سال 1975 میلادی تحت نام کالجی با برنامه همکاری بین المللی تاسیس شد، به سرعت پیشرفت کرد و به دانشگاه بایروت که امروزه از آن می شناسیم بدل شد.

 این دانشگاه حدود ۱۴ هزار دانشجو دارد که ۳۰۰۰ نفر از این تعداد را دانشجویان بین المللی از سراسر دنیا تشکیل می دهند. دانشگاه بایروت در میان ۱۰۰ دانشگاه جوان دنیا رتبه ۷۲ را به خود اختصاص داده است.

دانشکده های دانشگاه بایروت

 • دانشکده ی ریاضیات، فیزیک و علوم کامپیوتر
 • دانشکده ی زیست شناسی، شیمی و علوم زمین شناسی
 • دانشکده ی حقوق، تجارت و اقتصاد
 • دانشکده ی زبان ها و ادبیات
 • دانشکده ی مطالعات فرهنگی
 • دانشکده ی علوم مهندسی

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه دانشگاه بایروت

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیفرهنگ و جامعه آفریقاآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیمطالعات توسعه آفریقا در بخش جغرافیاآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیزبان و هنرای دیداری آفریقاانگلیسی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیعلوم کامپیوتر کاربردیآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیبیوشیمیآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیبیولوژیآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیاداره تجارتآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیاداره تجارت و مهندسیآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
9کارشناسی شیمیآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیریاضی محاسباتی (کامپیوتری)آلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیعلوم کامپیوترآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیفرهنگ و جامعهآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیریاضیات اقتصادآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیبوم شناسی و علوم محیطیآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیاقتصادآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیمهندسی برق و تکنولوژی اطلاعاتآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیعلوم مهندسیآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
18کارشناسی مطالعات انگلیسی و آمریکاانگلیسی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیتکنولوژی منابع و محیطآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیانسان و جامعه شناسیآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیحقوقآلمانی و فرانسوی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیحقوقآلمانی و اسپاینیایی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیمطالعات آلمانآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
24کارشناسیجغرافیاآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیاقتصاد و سلامتیآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیتاریخآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیمطالعات فرهنگی آلمانآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیمطالعات میان فرهنگیآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیتوسعه و مطالعات بین المللی اقتصادآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیحقوق و تجارتآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیعلوم و مهندسی موادآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیریاضیاتآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیمطالعات رسانهآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
34کارشناسیمطالعات موسیقی تئاترآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
35کارشناسی ارشدفلسفه و اقتصادآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیفیزیکآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیشیمی پلیمرآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
38کارشناسیآموزش حرفه ای با تمرکز بر مهندسی برقآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
39کارشناسیآموزش حرفه ای با تمرکز بر تکنولوژی فلزاتآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
40کارشناسیورزش، اقتصاد و حقوقآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
41کارشناسیتکنولوژی ریاضیاتآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
42کارشناسیتئاتر و رسانهآلمانی3 سال1250 یورواپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدفرهنگ و جامعه آفریقاآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدزبان و هنرهای دیداری آفریقاانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدعلوم کامپیوتر کاربردیآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدمهندسی اجزای خودروآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدبیوشیمی و بیولوژی مولکولیآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدگوناگونی و بوم شناسیآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدبیوفبریکیشنآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی و مهندسی فرایندانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
51کارشناسی ارشداداره تجارتآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
52کارشناسی ارشداداره تجارت و مهندسیآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
53کارشناسی ارشدمطالعات بازی های رایانه ایآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدفرهنگ و جامعه در انسان شناسیآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدمطالعات توسعهانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدریاضیات اقتصادآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدعلوم و تکنولوژی انرژیآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشداقتصادآلمانی و انگلیسی2 سال550 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدشیمی محیطیانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدجغرافیای محیطیانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدعلوم محیطیآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشددستور زبان فرانسهفرانسوی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدمطالعات آفریقا به روش اروپاییانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدعلوم زمین تجربیانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدمطالعات سلامت و تغذیهآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدسلامت و کیفیت تغذیهانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدتاریخآلمانی و فرانسوی و انگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدتغییرات بومی جهانیانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدتاریخ جهانانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدMBA در زمینه مراقبت از سلامتانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
73کارشناسی ارشداقتصاد و سلامتآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدتاریخ و اقتصادانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدتاریخ در دانشگاه و عملیآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدجغرافیای انسانیآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدمطالعات میان فرهنگی انگلوساکسونانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
78کارشناسی ارشداقتصاد و اداره بین المللالمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدمطالعات میان فرهنکی آلمانآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدزبان و فرهنگآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدحقوق برای دانشجویان بین المللی و حرفه ای هاآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدزبان و ادبیات و فرهنگآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدادبیات و رسانهآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدشیمی مواد و کاتالیست هاآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدعلم و مهندسی موادآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدریاضیاتآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
87کارنشاسی ارشدمهندسی مکانیکآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدفرهنگ و اقتصاد رسانه ایآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
89کارنشاسی ارشدبوم شناسی مولکولیآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدموسیقی و اجراآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدمحصولات عصبی و شیمی داروآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
92کارشناسی ارشداپرا و اجراآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
93کارنشاسی ارشدفلسفه و اقتصادانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
95کارشناسی ارشدعلوم پلیمرآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
96کارشناسی ارشدآموزش حرفه ای با تمرکز بر تکنولوژی فلزاتآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
97کارشناسی ارشدمحاسبات علمیانگلیسی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
98کارشناسی ارشدجامعه شناسیآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدورزش، تجارت و حقوقآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدMBA در زمینه فروش و بازاریابیآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
101کارشناسی ارشدMBA در زمینه مدیریت ورزشیآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
102کارشناسی ارشدحقوق ورزشیآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
103کارشناسی ارشدمطالعات دینیآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
104کارشناسی ارشدتکنولوژی در ریاضیاتآلمانی2 سال1250 یورواپلای در این رشته
105دکتراحقوقآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
106دکتراریاضیاتآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
107دکترافیزیکآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
108دکتراعلوم کامپیوترآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
109دکترازیست شناسیآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
110دکتراشیمیآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
111دکتراعلوم زمینآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
112دکتراکسب و کارآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
113دکترازبان و ادبیاتآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
114دکترامطالعات فرهنگیآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
115دکترامهندسی مکانیکآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
116دکترامهندسی برقآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
117دکترامهندسی کامپیوترآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
118دکتراعلوم مهندسیآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
119دکتراعلوم زندکیآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
120دکتراسلامت و تغذیهآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته
121دکتراسلامتیآلمانی5 سال1250 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه دانشگاه بایروت

  همانطور که می‌دانید عموماً دانشگاه‌های دولتی در آلمان، رایگان هستند اما دانشجویان باید مبلغی را تحت عنوان هزینه اجتماعی و یا social fee پرداخت کنند.دانشجویان موظف به پرداخت مبلغی حدود 600 € به عنوان شهریه هر ترم هستند. این مبلغ به فعالیت های کمکی برای دانشجویان تعلق می گیرد. (به منظور تامین هزینه های حمل و نقل عمومی و کارت اعتباری دانشجویی) ین دانشگاه شهریه دریافت نمی کند با این حال دانشجویان برای هزینه های زندگی، مجبور به پرداخت هزینه می باشند.

  بورسیه‌ها و کمک هزینه‌ها

  دانشگاه دانشگاه بایروت بورس‌های تحصیلی متنوعی را ارائه می دهد.

  • کمک هزینه‌ی DAAD)  Deutscher Akademischer Austauschdienst)

  برای تامین هزینه ها در کشور آلمان کمک هزینه های متعددی وجود دارد که مهمترین آنها DAAD است. استفاده ازDAAD  یکی از بهترین و ساده ترین راه ها برای اخذ بورسیه است. DAAD توسط وزارت آموزش و پرورش آلمان حمایت می شود. این شرکت بورسیه های مختلفی را به طیف وسیعی از کشورهای سراسر جهان، شامل اکثر کشورهای انگلیسی زبان ارائه می کند. این سازمان بیش از 80 کمک هزینه برای تحصیل در حوزه ی اقتصاد دارد.

  • کمک هزینه های مقطع دکتری دانشگاه بایرویت

  دوازده سازمان مختلف در آلمان برای تامین بورسیه برای داوطلبان دوره ی دکتری در دانشگاه های آلمان شامل دانشگاه بایرویت فعالیت می کنند. این بورسیه ها شامل کمک هزینه های تحصیلی، کمک هزینه ی حمل و نقل و… می شوند. مبلغ این کمک هزینه ها حدود 3000 یورو است، همچنین 460 یورو برای تحقیقات دانشجویان LLM و 920 یورو برای تحقیقات دانشجویان دوره ی دکتری در نظر گرفته شده است.

  *هر یک از دانشکده های این دانشگاه نیز شرایط خاص بورسیه برای دانشجویان در نظر گرفته است.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه دانشگاه بایروت آلمان

  نمره زبان مورد نیاز

  دوره هاآیلتستافل مبتنی بر اینترنتتافل مبتنی بر دفترچه
  کارشناسینمره ی کل :6حداقل نمره ی هر بخش:5،5 نمره ی کل: 75 نمره ی کل: 510
  کارشناسی ارشدنمره ی کل: 6،5حداقل نمره ی هر بخش:6 نمره ی کل: 88  نمره ی کل: 580
  دوره های تحقیقاتی و دکترانمره ی کل: 6،5حداقل نمره ی هر بخش:6 نمره ی کل: 88 نمره ی کل: 580

  (مدارک ایلتس و تافل ارائه شده نباید قدیمی تر از 2 سال باشند.)

  نمره ی آلمانی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه بایرویت آلمان

  آزمون DaF deutsch as a foreign language)): حداقل نمره ی 4 در هر 4 بخش

  یا

  • کسب نمره ی قبولی در آزمون DHS-2
  • مدرک قبولی آزمون گوته
  • کسب level B 2 در آزمون DSD II

  و اگر واجد شرایط قبولی در آزمون ها نیستند میتوانند در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند.

  برای اخذ پذیرش از این دانشگاه باید مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و به دانشگاه ارائه نماییم. آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش روند انجام کار را تسریع می بخشد. مدارک لازم برای اخذ پذیرش از دانشگاه بایروت آلمان عبارتند از:

  • معدل مطلوب متقاضی
  • آخرین مدارک تحصیلی متقاضی (دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد)
  • گواهی تائیدیه زبان خارجی (اگر رشته مورد نظر افراد انگلیسی محور است نیاز به تائیدیه زبان آلمانی نیست)
  • مدرک و ریزنمرات مقطع پیشین
  • رزومه (CV)
  • انگیزه نامه
  • توصیه‌نامه
  • پرداخت هزینه application fee

  اکثر رشته های کارشناسی در این دانشگاه به زبان آلمانی تدریس می شود و بنابراین به طور کلی حداقل سطح B1  توصیه می شود.

  ددلاین اپلای در دانشگاه دانشگاه بایروت آلمان

  • 1 اکتبر تا 31 مارس برای ترم زمستان
  • 25 اکتبر تا 15 ژانویه برای ترم تابستان

  13329

  تعداد دانشجو

  477

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید