Stockholm University

Stockholm University

رنگینگ QS: 191

دانشگاه استکهلم با نام اصلی (Stockholm University) دانشگاهی دولتی است که در سال 1878 به عنوان یک کالج تاسیس شد و در سال 1960 تبدیل به دانشگاه شد. این دانشگاه در استکهلم ، سوئد واقع شده و یکی از بزرگترین دانشگاههای اسکاندیناوی است.دانشگاه استکهلم بیش از سه دانشکده را شامل می شود. دانشکده علوم انسانی ، دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده حقوق. همه این دانشکده ها بیش از 65 واحد دارند که برخی از آنها شامل: گروه آموزش ، گروه جغرافیا ، گروه علوم سیاسی ، گروه روانشناسی ، گروه علوم بهداشت عمومی ، گروه مردم شناسی اجتماعی ، گروه کار اجتماعی ، گروه باستان شناسی و مطالعات کلاسیک ، گروه مطالعات آسیایی ، خاورمیانه و ترکی ، گروه انگلیسی ، گروه مردم شناسی ، تاریخ ادیان و مطالعات جنسیتی ، گروه تاریخ ، گروه فرهنگ و زیبایی شناسی و موارد دیگر میشود.

تحقیق و آموزش همچنین در تعدادی از مراکز و مؤسسات با یک هیئت مدیره جداگانه انجام می شود ، اما آن سازمان به یک اداره تعلق دارد. دانشگاه استکهلم بیش از 34000 دانشجو دارد که در برنامه های مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل می کنند. این دانشگاه 1717 دانشجوی دکترا و بیش از 5440 عضو هیئت علمی دارد.دانشگاه استکهلم ، براساس تعالی دانشگاهی ، امکان بورس تحصیلی را برای دانشجویان فراهم می کند. این دانشگاه شامل یک کتابخانه است که یکی از کتابخانه های برتر تحقیقاتی سوئد است و در درجه اول در دسترس دانشجویان ، محققان و مربیان دانشگاه استکهلم قرار دارد. این کتابخانه به صورت چاپی و دیجیتال به کتاب ها ، ژورنال ها ، مقاله ها و پایگاه های داده دسترسی می یابد. این کتابخانه همچنین به دانشجویان می آموزد که چگونه منابع علمی را برای مقاله یا پایان نامه خود جستجو و انتخاب کنند. فارغ التحصیلان نام آشنا این دانشگاه: Svante Arrhenius (جایزه نوبل شیمی) ، Bert Bolin ، هواشناس، Horace Engdahl (دبیر سابق آکادمی سوئد)

گالری تصاویر دانشگاه

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیتجارت بین المللی و سیاستانگلیسی3 سال90000 کروناپلای در این رشته
2کارشناسیمطالعات آمریکای لاتین با تخصص در زبان پرتغالیانگلیسی3 سال90000 کروناپلای در این رشته
3کارشناسیمطالعات آمریکای لاتین با تخصص در زبان اسپانیاییانگلیسی3 سال90000 کروناپلای در این رشته
4کارشناسیسرپرستی شامل مدیریت هنری و قانونانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
5کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی محیط زیستانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
6کارشناسی ارشدمطالعات عملکردانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
7کارشناسی ارشدعلوم سیاسیانگلیسی1 سال90000 کروناپلای در این رشته
8کارشناسی ارشدقانون اقتصادی اروپاانگلیسی1 سال90000 کروناپلای در این رشته
9کارشناسی ارشدقوانین در داوری تجاری بین المللیانگلیسی1 سال90000 کروناپلای در این رشته
10کارشناسی ارشدقانون مالکیت معنوی اروپاانگلیسی1 سال90000 کروناپلای در این رشته
11کارشناسی ارشدعلوم کامپیوتر و سیستمانگلیسی2 سال135000 کروناپلای در این رشته
12کارشناسی ارشدمطالعات آمریکای لاتینانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
13کارشناسی ارشدعلوم جوی در اقیانوس شناسی و آب و هواانگلیسی2سال140000 کروناپلای در این رشته
14کارشناسی ارشدبیولوژی و شیمی و جو زیست محیطی انگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
15کارشناسی ارشدهیدرولوژی و منابع آبانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
16کارشناسی ارشدادبیات با تخصص در ادبیات زبان فرانسهانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
17کارشناسی ارشدتخصص در ادبیات زبان ایتالیاییانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
18کارشناسی ارشدسازمان مدیریت و جامعهانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
19کارشناسی ارشدحسابداری و کنترل مدیریتانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
20کارشناسی ارشدشیمی تجزیهانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
21کارشناسی ارشدتحقیقات اجتماعی کاربردیانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
22کارشناسی ارشدمطالعات آسیاییانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
23کارشناسی ارشدستاره شناسیانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
24کارشناسی ارشدبانکداری و داراییانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
25کارشناسی ارشدبیوشیمیانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
26کارشناسی ارشدزیست شناسیانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
27کارشناسی ارشدمطالعات سینماانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
28کارشناسی ارشدفیزیک محاسباتیانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
29کارشناس ارشد تجزیه و تحلیل تصمیم و علم دادهانگلیسی2 سال135000 کروناپلای در این رشته
30کارشناسی ارشدطراحی برای فناوری خلاق و همه جانبهانگلیسی2 سال135000 کروناپلای در این رشته
31کارشناسی ارشد اکولوژی و تنوع زیستیانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
32کارشناسی ارشداقتصادانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
33کارشناسی ارشدآموزش با تخصص بین المللی و مقایسه ایانگلیسی2سال140000 کروناپلای در این رشته
34کارشناسی ارشدمدیریت محیط زیست و برنامه ریزی فیزیکیانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
35کارشناسی ارشدعلوم زیست محیطی سم شناسی محیط زیست و شیمیانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
36کارشناسی ارشداخلاقانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
37کارشناسی ارشدمطالعات مدانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدعلوم گیاهی ژنتیکی و مولکولیانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدعلوم گیاهی ژنتیکی و مولکولیانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
40کارشناسی ارشدعلوم زمین شناسیانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
41کارشناسی ارشدژئوماتیک با سنجش از دورانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
42کارشناسی ارشداقتصاد سیاسی جهانیانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدجغرافیای انسانیانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدامنیت اطلاعاتانگلیسی2سال135000 کروناپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدمدیریت پروژه ITانگلیسی2سال67500 کروناپلای در این رشته
46کارشناسی ارشداکولوژی منظرانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدعلوم زبان با تخصص در یونان باستانانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدعلوم زبان با تخصص در زبان های بالتیکانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدعلوم زبان با تخصص دو زبانهانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدعلوم زبان با تخصص فرانسهانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدعلوم زبان با تخصص در زبان آلمانیانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدعلوم زبان با تخصص ایتالیاییانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
53کارشناسی ارشدعلوم زبان با تخصص لاتینانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدعلوم زبان با تخصص لاتینانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدعلوم زبان با تخصص در زبان پرتغالیانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدعلوم زبان با تخصص در زبان اسپانیاییانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدعلوم زبان با تخصص در نوع شناسی و تنوع زبانیانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدعلوم زبان با تخصص در زبانشناسی انگلیسیانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدادبیات با تخصص در ادبیات یونان باستانانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدادبیات با تخصص در ادبیات زبان انگلیسیانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدادبیات با تخصص در ادبیات زبان آلمانیانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدادبیات با تخصص لاتینانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدادبیات با تخصص در زمینه زبان پرتغالیانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدادبیات با تخصص اسپانیاییانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدزیست شناسی دریاییانگلیسی2سال140000 کروناپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدبازار یابیانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدارتباطات بازاریابیانگلیسی2سال125000 کروناپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدشیمی موادانگلیسی2سال140000 کروناپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدریاضیاتانگلیسی2سال140000 کروناپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدمیکروبیولوژیانگلیسی2سال140000 کروناپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدمطالعات خاورمیانهانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدمطالعات خاورمیانهانگلیسی2سال90000 کروناپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدعلوم زندگی مولکولیانگلیسی2سال140000 کروناپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدنوروشیمیایی با نوروبیولوژی مولکولیانگلیسی2سال140000 کروناپلای در این رشته
75کارشناسی ارشددولت الکترونیکانگلیسی2 سال135000 کروناپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدمدیریت و کنترل عملیاتانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدشیمی ارگانیکانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدمردم شناسی اجتماعیانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدتاب آوری محیط زیست اجتماعی برای توسعه پایدارانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدجامعه شناسیانگلیسی2 سال90000 کروناپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدآمارانگلیسی2 سال120000 کروناپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدمدیریت سیستمهای اطلاعاتی استراتژیکانگلیسی2 سال135000 کروناپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدفیزیک نظریانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری و منطقه ایانگلیسی2 سال120000 کروناپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدتنوع زیستی و سیستماتیکانگلیسی2 سال140000 کروناپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه استکهلم سوئد

  • هزینه های سالانه زندگی : تقریبا 96000 کرون
  • دانشگاه امکانات مسکن دانشجویان را فراهم می کند.
  • هزینه ی میانگین دوره ها 90000 کرون

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه استکهلم سوئد

  الف) درخواست آنلاین

  ب) مدرک لیسانس و رونوشت

  ج) مهارت زبان انگلیسی – IELTS (نمره کلی 6.5) – TOEFL iBT (نمره 90 با حداقل نمره 20) د) دانش زبان سوئدی (اگر زبان سوئدی زبان آموزش است)

  چ) گذرنامه

  خ) هزینه ثبت نام 900 کرون

  ه) توصیه نامه

  ی) رزومه

  ددلاین اپلای در دانشگاه استکهلم سوئد

  زمان ددلاین برای این دانشگاه نسبت به رشته و دانشکده میتواند متفاوت باشد. اما زمان ددلاین عموما به شرح زیر است:

  • 15 ژانویه

  34000

  تعداد دانشجو

  191

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  مهاجرت به آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید