Stanford University

Stanford University

رنگینگ QS: 1

دانشگاه استنفورد با نام اصلی (Stanford University) در سال 1885 تاسیس شد و در سال 1891 در استنفورد ، کالیفرنیا افتتاح شد. بین سانفرانسیسکو و سن خوزه و بخشی از دره سیلیکون کالیفرنیا واقع شده است که همچنین محل زندگی شرکتهایی مانند گوگل ، یاهو و هیولت پاکارد است که توسط دانش آموختگان استنفورد آغاز بکار کرده اند. دانشگاه استنفورد در مجموع در هفت مدرسه سازمان یافته است که شامل: بازرگانی ، علوم انسانی ، علوم زمین ، آموزش ، مهندسی ، پزشکی و حقوق میشود.

دانشگاه استنفورد بیش از 16،400 دانشجو دارد که از این تعداد حدود 7000 نفر در دوره های کارشناسی و 9300 نفر در مقاطع کارشناسی ارشد شرکت کرده اند. در حال حاضر استنفورد 19 بار برنده جایزه نوبل شده است. از فارغ التحصیلان برجسته این دانشگاه می توان به تایگر وودز (گلف باز حرفه ای آمریکایی) ، سندر پیچای (مدیر ارشد اجرایی شرکت Google Inc) ، ریز ویترسپون (بازیگر ، تهیه کننده و کارآفرین آمریکایی) اشاره کرد.

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسی ارشدآموزش در سازمان سیاست گذاری و مطالعات رهبریانگلیسی1 سال21000 دلاراپلای در این رشته
2کارشناسی ارشدآموزش در برنامه درسی آموزش معلمانگلیسی1 سال25000 دلاراپلای در این رشته
3کارشناسیعلوم کامپیوتر کوترمانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
4کارشناسیبرنامه آموزش معلم استنفوردانگلیسی1 سال21000 دلاراپلای در این رشته
5کارشناسیمطالعات آفریقاییانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
6کارشناسیمطالعات آمریکاییانگلیسی4 سال45000 لیراپلای در این رشته
7کارشناسی ارشد پیوستهجامعه شناسیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
8کارشناسی ارشد پیوستهآمارانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
9کارشناسی مردم شناسیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
10کارشناسیباستان شناسیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
11کارشناسیتاریخ هنرانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
12کارشناسیافتخارات تاریخ هنرانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
13کارشناسیتمرین هنریانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
14کارشناسیمطالعات آمریکایی آسیاییانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
15کارشناسیمطالعات لاتینانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
16کارشناسیزبان چینیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
17کارشناسیافتخارات چینیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
18کارشناسی تحقیقات بهداشت و پیشگیری جامعهانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
19کارشناسیادبیات تطبیقیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
20کارشناسیافتخارات ادبیات تطبیقیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
21کارشناسیتوسعه دموکراسی و افتخارات حاکمیت قانونانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
22کارشناسیمطالعات آسیای شرقیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
23کارشناسیمطالعات افتخارات آسیای شرقیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
24کارشناسیاقتصادانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
25کارشناسی ارشدافتخارات بین رشته ای آموزش و پرورشانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
26کارشناسیانگلیسیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
27کارشناسی انگلیسی و علوم کامپیوترانگلیسی2 سال45000 دلاراپلای در این رشته
28کارشناسی افتخارات انگلیسیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
29کارشناسی ارشدمطالعات جنسیت و فمینیستیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
30کارشناسی ارشدمطالعات افتخارات فمینیسم و جنسیتانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
31کارشناسی مطالعات فیلم و رسانهانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
32کارشناسیمطالعات افتخارات فیلم و رسانهانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
33کارشناسیفرانسویانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
34کارشناسیافتخارات فرانسهانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
35کارشناسیمطالعات آلمانانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
36کارشناسیمطالعات آلمانی و علوم کامپیوترانگلیسی2 سال45000 دلاراپلای در این رشته
37کارشناسیمطالعات افتخارات آلمانانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
38کارشناسیتاریخانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
39کارشناسیزیست شناسی انسانیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
40کارشناسیفرهنگ های ایبری و آمریکای لاتینانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
41کارشناسیافتخارات فرهنگ های ایبری و آمریکای لاتینانگلیسی2 سال45000 دلاراپلای در این رشته
42کارشناسیمطالعات امریکای لاتین و قانونانگلیسی2 سال45000 دلاراپلای در این رشته
43کارشناسیزبانشناسی و علوم کامپیوترانگلیسی2 سال45000 دلاراپلای در این رشته
44کارشناسیفلسفه و علوم کامپیوترانگلیسی2 سال45000 دلاراپلای در این رشته
45کارشناسیمطالعات اروپای شرقی و اوراسیا روسیهانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
46کارشناسیزبان ها و ادبیات اسلاوی و علوم کامپیوترانگلیسی5 سال45000 دلاراپلای در این رشته
47کارشناسیروابط بین المللیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
48کارشناسی افتخارات روابط بین المللانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
49کارشناسیایتالیاییانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
50کارشناسیافتخارات ایتالیاییانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
51کارشناسیژاپنیانگلیسی2 سال45000 دلاراپلای در این رشته
52کارشناسیافتخارات ژاپنیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
53کارشناسیمطالعات یهودیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
54کارشناسیمطالعات افتخارات آمریکای لاتینانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
55کارشناسیفرهنگ و علوم رایانه ای آمریکای لاتین با علوم اسپانیایی و رایانه ایانگلیسی2 سال45000 دلاراپلای در این رشته
56کارشناسی زبانشناسیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
57کارشناسیموسیقیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
58کارشناسیافتخارات موسیقیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
59کارشناسیمطالعات بومی آمریکاانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
60کارشناسیمطالعات بومی آمریکاانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
61کارشناسیفلسفهانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
62کارشناسیفلسفه و مطالعات دینیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
63کارشناسی فلسفه و مطالعات دینی مفاخرانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
64کارشناسیعلوم سیاسیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
65کارشناسیروانشناسیانگلیسی3 سال45000 دلاراپلای در این رشته
66کارشناسیسیاست عمومیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
67کارشناسیمطالعات مذهبیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
68کارشناسیمطالعات مذهبی فاخرانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
69کارشناسیعلم و جامعه علمیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
70کارشناسیزبانها و ادبیات اسلاویانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
71کارشناسیجامعه شناسیانگلیسی3 سال45000 دلاراپلای در این رشته
72کارشناسیجامعه شناسیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
73کارشناسی مطالعات تئاتر و اجراانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
74کارشناسیعلوم خانواده و مصرف کنندهانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
75کارشناسیتئاتر و مطالعات اجرایی فاخرانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
76کارشناسیمطالعات شهریانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
77کارشناسیهوانوردی و فضانوردیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
78کارشناسیهوانوردی و فضانوردیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
79کارشناسیفیزیک کاربردی و مهندسیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
80کارشناسیطراحی معماریانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
81کارشناسیجو و انرژیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
82کارشناسیمهندسی زیستیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
83کارشناسیزیست شناسیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
84کارشناسیمهندسی بیومکانیکانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
85کارشناسیمهندسی بیومکانیک فاخرانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
86کارشناسیمهندسی شیمیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
87کارشناسیمهندسی شیمیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
88کارشناسیمهندسی شیمی فاخرانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
89کارشناسی علم شیمیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
90کارشناسیمهندسی عمران و محیط زیستانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
91کارشناسی مهندسی عمران و محیط زیستانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
92کارشناسیمهندسی عمران و محیط زیست فاخرانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
93کارشناسیعلوم کامپیوترانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
94کارشناسی علوم کامپیوتر فاخرانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
95کارشناسی سیستم های زمینانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
96کارشناسی مهندسی برقانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
97کارشناسیمهندسی منابع انرژیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
98کارشناسی مهندسی منابع انرژیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
99کارشناسی فیزیک مهندسیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
100کارشناسی مهندسی سیستم های زیست محیطیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
101کارشناسیعلوم زمین شناسیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
102کارشناسیژئوفیزیکانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
103کارشناسی زیست شناسی انسانیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
104کارشناسیعلوم و مهندسی مدیریتانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
105کارشناسیعلوم و مهندسی موادانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
106کارشناسی مهندسی مکانیکانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
107کارشناسی اندیشه و ادبیات مدرنانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
108کارشناسیفیزیکانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
109کارشناسیزبان شناسیانگلیسی2 سال45000 دلاراپلای در این رشته
110کارشناسیعلم و جامعه علمیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
111کارشناسی ارشدهنرها در جامعه شناسیانگلیسی2 سال45000 دلاراپلای در این رشته
112کارشناسی ارشدآمار کاربردیانگلیسی3 سال21000 دلاراپلای در این رشته
113کارشناسی ارشدتاریخانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
114کارشناسی ارشدهنرها به انگلیسیانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
115کارشناسی ارشدفرانسویانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
116کارشناسی ارشدمطالعات سیاست بین المللانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
117کارشناسیفیزیکانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
118کارشناسی ارشدعلم و جامعه علمیانگلیسی4 سال45000 دلاراپلای در این رشته
119کارشناسی ارشدمطالعات آسیاییانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
120کارشناسی ارشداقتصادانگلیسی2 سال45000 دلاراپلای در این رشته
121کارشناسی ارشدآثار کلاسیک در ادبیات زبان و فلسفهانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
122کارشناسی ارشدمطالعات و تجارت آسیای شرقیانگلیسی3 سال45000 دلاراپلای در این رشته
123کارشناسی ارشدمطالعات و آموزش آسیای شرقیانگلیسی2 سال45000 دلاراپلای در این رشته
124کارشناسی ارشدآموزش در آموزش مقایسه ای بین المللیانگلیسی1 سال21000 دلاراپلای در این رشته
125کارشناسی ارشدآموزش در یادگیری طراحی و فناوریانگلیسی1 سال21000 دلاراپلای در این رشته
126کارشناسی ارشدباستان شناسیانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
127کارشناسی ارشدآثار کلاسیک در تاریخ باستانانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
128کارشناسی ارشدآثار کلاسیک در باستان شناسی کلاسیکانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
129کارشناسی ارشدارتباطاتانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
130کارشناسی ارشدفرهنگ و جامعهانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
131کارشناسی ارشداندیشه و ادبیات مدرنانگلیسی3 سال21000 دلاراپلای در این رشته
132کارشناسی ارشدفلسفهانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
133کارشناسی ارشدسیاست عمومیانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
134کارشناسی ارشدروانشناسیانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
135کارشناسی ارشدهنر و سیاست عمومیانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
136کارشناسی ارشدام بی ایانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
137کارشناسی ارشدهنرها به زبان چینیانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
138کارشناسی ارشدبرنامه های هنری در خرده برنامه باستان شناسی چینانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
139کارشناسی ارشدهنر در فرهنگ های ایبری و آمریکای لاتینانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
140کارشناسی ارشدهنر در مطالعات سیاست بین المللانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
141کارشناسی ارشدهنرها به زبان ژاپنیانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
142کارشناسی ارشدهنر در مطالعات آمریکای لاتینانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
143کارشناسی ارشدهنر در زبانشناسیانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
144کارشناسی ارشدهنر در موسیقیانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
145کارشناسی ارشدعلوم سیاسیانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
146کارشناسی ارشدمطالعات مذهبیانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
147کارشناسی ارشدمطالعات اروپای شرقی و اوراسیا روسیهانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
148کارشناسی ارشدعلوم در ریاضیاتانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
149کارشناسی ارشدآمارانگلیسی3 سال21000 دلاراپلای در این رشته
150کارشناسی ارشدزبانها و ادبیات اسلاویانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
151کارشناسی ارشداقتصادانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
152کارشناسی ارشدآلمان شناسیانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
153کارشناسی ارشدتمرین هنریانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
154کارشناسی ارشدفیلم و مستندانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
155کارشناسی ارشدعلم شیمیانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
156کارشناسی ارشدبیوفیزیک تجربی و نظریانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
157کارشناسی ارشدلیزر و شتاب دهندهانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
158کارشناسی ارشدعلوم نانو و مهندسی کوانتومانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
159دکتراباستان شناسیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
160دکتراتاریخ هنرانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
161دکترازیست شناسی مولکولی و ارگانیسم سلولانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
162دکتراعلم شیمیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
163دکتراآثار کلاسیک در باستان شناسی کلاسیکانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
164دکتراآثار کلاسیک در زبان و ادبیاتانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
165دکتراادبیات تطبیقیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
166دکترافیزیک چگالی مادهانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
167دکترافرهنگ و جامعهانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
168دکتراعلوم توسعه و روانشناسیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
169دکترابوم شناسی و تکاملانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
170دکترااقتصادانگلیسی4 سال21000 دلاراپلای در این رشته
171دکتراتحصیلات و مطالعات یهودیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
172دکتراشیمی تجزیهانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
173دکتراآموزش در انسان شناسیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
174دکترامردم شناسیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
175دکتراآموزش در اقتصادانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
176دکتراباستان شناسیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
177دکتراسیاست آموزشانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
178دکتراتحصیلات ابتداییانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
179دکتراانگلیسیانگلیسی3 سال21000 دلاراپلای در این رشته
180دکترابیوفیزیک تجربی و نظریانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
181کارشناسی ارشدفرانسویانگلیسی3 سال21000 دلاراپلای در این رشته
182دکترامطالعات آلمانانگلیسی3 سال21000 دلاراپلای در این رشته
183دکتراآموزش عالیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
184دکتراتاریخانگلیسی4 سال21000 دلاراپلای در این رشته
185دکتراآموزش تاریخانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
186دکتراایستگاه دریایی هاپکینزانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
187دکترافرهنگ های ایبری و آمریکای لاتینانگلیسی4 سال21000 دلاراپلای در این رشته
188دکتراآموزش مقایسه ای بین المللیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
189دکترافلسفه باستانانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
190دکتراروزنامه نگاریانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
191دکترالیزر و شتاب دهندهانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
192دکتراعلوم و فناوری یادگیری طراحیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
193دکتراآموزش زبانشناسیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
194دکترازبانشناسیانگلیسی4 سال21000 دلاراپلای در این رشته
195دکترازبان انگلیسیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
196دکتراآموزش ریاضیاتانگلیسی4 سال21000 دلاراپلای در این رشته
197دکتراعلوم نانو و مهندسی کوانتومانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
198دکترامطالعات سازمانانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
199دکتراعلم شیمیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
200دکتریفلسفهانگلیسی4 سال21000 دلاراپلای در این رشته
201دکتراآموزش فلسفهانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
202کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی4 سال21000 دلاراپلای در این رشته
203دکتراعلوم سیاسیانگلیسی4 سال21000 دلاراپلای در این رشته
204دکتراروانشناسیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
205دکترانابرابری نژادی و آموزش زبانانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
206دکترامطالعات مذهبیانگلیسی4 سال21000 دلاراپلای در این رشته
207دکتراآموزش علومانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
208دکترازبانها و ادبیات اسلاویانگلیسی4 سال21000 دلاراپلای در این رشته
209دکترابرنامه مهندسی کامپیوترانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
210کارشناسی ارشدآموزش علوم اجتماعیانگلیسی2 سال21000 دلاراپلای در این رشته
211دکتراجامعه شناسیانگلیسی4 سال21000 دلاراپلای در این رشته
212کارشناسی ارشدآموزش جامعه شناسیانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
213دکتراآمارانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
214دکتراتربیت معلمانگلیسی5 سال21000 دلاراپلای در این رشته
215دکترازبانها و ادبیات اسلاویانگلیسی4 سال21000 دلاراپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشگاه استنفورد

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشگاه استنفورد با توجه به رشته و مقطع تحصیلی مد نظر متفاوت خواهد بود ولی میانگین هزینه های تحصیل در این دانشگاه در حالت کلی به شرح ذیل است:

  میانگین هزینه ی تحصیل: 70476 دلار.

  هزینه ی سالیانه زندگی تقریبا 18560 دلار.

  دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را فراهم میکند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه استفورد

  مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه استنفورد با توجه به رشته و مقطع تحصیلی متفاوت است اما مدارک مورد نیاز کلی به شرح ذیل است:

  الف) فرم آنلاین دانشگاه

  ب) مدرک لیسانس (یا بالاتر) کسب شده از یک موسسه معتبر منطقه ای ایالات متحده

  ج)ریزنوشت

  ح) توصیه نامه

  خ)انگیزه نامه

  و) نمرات از آزمون GRE یا GMAT

  ه) نمرات TOEFL / IELTS اگر زبان مادری متقاضی انگلیسی نباشد.

  ی) آزمون انگلیسی استفورد- این آزمون ممکن است شرط لازم برای پذیرش دانشجویانی باشد که زبان مادری آنها انگلیسی نیست.

  ددلاین اپلای دانشگاه استنفورد

  ددلاین اپلای در این دانشگاه با توجه به مقطع و رشته تحصیلی متفاوت خواهد بود اما به طور کلی ددلاین های دانشگاه اول می هرسال خواهد بود.

  16400

  تعداد دانشجو

  1

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  ثبت شرکت در ترکیه

  تحصیل پزشکی در ترکیه


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید