PSL Research University

PSL Research University

رنگینگ QS: 55

دانشگاه پی اس ال فرانسه با نام اصلی (PSL Research University) از جمله بهترین دانشگاه های فرانسه و جهان است که در سال 2010 با هدف تبدیل شدن به یکی از دانشگاه های برتر تحقیقاتی در جهان تأسیس شده است و در شمال شهر زیبای پاریس واقع شده است. این دانشگاه دارای 10 نهاد وابسته است که از سوی 3 بنیاد ملی و تحقیقاتی در کشور فرانسه حمایت می شود. این دانشگاه بازه‌ی گسترده ای از رشته‌های مختلف در زمینه‌های علوم و مهندسی گرفته تا هنر، علوم انسانی و علوم اجتماعی را ارائه می کند و بالای 20000 دانشجو در حال تحصیل در این دانشگاه هستند. دانشگاه پی اس ال فرانسه دارای 181 آزمایشگاه و 101 برنامه و کمک هزینه تحقیقاتی میان رشته ای است. دانشجویان و محققان PSL به 92 کتابخانه تخصصی، عمومی، بایگانی، کتابخانه عکس و همچنین پایگاه داده ها و مجلات آنلاین دسترسی دارند. این موسسه با دانشگاه های کمبریج، UCL ،EPFL ، دانشگاه نیویورک، کلمبیا، پکن، Tsinghua و دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ توافق نامه های چارچوبی دارد.

گالری تصاویر دانشگاه

رشته‌های دانشگاه دانشگاه پی اس ال فرانسه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیریاضیات کاربردی (بانکداری، امور مالی، بیمه، علوم کامپیوتر، ریاضیات)فرانسوی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
2کارشناسیآموزش بازیگریفرانسوی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
3کارشناسیانفورماتیک کسب و کار (علوم کامپیوتر، ریاضیات)فرانسوی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
4کارشناسیزیست شناسیفرانسوی + انگلیسی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
5کارشناسیشیمیفرانسوی + انگلیسی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
6کارشناسیحقوقفرانسوی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
7کارشناسیاقتصادفرانسوی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
8کارشناسیجغرافیا – ژئوپلیتیکفرانسوی + انگلیسی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
9کارشناسیتاریخفرانسوی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
10کارشناسیتاریخ هنرفرانسوی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
11کارشناسیعلوم کامپیوترفرانسوی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
12کارشناسیریاضیاتفرانسوی + انگلیسی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
13کارشناسیفلسفهفرانسوی + انگلیسی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
14کارشناسیفیزیکفرانسوی + انگلیسی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
15کارشناسی روانشناسی شناختیفرانسوی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
16کارشناسیعلوم سیاسیفرانسوی + انگلیسی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
17کارشناسی علوم اجتماعیفرانسوی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
18کارشناسی جامعه شناسیفرانسوی + انگلیسی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
19کارشناسی اقتصاد (حقوق، مدیریت بازرگانی، مدیریت، علوم کامپیوتر، علوم سیاسی)فرانسوی 3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
20کارشناسی حقوق (حقوق، بانکداری، امور مالی، بیمه، اقتصاد، مدیریت تجارت، مدیریت)فرانسوی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
21کارشناسی مدیریت (حقوق، اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت، علوم سیاسی)فرانسوی + انگلیسی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
22کارشناسیعلوم اجتماعی (حقوق ، اقتصاد، مدیریت تجارت، مدیریت عمومی، علوم سیاسی)فرانسوی3 سال 243 یورو اپلای در این رشته
23کارشناسی ارشداقتصاد و مدیریت مالیفرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
24کارشناسی ارشدعلم مهندسیفرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
25کارشناسی ارشدحسابداریفرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
26کارشناسی ارشدبازیگری و کارگردانیفرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
27کارشناسی ارشدتحلیل و سیاست در اقتصادفرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
28کارشناسی ارشدفن آوری های دیجیتال کاربردی در تاریخفرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
29کارشناسی ارشدتاریخ هنر و باستان شناسیفرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
30کارشناسی ارشدمطالعات آسیاییفرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
31کارشناسی ارشدمدیریت دارایی و بانکداری خصوصیفرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
32کارشناسی ارشدمهندسی پزشکیانگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
33کارشناسی ارشدشیمیفرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
34کارشناسی ارشدتمدن، فرهنگ و جامعه شناسیفرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
35کارشناسی ارشدعلوم انسانی دیجیتالفرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
36کارشناسی ارشدروانشناسی شناختیفرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
37کارشناسی ارشدمحیط زیست و زمین شناسیفرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدانرژیفرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدرشته های مهنسی (شیمی، فیزیک، علوم مهندسی، هوا و فضا، مکانیک، مواد)فرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
40کارشناسی ارشدزیست شناسیفرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
41کارشناسی ارشدجغرافیا فرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
42کارشناسی ارشدتاریخ فرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدفرانسوی + انگلیسیفرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدادبیات فرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدریاضیاتفرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدفلسفه فرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدفیزیکفرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدعلوم شناختیفرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدعلوم اجتماعیفرانسوی + انگلیسی2سال 243 یورو اپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدعلوم فضاییفرانسوی + انگلیسی2سال 243 یورو اپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدعلوم زندگیفرانسوی + انگلیسی2سال 243 یورو اپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدعلم مد و فشنانگلیسی2سال 243 یورو اپلای در این رشته
53کارشناسی ارشدمدیریت مالیفرانسوی + انگلیسی2سال 243 یورو اپلای در این رشته
54کارشناسی ارشداقتصاد و مدیریت بهداشتفرانسوی2سال 243 یورو اپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدمدیریت منابع انسانیفرانسوی + انگلیسی2سال 243 یورو اپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدانفورماتیکفرانسوی2سال 243 یورو اپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدمدیریت سیستم های اطلاعاتیفرانسوی2سال 243 یورو اپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدمدیریت نوآوریفرانسوی2سال 243 یورو اپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدمدیریت بین المللیفرانسوی2سال 243 یورو اپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدروزنامه نگاریفرانسوی2سال 243 یورو اپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدعلوم زندگی (زیست شناسی ، محیط زیست)فرانسوی2سال 243 یورو اپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدبازاریابیفرانسوی2سال 243 یورو اپلای در این رشته
63دکترامردم شناسیفرانسوی + انگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
64دکترااخترفیزیکفرانسوی + انگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
65دکترازیست شناسیفرانسوی + انگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
66دکتراشیمی فرانسوی + انگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
67دکترااقتصادفرانسوی + انگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
68دکتراجغرافیا فرانسوی + انگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
69دکترافرانسوی + انگلیسیانگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
70دکتراادبیات فرانسوی + انگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
71دکتراریاضیات فرانسوی + انگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
72دکترافلسفه فرانسوی + انگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
73دکترافیزیکفرانسوی + انگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
74دکترابهداشتفرانسوی + انگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
75دکتراپزشکیفرانسوی + انگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
76دکتراعلوم مهندسیفرانسوی + انگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
77دکتراعلوم اجتماعیفرانسوی + انگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
78دکتراجامعه شناسیفرانسوی + انگلیسی4 سال 243 یورو اپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی موادفرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدریاضیات و کاربرد هافرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدمهندسی هسته ایانگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدفرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدفلسفهفرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدسیاست های عمومیفرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدسیاست های عمومی و توسعه (اقتصاد کاربردی)فرانسوی + انگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
87کارشناسی ارشداقتصاد کمیانگلیسی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدمطالعات دینی و جامعهفرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدعلوم اجتماعیفرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدعلم و فناوری فضاییفرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدحمل و نقل و شبکهفرانسوی2 سال 243 یورو اپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی

  هزینه تحصیل در دانشگاه پی اس ال فرانسه طبق تصویب حکم وزیر سالیانه 243 یورو است. علاوه بر این، میزان هزینه های زندگی در کشور فرانسه به مقدار 900 الی 1200 یورو است که شهر پاریس بیشترین هزینه ها را دارد.

  بورسیه ها و کمک هزینه های بین المللی دانشگاه پی اس ال فرانسه

  بورسیه های موجود دانشگاه پی اس ال فرانسه:

  • بورسیه تحصیلی: به دانشجویان واجد شرایط، بورسیه های تحصیلی بین 1009 تا 5551 یورو در سال داده می شود.
  • بورس های تحصیلی دانشجویان شایسته: به فارغ التحصیلان دبیرستان هایی که لیسانس خود را با افتخارات بالا گذرانده و به فارغ التحصیلان برنامه های کارشناسی ارشد که مایل به ادامه برنامه های کارشناسی ارشد هستند، پیشنهاد می شود. بورس های تحصیلی شایسته به دانشجویان اجازه می دهد 900 یورو در سال (حداکثر 3 سال) دریافت کنند.
  • کمکهای اضطراری: برای دانش آموزان زیر 35 سال که دچار مشکل مالی هستند. برنامه ها توسط کمیته بررسی شده و می توانند ناشناس باشند. پرداخت های انفرادی نمی تواند از 1665 یورو فراتر رود، و در کل کمک های لازم به 3330 یورو در سال محدود می شود. پرداخت سالانه حداکثر تا 4768 یورو قابل انجام است و قابل تمدید است.
  • وام های دانشجویی: با وجود حداکثر 15000 یورو در سال، این وام ها صرف نظر از دوره تحصیلی آنها برای دانشجویان زیر 28 سال باز است.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش

  • مدارک و ریزنمرات مقطع پیشین که برای مقطع کارشناسی، دیپلم 12 ساله نظری مورد نیاز است
  • پاسپورت
  • مدرک تمکن مالی(برای سفارت)
  • رزومه (cv)
  • انگیزه نامه (sop)
  • توصیه‌نامه
  • شرح کامل کلیه دوره های آموزشی گذرانده شده
  • اثبات مهارت زبان فرانسوی برای تمام رشته‌ها: حداقل B2 برای برخی رشته های و حداقل C1 برای رشته های پزشکی (که البته دانشجو میتواند در دوره های کالج فرانسوی سطح زبان مورد نیاز خود را کسب کند)

  دانشجویان برای تحصیل در رشته های فرانسوی زبان این دانشگاه نیازمند ارائه‌ی گواهینامه در یکی از آزمون های زیر هستند

  • مدرک TCF (اعتبار دوساله)
  • مدرک DELF (اعتبار دائم)
  • مدرک DALF

  ددلاین اپلای در دانشگاه پی اس ال فرانسه

  اپلیکیشن های اکثر رشته های دانشگاه از اوایل ژانویه شروع می شود و تا ددلاین 20 مارچ مهلت دارد.

  21230

  تعداد دانشجو

  55

  رتبه QS


  در خصوص مطالعه بیشتر در مورد تحصیل در فرانسه مقالات ذیل را پیشنهاد میکنیم:

  اقامت فرانسه از طریق تمکن مالی

  تحصیل در فرانسه با مدرک دیپلم

  تحصیل رایگان پزشکی در فرانسه

  تحصیل در دانشگاه های فرانسه

  تحصیل داروسازی در فرانسه

  تحصیل پزشکی در فرانسه

  تحصیل دکتری در فرانسه


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید