Politecnico di Torino

Politecnico di Torino

رنگینگ QS: 348

دانشگاه پلی ‌تکنیک تورین با نام اصلی (Politecnico di Torino) یک داشگاه مهندسی در شمال ایتالیا است که با تاسیس در سال 1859، عنوان یکی از قدیمی‎‌ترین دانشگاه‌های دنیا را به خود اختصاص داده است. اگر به معماری یا مهندسی علاقه داشته باشید، دانشگاه پلی تکنیک تورین یکی از بهترین مقصدهایی است که می‌توانید انتخاب کنید.

جهت اطلاع از کلیه روش های مهاجرتی ایتالیا اعم از کاری و تحصیلی بر روی این متن کلیک کنید.

گالری تصاویر دانشگاه پلی تکنیک تورین ایتالیا

رشته‌های دانشگاه پلی تکنیک تورین ایتالیا

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیمهندسی هواقضاایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیمهندسی خودروایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیمهندسی پزشکیایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیمهندسی ساختمانایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیمهندسی شیمی و تغذیهایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیمهندسی سینما و رسانهایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیمهندسی عمرانایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیمهندسی کامپیوترایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
9کارشناسیمهندسی برقایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیمهندسی الکترونیکایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیمهندسی مهندسی الکترونیک و ارتباطات3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیمهندسی انرژیایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیمهندسی و مدیریتایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیمهندسی منظره و محیطایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیمهندسی تولید صنعتیایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیمهندسی موادایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیریاضی برای مهندسی ایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
18کارشناسیمهندسی مکانیکایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیمهندسی فیزیکیایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیمعماریایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیمهندسی کامپیوترایتالیایی3 سال2،600 یورواپلای در این رشته
22کارشناسی ارشدمعاری ساخت و ساز و شهرایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
23کارشناسی ارشدمهندسی خودروایتالیایی و انگلیسی2 سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
24کارشناسی ارشدمهندسی شیمی و پروسه پایدار ایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
25کارشناسی ارشدمهندسی عمرانایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
26کارشناسی ارشدمهندسی ارتباطات و شبکه کامپیوتریایتالیایی و انگلیسی2ساالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
27کارشناسی ارشدمهندسی برقایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
28کارشناسی ارشدمهندسی الکترونیکایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
29کارشناسی ارشدمهندسی انرژی و هسته ایایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
30کارشناسی ارشدمهندسی و مدیریتایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
31کارشناسی ارشد مهندسی تولید صنعتی و نوع آوری تکنولوژیایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
32کارشناسی ارشدمهندسی موادایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
33کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
34کارشناسی ارشدمهندسی مکاترونیکایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
35کارشناسی ارشدتکنولوژی نانوایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
36کارشناسی ارشدمهندسی نفت و معدنایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
37کارشناسی ارشدطراحی سیستم ایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدمعماری حفظ و ترمیم آثار باستانیایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدنقشه کشی در حوزه های مرزکشی،شهری و منظره و محیطایتالیایی و انگلیسی2سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
40دکترامهندسی هوافضاایتالیایی و انگلیسی5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
41دکتراآثار معماری و منظرهایتالیایی و انگلیسی5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
42دکترامعماری، تاریخ و پروژهایتالیایی و انگلیسی5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
43دکترامهندسی و علوم پزشکی و جراحیایتالیایی و انگلیسی5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
44دکترامهندسی شیمیایتالیایی و انگلیسی5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
45دکترامهندسی عمران و محیطایتالیایی و انگلیسی5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
46دکترامهندسی کامپیوتر و کنترلانگلیسی5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
47دکترامهندسی الکتریک، الکترونیک و ارتباطاتایتالیایی و انگلیسی5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
48دکترامکانیک تحولاتایتالیایی و انگلیسی5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
49دکترامدیریت، تولیدات و طراحیایتالیایی و انگلیسی5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
50دکترامهندسی مکانیکایتالیایی و انگلیسی5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
51دکتراعلوم اوزانایتالیایی و انگلیسی5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
52دکترافیزیکایتالیایی و انگلیسی 5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
53دکتراریاضی محض و کاربردیایتالیایی و انگلیسی5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
54دکتراعم و مواد و تکنولوژیایتالیایی و انگلیسی5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته
55دکتراتوسعه شهری ایتالیایی و انگلیسی5سالبین 161 تا 2،596.97 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه پلی تکنیک تورین ایتالیا

  دانشگاه پلی تکنیک تورین شهریه ثابت و متغیر دارد. شهریه متغیر بستگی به رشته تحصیلی دانشجویان دارد و شهریه ثابت بین 161 تا 2،596.97 یورو است؛ دانشجویان بین المللی می توانند با استفاده از بورس‌های تحصیلی شهریه خود را کاهش دهند.

  بورسیه ها و کمک هزینه های بین المللی دانشگاه پلی تکنیک تورین ایتالیا

  • دانشگاه پلی تکنیک تورین بورسیه‌ای به مبلغ 5000 یورو در سال ارائه ارائه می‌کند. این بورسیه در دو قسط 2500 یورویی در سال به دانشجویان تعلق می گیرد. قسط اول در ماه دسامبر و قسط دوم در ماه سپتامبر واریز می شود. مبلغ بورسیه در سالهای بعد نیز به همین منوال خواهد بود.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه پلی تکنیک تورین ایتالیا

  • مدرک تحصیلی مقطع قبلی
  • صلاحیت ترک تحصیلات دبیرستان (یا گواهی معادل آن) ، که پس از حداقل 12 سال حضور در مدرسه بدست می آید (دیپلم)،
  •  ترجمه ای معتبر به زبان ایتالیایی ، قانونی سازی (در صورت لزوم) و (اعلام ارزش برابر) ، ارائه می دهد. صادر شده توسط نماینده کنسولی و دیپلماتیک ایتالیا صالح برای قلمرو جایی که این صلاحیت را بدست آورد.
  • اگر صلاحیت لازم فوق الذکر پس از یک دوره کوتاهتر از 12 سال به دست آمده باشد ، متقاضیان نیز باید یک گزارش رسمی از سوابق را تهیه کنند که در آن بیان شده است که تمام امتحانات دانشگاه اول سال خود را با موفقیت پشت سر گذاشته اند. این سند باید با ترجمه معتبر به زبان ایتالیایی و قانونی سازی (در صورت لزوم) ارائه شود. از طرف دیگر متقاضیان می توانند مدرک تحصیلی بعد از متوسطه را کسب کنند که در یک موسسه غیر آکادمیک حاصل می شود. این باید با ترجمه معتبر به ایتالیایی ، قانونی (در صورت لزوم) و “dichiarazione di valore” (اعلام ارزش برابر) ارائه شود
  • گواهی نامه ای مبنی بر اینکه متقاضی موفق به گذراندن آزمون صلاحیت تحصیلی (در صورت لزوم در کشور خود برای ثبت نام در دانشگاه ها) ، با ارائه ترجمه معتبر به ایتالیایی * ، قانونی سازی (در صورت لزوم)
  • دو عکس؛ یکی از آنها باید توسط نماینده کنسولی و دیپلماتیک ایتالیا ، صالح در قلمرو تأیید شود
  • یک شناسنامه معتبر

  *دانشگاه پلی تکنیک تورین برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا رشته هایی به زبان اگلیسی دارد که نیاز به مدارک زبان دارد.

  نمره زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه پلی تکنیک تورین ایتالیا

  دانشجویان برای تحصیل در یکی از رشته های ایتالیایی زبان دانشگاه پلی تکنیک تورین نیازمند ارائه‌ی گواهینامه در یکی از آزمون های زیر هستند:

  • گواهی زبان ایتالیایی CEFR
  • گواهی مهارت زبان ایتالیایی (CELI، CILS) مورد تایید MIUR
  • همچنین برای رشته‌های به زبان انگلیسی نمره حداقل اکادمیک 6 نیاز است اما در ابتدای کار و برای پذیرش الزامی نیست. جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

  ددلاین اپلای در دانشگاه تورین ایتالیا

  • ترم زمستان: 15 جولای
  • ترم تابستان: 15 ژانویه

  *دانشجویانی که مدرک دیپلم آنها از کشور ایتالیا نباشد ،باید در آزمون زبان این کشور شرکت کنند. برای دانشجویان به صورت رایگان دوره های آموزش زبان ایتالیایی در نظر گرفته شده است که برای دانشجویانی که دیپلم خارج از کشور ایتالیا دارند ، شرکت در آنها اجباری است.

  30869

  تعداد دانشجو

  348

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  تحصیل در ایتالیا

  شرایط تحصیل در ایتالیا

  هزینه تحصیل در ایتالیا

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید