Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

رنگینگ QS: 937

دانشگاه بامبرگ با نام اصلی (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) دانشگاهی به نسبت قدیمی می باشد که در شهر بامبرگ آلمان واقع شده است. سال تاسیس این دانشگاه به 1647 میلادی باز میگردد اما در سال 1972 میلادی تغییراتی در آن انجام شد و به شکل امروز آن درآمد.

دانشگاه بامبرگ در رشته های علوم انسانی، علوم اجتماعی و کامپیوتر فعالیت گسترده ای دارد و یکی از دانشگاه های برتر آلمان و اروپا در زمینه ی مطالعات تجاری و علوم اجتماعی است. همچنین دانشگاه بامبرگ همکاری های گسترده ای را با دانشگاه های بزرگ اروپا مانند دانشگاه های کمبریج و آکسفورد به انجام رسانیده است.

دانشگاه بامبرگ حدود 15000 دانشجو دارد که از این میزان حدود 1400 نفر دانشجویان بین المللی از سراسر دنیا هستند.

دانشکده های دانشگاه بامبرگ آلمان

 • دانشکده ی علوم انسانی
 • دانشکده ی علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت تجارت
 • دانشکده ی آموزش و پرورش
 • دانشکده ی علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه بامبرگ آلمان

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیزبان شناسی عمومیآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیمطالعات انگلیسی و آمریکاییآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیمطالعات هواشناسیآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیجغرافیاآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیمطالعات آلمانآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیتاریخآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیمطالعات قرون وسطیآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیروابط اسلامیآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
9کارشناسی انسان شناسی در بخش یونانآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیانسان شناسی در بخش لاتینآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیعلوم ارتباطاتآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیتاریخ هنرآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیفلسفهآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیمطالعات رومنسآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیمطالعات اسلوواکیآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیالهیاتآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیعلوم سیاسیآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
18کارشناسی جامعه شناسیآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیاداره کسب و کارآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیاداره کسب و کار بین المللیآلمانی و انگلیسی3 سال400 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیمطالعات اقتصاد اروپاآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیآموزش و پرورشآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیروانشناسیآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
24کارشناسیآموزش ریاضیات و علوم کامپیوترآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیآموزش علوم طبیعیآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیآموزش موسیقیآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیآموزش هنرآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیآموزش ورزشآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیعلوم کامپیوتر کاربردیآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیمدیریت سیستم های اطلاعاتی بین المللیآلمانی و انگلیسی3 سال400 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیعلوم کامپیوتر: علوم سیستم های نرم افزاریآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیانفورماتیک تجارتآلمانی3 سال400 یورواپلای در این رشته
33کارشناسی ارشدعلوم سیاسیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
34کارشناسی ارشدجامعه شناسیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
35کارشناسی ارشداداره کسب و کارآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
36کارشناسی ارشداقتصاد و حسابداریآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
37کارشناسی ارشداداره کسب و کار بین المللیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدمطالعات اقتصاد اروپاییآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدآموزش اقتصاد و تجارتآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
40کارشناسی ارشداقتصادآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
41کارشناسی ارشدتحقیق در مورد آموزش و پرورشآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
42کارشناسی ارشدمطالعات آمریکا و انگلیسآلمانی و انگلیسی2 سال400 یورواپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدمطالعات عربیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدانسان شناسی قرون وسطی و زمان های جدیدآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدانسان شناسی در بخش رومانیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدنگهداری از میراثآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدانسان شناسی آلمانی در قرن وسطی و اوایل قرون جدیدآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدتکنولوژی یادگارهای دیجیتالآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
49کارشناسی ارشداخلاق جمعیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدانسان شناسی اروپاآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدزبان شناسی عمومیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدمطالعات آلمان: زبان و ادبیاتآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
53کارشناسی ارشدمطالعات آلمان: زبان شناسیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدتاریخآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدجغرافیای تاریخیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدمطالعات قرون وسطیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدمطالعات ایرانآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدمطالعات اسلامآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدمطالعات میان مذهبیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدتاریخ و ریشه شناسی هنر اسلامیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدانسان شناسی کلاسیکآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدعلوم ارتباطاتآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدمطالعات فرهنگی خاورمیانهآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدتاریخ هنرآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدادبیات و رسانهآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدالهیات عمومیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدفلسفهآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدفلسفه و فرهنگ آلمان- ایتالیاآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدمذهب و آموزشآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدمطالعات رومانیاییآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدمطالعات اسوواکیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدجغرافیای اجتماعیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدمطالعات الهیاتآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدمطالعات ترکیه: فرهنگ، زبان و ادبیاتآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدانسان شناسی ماقبل تاریخآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدعلوم کامپیوتر کاربردیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدمحاسبات در انسان شناسیآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدمدیریت سیستم های اطلاعاتی بین المللیآلمانی و انگلیسی2 سال400 یورواپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدعلوم سیستم های نرم افزاریآلمانی و انگلیسی2 سال400 یورواپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدانفورماتیک کسب و کارآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدآموزش تجارتآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدکیفیت آموزش در کسورهای توسعه یافتهآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی در رهبری مدرسهآلمانی2 سال400 یورواپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدریضیات بین المللی و آموزش علومآلمانی و انگلیسی2 سال400 یورواپلای در این رشته
85دکتراعلوم انسانیآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
86دکتراعلوم اجتماعیآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
87دکترااقتصادآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
88دکترامدیریت کسب و کارآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
89دکتراآموزش و پرورشآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
90دکتراعلوم کامپیوتر آلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
91دکتراسیستم های اطلاعاتیآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه بامبرگ آلمان

  همانطور که می‌دانید عموماً دانشگاه‌های دولتی در آلمان، رایگان هستند اما دانشجویان باید مبلغی را تحت عنوان هزینه اجتماعی و یا social fee پرداخت کنند.دانشجویان موظف به پرداخت مبلغی حدود 200 € به عنوان شهریه هر ترم هستند. این مبلغ به فعالیت های کمکی برای دانشجویان تعلق می گیرد. (به منظور تامین هزینه های حمل و نقل عمومی و کارت اعتباری دانشجویی) ین دانشگاه شهریه دریافت نمی کند با این حال دانشجویان برای هزینه های زندگی، مجبور به پرداخت هزینه می باشند.

  بورسیه‌ها و کمک هزینه‌ها

  دانشگاه بامبرگ کمک هزینه ها و بورسیه های متعددی را برای دانشجویان این دانشگاه فراهم کرده است.

  بورسیه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

  بورسیه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بامبرگ تحت پوشش سازمان The Rhodes هستند. این سازمان بورسیه های تحصیلی، پایان نامه و همچنین بورسیه های تحقیقاتی را برای دانشجویان در حال تحصیل در این مقاطع فراهم کرده است. بورسیه ی The Rhodes احتمالا قدیمی ترین بورسیه در سراسر دنیا است.

  سایر بورسیه های دانشگاه بامبرگ تحت پوشش سازمان های بین المللی مربوطه هستند، مانند DAAD.

  کمک هزینه‌ی DAAD)  Deutscher Akademischer Austauschdienst)

  برای تامین هزینه ها در کشور آلمان کمک هزینه های متعددی وجود دارد که مهمترین آنها DAAD است. استفاده ازDAAD  یکی از بهترین و ساده ترین راه ها برای اخذ بورسیه است. DAAD توسط وزارت آموزش و پرورش آلمان حمایت می شود. این شرکت بورسیه های مختلفی را به طیف وسیعی از کشورهای سراسر جهان، شامل اکثر کشورهای انگلیسی زبان ارائه می کند. این سازمان بیش از 80 کمک هزینه برای تحصیل در حوزه ی اقتصاد دارد. این کمک هزینه بخش اعظمی از هزینه های زندگی در شهر برلین و تنها بخش کوچکی از هزینه های تحصیلی را پوشش میدهد.

  کمک هزینه ی KAAD

  کمک هزینه ی KAAD بیشتر هزینه های زندگی در شهر برلین را پوشش داده و تنها بخش کوچکی از شهریه و هزینه های تحصیلی را شامل می شود. مبلغ این بورسیه مبلغی حدود 15500 یورو در ماه است. همچنین شرایط خاصی مانند شرط معدل و… برای اخذ کمک هزینه ی KAAD مورد نیاز است.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه بامبرگ آلمان

  شرایط زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه بامبرگ آلمان

  اکثر برنامه ها و دوره های تحصیلی دانشگاه به زبان آلمانی ارائه می شوند. بدون داشتن مهارت زبان آلمانی، نمی توان در آلمان تحصیل نمود. بنابراین برای ثبت نام در کلیه برنامه ها به خصوص کارشناسی ارشد، الزامی است، دانشجو ثابت نماید که دانش کافی از زبان آلمانی را، حداقل در سطح C1 دارد. گواهینامه های زبانی که در لیست زیر نام برده شده است، نیز در این دانشگاه پذیرفته می شود.

  • TestDaF، برای پذیرش در یک برنامه، در مجموع 16 امتیاز لازم است و شما باید در هر چهار بخش امتحان حداقل 3 امتیاز کسب کنید.
  • گواهینامه C1 و C2 از مؤسسه گوته
  • آزمون ارزیابی در چارچوب مطالعات مقدماتی
  • گواهینامه ی telc Deutsch C1 Hochschule
  • دیپلم زبان آلمانی
  • DSH – آزمون زبان آلمانی برای ورود به دانشگاه

  و اگر واجد شرایط قبولی در آزمون ها نیستند میتوانند در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند.

  نمره زبان انگلیسی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه بامبرگ آلمان در مقطع کارشناسی آیلتس 6 و در مقطع کارشناسی ارشد آیلتس 6.5 می باشد. دقت نمایید برای مقطع دکترا به آیلتس 7 نیاز می باشد. متقاضیان اخذ پذیرش از دانشگاه بامبرگ آلمان همچنین باید آزمون زبان آلمانی (Basic User(A2 را زیر نظر CEFR پاس کنند. کسانی که واجد شرایط گذراندن این آزمون نیستند باید در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند. (این کلاس ها شهریه های را شامل نمی شوند.)

  برای اخذ پذیرش از این دانشگاه باید مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و به دانشگاه ارائه نماییم. آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش روند انجام کار را تسریع می بخشد. مدارک لازم برای اخذ پذیرش از دانشگاه عبارتند از:

  • معدل مطلوب متقاضی
  • آخرین مدارک تحصیلی متقاضی (دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد)
  • گواهی تائیدیه زبان خارجی (اگر رشته مورد نظر افراد انگلیسی محور است نیاز به تائیدیه زبان آلمانی نیست)
  • مدرک و ریزنمرات مقطع پیشین
  • رزومه (CV)
  • انگیزه نامه
  • توصیه‌نامه
  • پرداخت هزینه application fee

  اکثر رشته های کارشناسی در این دانشگاه به زبان آلمانی تدریس می شود و بنابراین به طور کلی حداقل سطح B1  توصیه می شود.

  ددلاین اپلای در دانشگاه بامبرگ آلمان

  • 15 جولای برای ترم زمستان
  • 15 ژانویه برای ترم تابستان

  12843

  تعداد دانشجو

  937

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید