McGill University

McGill University

رنگینگ QS: 24

دانشگاه مک‌گیل با نام اصلی (McGill University) جزو معروف ترین مراکز آموزش عالی در کانادا می‌باشد. این دانشگاه با داشتن بیش از 290 ساختمان و 39500 دانشجو در جایگاه عالی ای از نظر آموزش و تحقیق در دنیا قرار دارد. دانشگاه مک‌گیل کانادا بیشترین تنوع بین المللی را در میان دانشجویان خود دارد.

دانشگاه مک‌گیل کانادا یک مرکز و پردیس اصلی در داون تاون، واقع در مونت رویال، و پردیس مک دونالد در سینت آن دارد. این دو به فاصله 20 مایلی از یک دیگر قرار گرفته اند. بسیاری از دروس این دانشگاه به زبان انگلیسی تدریس می شود، اگرچه که 20 درصد دانشجویان زببان مادری فرانسوی دارند. یک چهارم دانشجویان این دانشگاه را دانشجویان بین المللی تشکیل می دهند.

دانشگاه مک گیل دارای 10 دانشکده و 12 مدرسه حرفه‌ای می‌باشد، با بیش از 40000 دانشجو که در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و مطالعات مداوم مشغول به تحصیل می‌باشند. دانشگاه مک گیل رتبه اول را میان دانشگاههای پزشکی در مقطع دکترا و رتبه 32 کیو اس جهان را به خود اختصاص داده ‌است.دوره های تحصیلی دانشگاه مک گیل در سطح جهانی بسیار معتبرند و در رده های بسیار بالا قرار می گیرند. دانشکده حقوق دانشگاه مک گیل بین رتبه های دوم تا سوم در کانادا رده بندی می شود.

جهت اطلاع از کلیه روش های مهاجرتی کانادا اعم از کاری و تحصیلی بر روی این متن کلیک کنید.

گالری تصاویر دانشگاه مک‌گیل کانادا

رشته‌های دانشگاه مک‌گیل کانادا

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسی مدیریت و فناوری کشاورزیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
2کارشناسی علوم دامیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
3کارشناسی مهندسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
4کارشناسیمنابع زیستیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
5کارشناسیصنایع غذایی و شیمیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
6کارشناسیکشاورزیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
7کارشناسی علومانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
8کارشناسیمنابع طبیعیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
9کارشناسیگیاه شناسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
10کارشناسیرژیم های غذایی و تغذیه انسانانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
11کارشناسیانگل شناسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
12کارشناسیکارآموزی رشته هنرانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
13کارشناسیمطالعات مربوط به خارج از کشورانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
14کارشناسیمطالعات آفریقاییانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
15کارشناسیانسان شناسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
16کارشناسیتاریخ هنر و ارتباطاتانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
17کارشناسیارتباطات علوم جوی و اقیانوسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
18کارشناسیزیست شناسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
19کارشناسیمطالعات قومی و نژادی کاناداانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
20کارشناسیمطالعات کاناداانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
21کارشناسیمطالعات کاتولیکانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
22کارشناسیشیمیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
23کارشناسی علوم شناختیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
24کارشناسیعلوم کامپیوترانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
25کارشناسی علوم سیاره ای و زمینانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
26کارشناسیمطالعات شرق آسیاانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
27کارشناسیاقتصادانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
28کارشناسیآموزش دانشجویان هنرانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
29کارشناسیروان شناسی آموزشیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
30کارشناسیانگلیسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
31کارشناسیزبان انگلیسی و دوره های نگارشانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
32کارشناسیمحیط زیستانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
33کارشناسیزبان فرانسویانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
34کارشناسیجغرافیاانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
35کارشناسیتاریخ و مطالعات کلاسیکانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
36کارشناسیتاریخ و فلسفهانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
37کارشناسیعلوم زندگیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
38کارشناسیروابط صنعتیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
39کارشناسی مطالعات اطلاعاتانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
40کارشناسی مطالعات کاناداانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
41کارشناسیمطالعات بین المللی توسعهانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
42کارشناسی مطالعات یهودانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
43کارشناسی زبان، ادبیات و فرهنگانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
44کارشناسی مطالعات آمریکای لاتین و کارائیبانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
45کارشناسی علوم انسانیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
46کارشناسی زبان شناسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
47کارشناسیمدیریت برای دانشجویان هنرانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
48کارشناسی ریاضیات و آمارانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
49کارشناسیمطالعات قرون وسطیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
50کارشناسی موسیقیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
51کارشناسی مطالعات آمریکای شمالیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
52کارشناسیفلسفهانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
53کارشناسی فلسفه و ادیانانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
54کارشناسیفیزیکانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
55کارشناسیعلوم سیاسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
56کارشناسیروان شناسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
57کارشناسیمطالعات کبکانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
58کارشناسیمطالعات دینیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
59کارشناسیمطالعات تنوع جنسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
60کارشناسیمطالعات اجتماعیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
61کارشناسیپزشکیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
62کارشناسیمددکاری اجتماعیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
63کارشناسیجامعه شناسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
64کارشناسیجامعه شناسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
65کارشناسیتوسعه پایدارانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
66کارشناسیعلم و جامعهانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
67کارنشاسی مطالعات زنانانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
68کارشناسیسینمای جهانانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
69کارشناسیمطالعات جهان اسلام و خاورمیانهانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
70کارشناسیمشاوره و روان شناسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
71کارشناسیرشته های ملل اولیهانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
72کارشناسیحرکت شناسی و تربیت بدنیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
73کارشناسیمطالعات تلفیقی در حوزه آموزش و پرورشانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
74کارشناسیرشته های مهندسی عمومیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
75کارشناسیمدرسه معماریانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
76کارشناسیمهندسی زیستیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
77کارشناسیمهندسی شیمیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
78کارشناسیمهندسی عمران و مکانیکانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
79کارشناسیمهندسی کاربردیانگیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
80کارشناسیمهندسی برق و کامپیوترانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
81کارشناسیمهندسی مواد و معدنانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
82کارشناسیمهندسی مکانیکانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
83کارشناسیبرنامه ریزی شهریانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
84کارشناسیمطالعات صحراییانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
85کارشناسی مطالعات باربادوسانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
86کارشناسیمطالعات پاناماانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
87کارشناسیآناتومی و زیست شناسی مولکولیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
88کارشناسیبی حسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
89کارشناسیمرکز تحقیقات سلول های مصنوعی و ارگان هاانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
90کارشناسیبیوشیمیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
91کارشناسیمهندسی پزشکیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
92کارشناسیاصول اخلاقی پزشکیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
93کارشناسیعلوم ارتباطات و اختلالاتانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
94کارشناسیپوستانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
95کارشناسیرادیولوژی تشخیصیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
96کارشناسیطب اورژانسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
97کارشناسیاپیدمولوژیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
98کارشناسیآمار زیستیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
99کارشناسیپزشکی خانوادهانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
100کارشناسیطب سالمندانانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
101کارشناسیژنتیک انسانیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
102کارشناسیفیزیک پزشکیانگلیسی4 سال20502 دلاراپلای در این رشته
103کارشناسی میکروب شناسی و ایمنی شناسیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
104کارشناسیمغز و اعصابانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
105کارشناسیزنان و زایمانانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
106کارشناسیانکولوژیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
107کارشناسیچشم پزشکیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
108کارشناسیگوش و حلق و بینیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
109کارشناسیآسیب شناسی کودکانانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
110کارشناسی فارماکولوژی و درمان فیزیولوژیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
111کارشناسیروان پزشکیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
112کارشناسیترکیب در موسیقیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
113کارشناسیجراحیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
114کارشناسیکاردرمانیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
115کارشناسیفیزیوتراپیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
116کارشناسیبیوتکنولوژیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
117کارشناسیپزشکی تجربیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
118کارشناسیآموزش موسیقیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
119کارشناسی تاریخچه موسیقیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
120کارشناسیاجرای موسیقیانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
121کارشناسیپرستاریانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
122کارشناسیریاضیات برای دبیرانانگلیسی4 سالبین ۱۸،۴۴۰ تا ۴۸،۷۴۷ دلاراپلای در این رشته
123کارشناسی ارشداقتصاد کشاورزیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
124کارشناسی ارشدعلوم دامیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
125کارشناسی ارشدمهندسی منابع زیستیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
126کارشناسی ارشدبیوتکنولوژیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
127کارشناسی ارشدرژیم های غذایی و منابع تغذیه انسانانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
128کارشناسی ارشدعلوم و صنایع غذایی و شیمیاییانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
129کارشناسی ارشدکشاورزیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
130کارشناسی ارشدمنابع طبیعیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
131کارشناسی ارشدانگل شناسی انگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
132کارشناسی ارشدعلوم گیاهیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
133کارشناسی ارشدانسان شناسیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
134کارشناسی ارشدتاریخ هنر کلاسیکانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
135کارشناسی ارشدمطالعات ارتباطاتانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
136کارشناسی ارشدمطالعات توسعه بین المللیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
137کارشناسی ارشدمطالعات اسلامیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
138کارشناسی ارشدمطالعات یهود انگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
139کارشناسی ارشدزبان، ادبیات و فرهنگ زبان شناسیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
140کارشناسی ارشدریاضیات و آمارانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
141کارشناسی ارشدفلسفهانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
142کارشناسی ارشدعلوم سیاسیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
143کارشناسی ارشدروان شناسیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
144کارشناسی ارشدمطالعات کبکانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
145کارشنایس ارشدمطالعات اجتماعیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
146کارشناسی ارشدپزشکیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
147کارشناسی ارشدمددکاری اجتماعیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
148کارشناسی ارشدجامعه شناسیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
149کارشناسی ارشددندان پزشکیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
150کارشناسی ارشدروان شناسی تربیتی و مشاورهانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
151کارشناسی ارشدمطالعات تلفیقی در آموزش و پرورشانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
152کارشناسی ارشدحرکت شناسی و تربیت بدنیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
153کارشناسی ارشدمعماریانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
154کارشناسی ارشدمهندسی بیولوژیک و بیوپزشکیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
155کارشناسی ارشدمهندسی شیمیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
156کارشناسی ارشدمهندسی عمران و مکانیکانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
157کارشناسی ارشدمهندسی کاربردیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
158کارشناسی ارشدمهندسی برق و کامپیوترانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
159کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
160کارشناسی ارشدمهندسی معدن و موادانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
161کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهریانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
162کارشناسی ارشدمحیط زیستانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
163کارشناسی ارشدحقوقانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
164کارشناسی ارشدمدیریت انگلیسی2 سال25،000 دلاراپلای در این رشته
165کارشناسی ارشدآناتومی و زیست شناسی مولکولیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
166کارشناسی ارشدبیوشیمیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
167کارشناسی ارشداخلاق زیستیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
168کارشناسی ارشدعلوم ارتباطات و اختلالاتانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
169کارشناسی ارشداپیدمولوژی و آمار زیستیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
170کارشناسی ارشدزنتیک انسانیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
171کارشناسی ارشدفیزیک پزشکیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
172کارشناسی ارشدداروسازیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
173کارشناسی ارشدپزشک خانوادهانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
174کارشناسی ارشدمیکروب شناسیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
175کارشناسی ارشدعلوم اعصابانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
176کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ایانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
177کارشناسی ارشدگوش و حلق – جراحی سر و گردنانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
178کارشناسی ارشدآسیب شناسیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
179کارشناسی ارشدفارماکولوژی و درمان فیزیولوژیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
180کارشناسی ارشدروانپزشکیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
181کارشناسی ارشدجراحی تجربیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
182کارشناسی ارشدموسیقیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
183کارشناسی ارشدموسیقیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
184کارشناسی ارشدپرستاریانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
185کارشنایس ارشدکاردرمانی و فیزیوتراپیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
186کارشناسی ارشدمطالعات دینیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
187کارشناسی ارشدعاوم جوی و اقیانوسانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
188کارشناسی ارشدزیست شناسیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
189کارشناسی ارشدشیمیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
190کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
191کارشناسی ارشدزمین و علوم سیاره ای جغرافیاییانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
192کارشناسی ارشدریاضیات و آمارانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
193کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
194کارشناسی ارشدروان شناسیانگلیسی2 سال۱۵،۶۳۷ دلاراپلای در این رشته
195دکتراپزشکیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
196دکترادندان پزشکیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
197دکترارزیدنت عمومیانگلیسی5 سال۱۴,۸۳۳ دلاراپلای در این رشته
198دکتراجراحیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
199دکتراجراحی فک و صورتانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
200دکتراپرستاریانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
201دکترامطالعات دینیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
202دکتراموسیقیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
203دکترازبان و ادبیات فرانسویانگلیسی و فرانسه5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
204دکترافیزیولوژیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
205دکترامهندسی منابع زیستیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
206دکتراانسان شناسیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
207دکترااپیدمی شناسیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
208دکتراشیمیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
209دکترازمین و علوم سیاره ایانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
210دکترامیکروبیولوژی و ایمنی شناسیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
211دکترامهندسی مکانیکانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
212دکترازبان آلمانیانگلیسی و آلمانی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
213دکتراانگل شناسیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
214دکتراژنتیک انسانیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
215دکتراعلوم ارتباطاتانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
216دکتراتاریخ هنرانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
217دکتراتاریخ ریاضیات و آمارانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
218دکتراکار درمانیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
219دکترامطالعات تلفیقی آموزشیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
220دکترامهندسی عمرانانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
221دکتراعلوم سیاسیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
222دکترامهندسی پزشکیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
223دکترااقتصادانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
224دکتراجغرافیاانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
225دکترامهندسی برقانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
226دکترابیوشیمیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
227دکتراعلوم غذایی و شیمیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
228دکتراکشاورزیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
229دکترامطالعات اسپانیاییانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
230دکترازبان روسیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
231دکتراحشره شناسیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
232دکترامطالعات اسلامیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
233دکتراپاتولوژیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
234دکتراگیاه شناسیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
235دکتراروانشناسیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
236دکترازیست شناسیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
237دکتراآمار زیستیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
238دکتراعلوم کامپیوترانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
239دکترافارماکولوژیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
240دکتراعلوم دامیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
241دکترازبان شناسیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
242دکترامعماریانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
243دکتراپزشکی تجربیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
244دکترابیولوژی سلولیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
245دکترازبان انگلیسیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
246دکترامهندسی مواد و معدنانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
247دکترامطالعات اطلاعاتانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
248کترامطالعات آسیای شرقیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
249دکترامدیریتانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
250دکتراجراحی تجربیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
251دکتراشیمی و تغذیهانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
252دکتراعلوم اعصاب و روانانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
253دکتراجامعه شناسیانگلیسی5 سال350000 دلاراپلای در این رشته
254دکترامنابع تجدید پذیرانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
255دکترامطالعات کلاسیکانگلیسی5 سال28000 دلاراپلای در این رشته
256دکتراتوانبخشیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته
257دکترامددکاری اجتماعیانگلیسی5 سال۴۲۰۰۰ دلاراپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه مک‌گیل کانادا

  شهریه دانشگاه مک گیل در رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مختلف، متفاوت است. در این بخش شهریه دانشگاه مک گیل را در مقاطع تحصیلی مختلف ارائه می‌دهیم:

  مقطع کارشناسی

  دانشجویان باید در دوره کارشناسی ۱۲۰ واحد را بگذرانند و با گذراندن ۳۰ واحد در هر سال تحصیلی، طول دوره کارشناسی ۴ سال خواهد بود. شهریه دانشگاه مک گیل در مقطع کارشناسی برای دانشجویان بین‌المللی از ۱۸۰۰۰ تا ۴۹۰۰۰ دلار کانادا در سال است. برای اطلاعات دقیق‌تر در مورد شهریه رشته های مختلف، جدول زیر را مشاهده کنید:

  دانشکدهشهریه سالانه (دلار کانادا)دانشکدهشهریه سالانه (دلار کانادا)
  دانشکده علوم
  دانشکده مهندسی
  دانشکده حقوق
  ۴۲,۳۹۲دانشکده پرستاری
  دانشکده کشاورزی
  دانشکده فیزیوتراپی و کاردرمانی
  ۲۰,۲۲۹
  دانشکده هنر
  دانشکده آموزش
  ۱۸,۱۱۰دانشکده مدیریت۴۸,۷۴۸

  دوره های پزشکی و دندانپزشکی

  در مورد رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی با توجه به اینکه در سال‌های مختلف تحصیل، تعداد متفاوتی واحد اخذ می‌کنند، شهریه نیز متفاوت است. در جدول زیر شهریه دانشگاه مک گیل برای این دو رشته (به‌طور تقریبی) برای سال‌های مختلف تحصیل آورده شده است:

  دورهشهریه سال اول (دلار کانادا)شهریه سال دوم (دلار کانادا)شهریه سال سوم (دلار کانادا)شهریه سال چهارم (دلار کانادا)
  پزشکی و جراحی۴۲۰۰۰۳۳۰۰۰۳۳۰۰۰۲۳۰۰۰
  دندان‌پزشکی۴۳۰۰۰۳۸۰۰۰۳۷۰۰۰۲۵۰۰۰

  مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

  شهریه دانشگاه مک گیل در مقطع کارشناسی برای دانشجویان بین‌المللی برای دوره‌های عادی، عبارت است از:

  دورهمقطع کارشناسی ارشد (دلار کانادا)مقطع دکتری (دلار کانادا)
  هزینه اخذ هر واحد درسی۶۰۴
  ترم‌های تمام‌وقت پایان‌نامه۸,۷۱۰۷,۸۱۹
  ترم‌های اضافه پایان‌نامه۷۷۰۷۷۰

  شهریه برای دوره‌های MBA و دوره ارشد بین‌المللی برای مدیران (IMPM*) عبارت است از:

  دورهشهریه (دلار کانادا)
  دوره MBA دو ساله۲۲,۲۵۰ در سال
  دوره MBA سه ساله۱۴,۸۳۳ در سال
  دوره ارشد بین‌المللی برای مدیران۴۸,۰۰۰ دلار برای کل دوره

  شهریه دانشگاه بر اساس تعداد واحدهای درسی قابل تغییر است.

  بورسیه ها و کمک هزینه های بین المللی دانشگاه مک‌گیل کانادا

  جوایز متعدد خارجی در هر سال از سوی تعدادی از انجمن ها، شرکت ها، سازمان ها و بنیادها در دسترس است. برنامه ها و شرایط اخذ بورسیه تحصیلی کانادا به طور مداوم ارائه می شوند. دانشگاه مک گیل متعهد به حمایت از تحصیلات دانشگاهی دانشجویان واجد شرایط کارشناسی که نیاز به کمک مالی دارند، می باشد. برنامه ریاست دانشگاه به دانشجویان وروردی جدید که از خانواده های کم درآمد نیازمند مالی هستند، بورسیه تحصیلی ارائه می دهد. کسانی که واجد شرایط تقاضای این بورس تحصیلی هستند، شامل موارد زیر می باشند:

  • تازه پذیرفته شدگان سال اول
  • مقطع کارشناسی ارشد
  • دانشجویان سال اول ورود به برنامه های حرفه ای در پزشکی و قانون

  دانشگاه مک‌گیل کانادا هرسال و در زمینه های مختلف چندین کمک هزینه به دانشجویان مقیم و بین الملل اختصاص میدهد.

  دانشجویان با دریافت اجازه کار می توانند تا 20 ساعت در هفته حق کار داشته باشند و برای هر ساعت کار 10.50$ تا 12.50$ دریافت نمایند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه مک‌گیل کانادا

  حداقل مدارک لازم برای درخواست پذیرش در مقطع کارشناسی در دانشگاه مک‌گیل کانادا به عبارت زیر است:

  مدارک تحصیلی: برای دانشجویان مقطع کارشناسی در ایران، مدرک تحصیلی لیسانس معادل چهار سال تحصیل و با معدل حداقل 14 مورد نیاز است.

  مدرک زبان: یکی از مدارک زیر بع عنوان مدرک زبان نیاز است:

  • (Test of English as a Foreign Language (TOEFLدانشجو باید دارای نمره 86 در این امتحان باشد و نمره هیچ بخشی نباید کمتر از 20 باشد. ( توجه داشته باشید برای رشته های مهندسی و علوم کامپیوتر حاقل نمره 85 نیاز است.)
  • (International English Language Testing System (IELTS نمره مورد نیاز برای این امتحان 6.5 است و نمره هیچ بخشی نباید کمتر از 6.5 باشد.

  •توجه داشته باشید که نتیجه امتحان باید بطور مستقیم از مرکز آزمون به Admissions application center نزد دانشگاه مک‌گیل ارسال شود.

  چند نکته در مورد مدرک زبان

  در چند حالت زیر نیاز به ارائه آن نیست:

  1- زبان مادری انگلیسی باشد.

  2- محصل و یا تحصیل‌کرده دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد در کشوری که زبان آموزش در آن انگلیسی باشد.

  3- محصل و یا تحصیل‌کرده دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد در کانادا و یا کشورهای منطقه آمریکای شمالی باشد.

  4- حداقل چهار سال قبل از درخواست پذیرش، در حال زندگی، تحصیل و یا کار در کشوری باشد که انگلیسی‌زبان رسمی آن است.

  در غیر این صورت باید مدرکی دال بر تسلط کافی به زبان انگلیسی به همراه دیگر مدارک ارائه شود. نمره آزمون‌های TOEFL ،IELTS و MELAB نیز برای دانشگاه مک گیل قابل‌قبول است. به‌عنوان‌مثال حداقل نمره آزمون تافل iBT، نمره 86 (به شرطی که در هیچ مهارت کمتر از 20 نباشد) و برای PBT، نمره 567 است.

  سایر مدارک مورد نیاز :

  • ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلات از دوره متوسطه.
  • رزومه
  • انگیزه نامه
  • توصیه نامه محرمانه (معمولا متقاضیان سه توصیه نامه به دانشگاه ارسال میکنندولی این عدد در دانشکده های مختلف متفاوت است.)
  • گواهی شهروندی کانادا (در صورتی که شخص شهروند کانادا باشد.)
  • احتمال دارد هر رشته نیازمند مدارکی اضافه بر آنچه در بالا گفته شد باشد.

  ددلاین اپلای در دانشگاه مک‌گیل کانادا

  به دلیل جو رقابتی حاکم در اخذ پذیرش دانشگاه مک‌گیل و اقدام سریع و به موقع متقاضیان ایرانی در ثبت درخواست، اطلاع از مهلت های پذیرش جهت موفقیت در امر پذیرش امری الزامی است.

  مهلت های مقرر

  • کلیه برنامه ها:
  • درخواست پذیرش آنلاین 15 ژوئیه
  • ارایه مدارک پشتیبان 15 مارس
  • ارایه مدارک و درخواست بورسیه پذیرش 21 ژانویه
  • درخواست کمک مالی از دانشگاه مک‌گیل کانادا 30 روز پس از تاریخ پذیرش
  • برنامه ها با مهلت های جداگانه:
  • ارایه مدارک و درخواست برنامه تحصیلی موسیقی 15 ژانویه
  • ارایه کیف اسناد معماری 7 مارس
  • ارایه مدارک و درخواست مطالعات مذهبی 1 می

  40493

  تعداد دانشجو

  24

  QS


  پیشنهاد میکنیم مطالب مرتبط زیر را نیز درباره انواع روش های تحصیل در کانادا مطالعه فرمایید.

  تحصیل در کانادا

  کالج های کانادا

  هزینه تحصیل در کانادا

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید