Massachusetts Institute Of Technology

Massachusetts Institute Of Technology

رنگینگ QS:

موسسه فناوری ماساچوست با نام اصلی (Massachusetts Institute of Technology) واقع در کمبریج، ماساچوست است که به عنوان یکی از معتبرترین موسسات آموزشی در جهان شناخته می شود و در سال 1861 تاسیس شد. محوطه 168 هکتاری موسسه فناوری ماساچوست، بیش از یک مایل در امتداد رودخانه چارلز است. MIT از پنج دانشکده تشکیل شده است (دانشکده مهندسی ، دانشکده معماری و برنامه ریزی ، دانشکده علوم انسانی ، هنر و علوم اجتماعی ؛ دانشکده علوم و دانشکده مدیریت).

MIT سهم بسیار زیادی در توسعه رادار و ایجاد GPS داشته است. این جامعه تحقیقاتی و حل مشکلات به دنبال ایجاد جهانی بهتر است. فارغ التحصیلان MIT بیش از 30،000 شرکت راه اندازی کرده اند و 406 میلیون شغل ایجاد کرده اند. مجموع این شرکت ها سالانه تقریباً 1.9 تریلیون دلار درآمد کسب می کنند که این “MIT” را معادل دهمین اقتصاد بزرگ در جهان می کند. فارغ التحصیلان برجسته موسسه فناوری ماساچوست Buzz Aldrin (فضانورد آپولو 11) ، ژنرال کوفی عنان (دبیر اسبق سازمان ملل) ، ویرجلیو بارکو وارگاس (رئیس کلمبیا ویرجلیو بارکو وارگاس) ، بن برنانکه (رئیس سابق بانک فدرال رزرو)

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیعلوم سیاسیانگلیسی5 سال55000 دلاراپلای در این رشته
2کارشناسیمهندسی هوانوردی و فضانوردیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
3کارشناسیمهندسی هوا فضاانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
4کارشناسیمطالعات آمریکاییانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
5کارشناسیمطالعات باستان و قرون وسطیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
6کارشناسیانسان شناسیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
7کارشناسیباستان شناسیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
8کارشناسیمعماریانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
9کارشناسی مطالعات آسیاییانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
10کارشناسیمهندسی زیست شناسیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
11کارشناسیزیست شناسیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
12کارشناسیزیست شناسی بدون تحقیقات آزمایشگاهیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
13کارشناسیمغز و علوم شناختیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
14کارشناسیتجزیه و تحلیل کسب و کارانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
15کارشناسیمهندسی بیولوژیک شیمیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
16کارشناسیمهندسی شیمیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
17کارشناسیعلم شیمیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
18کارشناسی شیمی و زیست شناسیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
19کارشناسیمطالعات رسانه ای تطبیقیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
20کارشناسیعلوم کامپیوتر و زیست شناسی مولکولیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
21کارشناسیاقتصاد علوم کامپیوتر و علوم دادهانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
22کارشناسیعلوم جوی و سیاره زمینانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
23کارشناسیاقتصادانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
24کارشناسیمهندسی برق و علوم کامپیوترانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
25کارشناسیعلم در امور مالیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
26کارشناسیمطالعات جهانی و زبانها در مطالعات فرانسهانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
27کارشناسی مطالعات جهانی و زبانها در مطالعات آلمانیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
28کارشناسی علم در تاریخانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
29کارشناسیعلوم انسانیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
30کارشناسیعلوم انسانی و مهندسیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
31کارشناسی مطالعات آمریکای لاتین و لاتینانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
32کارشناسیمطالعات افتخارات فیلم و رسانهانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
33کارشناسیعلم در زبانشناسی و فلسفهانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
34کارشناسیادبیاتانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
35کارشناسیمدیریتانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
36کارشناسیمطالعات آلمانی و علوم کامپیوترانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
37کارشناسیعلوم و مهندسی موادانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
38کارشناسیعلوم و مهندسی موادانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
39کارشناسیاقتصاد ریاضیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
40کارشناسیریاضیاتانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
41کارشناسیریاضیات با علوم کامپیوترانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
42کارشناسیعلوم در مهندسی مکانیک و اقیانوسانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
43کارشناسیمهندسی مکانیکانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
44کارشناسیموسیقیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
45کارشناسیعلوم و مهندسی هسته ایانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
46کارشناسیفلسفهانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
47کارشناسیفیزیکانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
48کارشناسی برنامه ریزیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
49کارشناسیعلوم سیاسیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
50کارشناسیمطالعات روسیه و اوراسیاانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
51کارشناسیعلوم تکنولوژیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
52کارشناسیهنرهای تئاترانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
53کارشناسیمطالعات زنان و جنسیتانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
54کارشناسینوشتن خلاقانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
55کارشناسیرسانه دیجیتالانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
56کارشناسی علوم نوشتاریانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
57کارشناسیمردم شناسیانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
58کارشناسیموسیقی و مهندسیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
59کارشناسیمطالعات رسانه ای تطبیقیانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کارانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدتجزیه و تحلیل کسب و کارانگلیسی1 سال55000 دلاراپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدمهندسی پزشکیانگلیسی5 سال55000 دلاراپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدعلوم کامپیوتر و زیست شناسی مولکولیانگلیسی4 سال55000 دلاراپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدعلوم کامپیوتر و زیست شناسی مولکولیانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدروانشناسیانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدعلوم کامپیوتر و زیست شناسی مولکولیانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدمهندسی برق و علوم کامپیوترانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدمطالعات مذهبی فاخرانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدمهندسی در ساختانگلیسی1 سال55000 دلاراپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدمعماریانگلیسی3 سال55000 دلاراپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدمطالعات معماریانگلیسی3 سال55000 دلاراپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدهوانوردی و فضانوردیانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدمطالعات تئاتر و اجراانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدمعماری و برنامه ریزی شهرانگلیسی4 سال55000 دلاراپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدمعماری و برنامه ریزی شهرانگلیسی3 سال55000 دلاراپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدفرهنگ و فناوری هنرانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدفناوری ساختمانانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدمهندسی شیمیانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدعمل مهندسی شیمیانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهریانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدشهرسازی و معماریانگلیسی5 سال55000 دلاراپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهر و توسعه املاک و مستغلاتانگلیسی5 سال55000 دلاراپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدبرنامه ریزی و حمل و نقل شهرانگلیسی5 سال55000 دلاراپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدبرنامه ریزی و حمل و نقل شهرانگلیسی5 سال55000 دلاراپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدمطالعات رسانه ای تطبیقیانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
86کارشناسی ارشداقتصادانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدمهندسی شیمی فاخرانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدعلم شیمیانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدمهندسی و علوم کامپیوترانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدمهندسی عمران و محیط زیستانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدمهندسی عمران و محیط زیست فاخرانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدمهندسی و علوم کامپیوترانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدزبانشناسیانگلیسی4 سال55000 دلاراپلای در این رشته
95کارشناسی ارشدمطالعات مدیریتیانگلیسی9 ماه55000 دلاراپلای در این رشته
96کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی موادانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
97کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
98کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی هسته ایانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدمهندسی سیستم های زیست محیطیانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدمهندسی اقیانوس شناسیانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
101کارشناسی ارشد فیزیکانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
102کارشناسی ارشدعلوم سیاسیانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
103کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی مدیریتانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
104کارشناسی ارشدعلوم نوشتاریانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
105کارشناسی ارشدفناوری و سیاستانگلیسی1 سال55000 دلاراپلای در این رشته
106کارشناسی ارشدمطالعات و برنامه ریزی شهریانگلیسی1 سال55000 دلاراپلای در این رشته
107کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی4 سال55000 دلاراپلای در این رشته
108کارشناسی ارشدزبان شناسیانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
109کارشناسی ارشدبرنامه در ساخت و مهندسی نیروی دریاییانگلیسی1 سال55000 دلاراپلای در این رشته
110کارشناسی ارشدمهندسی هسته ایانگلیسی2 سال55000 دلاراپلای در این رشته
111کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی موادانگلیسی5 سال55000 دلاراپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی موسسه فناوری ماساچوست

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی موسسه فناوری ماساچوست، با توجه به رشته و مقطع تحصیلی مد نظر متفاوت خواهد بود ولی میانگین هزینه های تحصیل در این دانشگاه در حالت کلی به شرح ذیل است:

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی: 51832 دلار.

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد: 53450 دلار.

  هزینه ی سالیانه زندگی تقریبا 15510 دلار.

  این دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را نیز فراهم میکند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از این دانشگاه

  مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه MIT با توجه به رشته و مقطع تحصیلی متفاوت است اما مدارک مورد نیاز کلی به شرح ذیل است:

  • درخواست آنلاین
  • ریز نمرات دبیرستان
  • هزینه درخواست 75 دلار
  • توصیه نامه
  • انگیزه نامه
  • رزومه
  • نمرات آزمون GRE یا GMAT
  • نمرات TOEFL / IELTS اگر زبان مادری متقاضی انگلیسی نباشد

  ددلاین اپلای موسسه فناوری ماساچوست

  ددلاین اپلای در این دانشگاه با توجه به مقطع و رشته تحصیلی متفاوت خواهد بود اما به طور کلی ددلاین های دانشگاه اول ژانویه هرسال خواهد بود.

  11579

  تعداد دانشجو

  1

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  بورسیه تحصیلی آمریکا

  مهاجرت تحصیلی به آمریکا

  هزینه تحصیل در آمریکا

  تحصیل در آمریکا


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید