Lund University

Lund University

رنگینگ QS: 92

دانشگاه لوند که در سال 1666 تأسیس شده است یکی از قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه های اروپا است. این دانشگاه در شهر لوند در استان اسکانیا سوئد واقع شده است. پردیس اصلی آن در لوند ، سوئد است و پردیس های اضافی در هلسینگبورگ ، لونگ باهد و مالمو وجود دارد. این دانشگاه شامل دانشکده های مختلفی است: دانشکده مهندسی؛ دانشکده علوم؛ دانشکده حقوق؛ دانشکده علوم اجتماعی؛ دانشکده پزشکی؛ دانشکده علوم انسانی و الهیات؛ دانشکده اقتصاد و مدیریت؛ دانشکده هنرهای زیبا و نمایشی و دانشکده هواپیمایی. حوزه های تدریس و تخصص تحقیقاتی آن شامل اقتصاد ، هنر و علوم انسانی ، الهیات ، حقوق ، موسیقی و تئاتر ، پزشکی ، علوم و علوم اجتماعی است. این دانشگاه همچنین با داشتن بیش از 2000 دوره ، یکی از گسترده ترین برنامه های آموزشی اسکاندیناوی را دارد. این دانشگاه در کل بیش از 42000 دانشجو دارد که حدود 20٪ آنها بین المللی هستند. این دانشگاه با ONCAMPUS همکاری کرده است تا برنامه آماده سازی قبل از کارشناسی ارشد (PMPP) را ارائه دهد. این برنامه دانشجویان را برای پیشرفت در طیف گسترده ای از مقاطع کارشناسی ارشد مهندسی یا علوم در دانشگاه لوند آماده می کند. این برنامه همچنین از دانشجویان در استفاده از برنامه انتخابی خود پشتیبانی می کند.

گالری تصاویر دانشگاه لوند سوئد

رشته‌های دانشگاه لوند سوئد

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیتجارت بین المللانگلیسی3 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
2کارشناسی ارشدسیستم های اطلاعاتیانگلیسی1 سال120 هزار کروناپلای در این رشته
3کارشناسیموسیقی عامیانه و موسیقی جهانیانگلیسی3 سال190 هزار کروناپلای در این رشته
4کارشناسیموسیقی در سازهای ارکستر سمفونیکانگلیسی3 سال190 هزار کروناپلای در این رشته
5کارشناسینجوم و اخترشناسیانگلیسی3 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
6کارشناسیعلوم ریاضیاتانگلیسی3 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
7کارشناسیعلوم جغرافیای فیزیکی و آنالیز اکوسیستمانگلیسی3 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
8کارشناسیعلوم فیزیکانگلیسی3 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
9کارشناسیمطالعات توسعهانگلیسی3 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
10کارشناسی ارشدمطالعات اروپاییانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
11کارشناسی ارشدتحلیل فرهنگی کاربردیانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
12کارشناسی ارشدنظریه و عمل باستان شناسیانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
13کارشناسی ارشدمعماریانگلیسی2 سال210 هزار کروناپلای در این رشته
14کارشناسی ارشدمطالعات آسیاییانگلیسی2 سال110 هزار کروناپلای در این رشته
15کارشناسی ارشدفیزیک نجومیانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
16کارشناسی ارشدعلوم اتمسفر و چرخه های بیوژئوشیمیاییانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
17کارشناسی ارشدبیوانفورماتیکانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
18کارشناسی ارشدزیست شناسی در بوم شناسی حیواناتانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
19کارشناسی ارشدزیست شناسی در بوم شناسی آبزیانانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
20کارشناسی ارشدزیست شناسیانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
21کارشناسی ارشدزیست شناسی در علوم گیاهیانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
22کارشناسی ارشدزیست پزشکیانگلیسی2 سال180 هزار کروناپلای در این رشته
23کارشناسی ارشدبیوتکنولوژیانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
24کارشناسی ارشدشیمیانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
25کارشناسی ارشدموسیقی کلیساییانگلیسی2 سال190 هزار کروناپلای در این رشته
26کارشناسی ارشدمدیریت بحرانانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
27کارشناسی ارشدرشد و توسعه اقتصادی جمعیتانگلیسی2 سال120 هزار کروناپلای در این رشته
28کارشناسی ارشداقتصادانگلیسی2 سال120 هزار کروناپلای در این رشته
29کارشناسی ارشدمهندسی الکترونیکانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
30کارشناسی ارشدطراحی ساختمان کارآمد و انرژی محیطیانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
31کارشناسی ارشدکارآفرینی و نوآوریانگلیسی2 سال120 هزار کروناپلای در این رشته
32کارشناسی ارشدمدیریت و سیاست های زیست محیطیانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
33کارشناسی ارشدمطالعات زیست محیطی و علوم پایداریانگلیسی2 سال110 هزار کروناپلای در این رشته
34کارشناسی ارشدقانون مالیات اروپا و بین المللانگلیسی1 سال120 هزار کروناپلای در این رشته
35کارشناسی ارشدقانون تجارت اروپاانگلیسی2 سال130 هزار کروناپلای در این رشته
36کارشناسی ارشدسرمایه گذاریانگلیسی1 سال120 هزار کروناپلای در این رشته
37کارشناسی ارشدسیستم های اطلاعات جغرافیاییانگلیسی2 سال115 هزار کروناپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدزمین شناسیانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدنقشه برداریانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
40کارشناسی ارشدطراحی صنعتیانگلیسی2 سال210 هزار کروناپلای در این رشته
41کارشناسی ارشدنوآوری و توسعه پایدار جهانیانگلیسی2 سال120 هزار کروناپلای در این رشته
42کارشناسی ارشداقتصاد بین المللی با تمرکز بر چینانگلیسی1 سال120 هزار کروناپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدقوانین بین المللی حقوق بشرانگلیسی2 سال130 هزار کروناپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدبازاریابی بین المللی و مدیریت برندانگلیسی1 سال120 هزار کروناپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدمدیریت استراتژیک بین المللیانگلیسی1 سال120 هزار کروناپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدزبان و زبانشناسی به زبان چینیانگلیسی2سال100 هزار کروناپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدزبان و زبانشناسی به زبان عربیانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدزبان و زبانشناسی به زبان انگلیسیانگلیسی2سال100 هزار کروناپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدزبان و زبانشناسی به زبان فرانسهانگلیسی2سال100 هزار کروناپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدزبان و زبانشناسی به یونانیانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدزبان و زبانشناسی به زبان ایتالیاییانگلیسی2سال100 هزار کروناپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدزبان و زبانشناسی به زبان ژاپنیانگلیسی2سال100 هزار کروناپلای در این رشته
53کارشناسی ارشدزبان و زبان شناسی به زبان لاتینانگلیسی2سال100 هزار کروناپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدزبان و زبانشناسی به زبان اسپانیاییانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدزبان و زبان شناسی به زبانهای سوئدی و اسکاندیناویانگلیسی2سال100 هزار کروناپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدادبیات در فرهنگ رسانه و ادبیات انگلیسیانگلیسی2سال100 هزار کروناپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدادبیات در رسانه های فرهنگی و ادبیات فرانسهانگلیسی2سال100 هزار کروناپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدادبیات در رسانه های فرهنگی و ادبیات عمومیانگلیسی2سال100 هزار کروناپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدادبیات در رسانه های فرهنگی و ادبیات آلمانیانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدادبیات در رسانه های فرهنگی و ادبیات روسیهانگلیسی2سال100 هزار کروناپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدادبیات در رسانه های فرهنگی و مطالعات اسکاندیناویانگلیسی2سال100 هزار کروناپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدمدیریت تدارکات و زنجیره تأمینانگلیسی2سال145 هزار کروناپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدمدیریتانگلیسی1سال130 هزار کروناپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدمدیریت دانش و تغییر مردمانگلیسی1سال120 هزار کروناپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدریاضیاتانگلیسی2سال145 هزار کروناپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدآمارانگلیسی2سال145 هزار کروناپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدعلوم پزشکی در شنوایی شناسیانگلیسی2سال140 هزار کروناپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدعلوم پزشکی در پرستاریانگلیسی2سال140 هزار کروناپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدعلوم پزشکی در کاردرمانیانگلیسی2سال140 هزار کروناپلای در این رشته
70کارشناسی ارشد علوم پزشکی در فیزیوتراپیانگلیسی2سال140 هزار کروناپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدعلوم پزشکی در بهداشت باروری و باروری جنسیانگلیسی2سال140 هزار کروناپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدعلوم پزشکی در آسیب شناسی گفتار و زبانانگلیسی2سال140 هزار کروناپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدمطالعات خاورمیانهانگلیسی2سال110 هزار کروناپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدزیست شناسی مولکولیانگلیسی2سال145 هزار کروناپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدزیست شناسی مولکولی در زیست شناسی پزشکیانگلیسی2سال145 هزار کروناپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدزیست شناسی مولکولی در میکروبیولوژیانگلیسی2سال145 هزار کروناپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدزیست شناسی مولکولی در ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژیانگلیسی2سال145 هزار کروناپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدموسیقیانگلیسی2سال190 هزار کروناپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدموسیقی در گیتارانگلیسی2سال190 هزار کروناپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدموسیقی در پیانوانگلیسی2سال190 هزار کروناپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدسازماندهی ماده مولکولیانگلیسی2سال145 هزار کروناپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدفیزیک در علم موادانگلیسی2سال145 هزار کروناپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدفیزیک در علوم نانوانگلیسی2سال145 هزار کروناپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدفیزیک در فوتونیکانگلیسی2سال145 هزار کروناپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدبهداشت عمومیانگلیسی2سال180 هزار کروناپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدریشه های مذهبی اروپاانگلیسی2سال100 هزار کروناپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدفرهنگ بصریانگلیسی2سال100 هزار کروناپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدمهندسی منابع آبانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدارتباطات بی سیمانگلیسی2 سال145 هزار کروناپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدحسابداری و امور مالیانگلیسی1 سال120 هزار کروناپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدامور اروپاانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدمطالعات بین المللانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدجغرافیای انسانیانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدتوسعه و مدیریت بین المللیانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
95کارشناسی ارشدروانشناسیانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
96کارشناسی ارشدمدیریت خدمات در خرده فروشیانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
97کارشناسی ارشدمدیریت خدمات در جهانگردیانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
98کارشناسی ارشدمردم شناسیانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدجامعه شناسیانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدجامعه شناسی حقوقانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
101کارشناسی ارشدارتباطات استراتژیکانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته
102کارشناسی ارشدسیاست های رفاهی و مدیریتانگلیسی2 سال100 هزار کروناپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه‌ی تحصیلی

  • میانگین شهریه های دانشگاه در دوره های مختلف از 10 تا 15 هزار یورو سالانه می باشد.
  • میانگین هزینه های زندگی سالانه 96 هزار کرون سوئد می باشد.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه لوند سوئد

  • 1) درخواست آنلاین
  • 2) 100 یورو هزینه درخواست بررسی
  • 3) تحصیلات متوسطه خود را با موفقیت به اتمام رسانده باشید.
  • 4) گواهینامه های رسمی دیپلم و ریز نمرات / لیسانس و ریز نمرات
  • 5) انگیزه نامه ، CV ، توصیه نامه
  • 6) نمره IELTS / TOEFL در صورت بومی بودن متقاضی و یا دارا بودن دیپلم زبان انگلیسی مورد نیاز نیست.
  • 7) آیلتس (آکادمیک) نمره کل 6.5 ، TOEFL PBT-4.5 ، IBT-20

  ددلاین اپلای در دانشگاه لوند سوئد

  زمان ددلاین برای این دانشگاه نسبت به رشته و دانشکده میتواند متفاوت باشد. اما زمان ددلاین عموما به شرح زیر است:

  • January 15th

  42000

  تعداد دانشجو

  92

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  تحصیل در سوئد

  هزینه تحصیل در سوئد

  مهاجرت به سوئد

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید