Kazan Federal University

Kazan Federal University

رنگینگ QS: 370

دانشگاه فدرال کازان با نام اصلی (Kazan Federal University) در کازان روسیه واقع شده است. این دانشگاه در سال 1804 به نام دانشگاه شاهنشاهی کازان تاسیس شد. در طول قرن نوزدهم ، این دانشگاه بزرگترین مرکز شرق شناسی در اروپا و محل تولد مکتب زبانشناسی معروف کازان در جهان بوده است. این دانشگاه متشکل از 16 انستیتو ، 3 مدرسه عالی و دانشکده حقوق است.

پردیس اصلی دانشگاه فدرال کازان در مرکز شهر کازان واقع شده است، حیاط ساختمان اصلی اکنون از دفاتر اداری مرکزی ، تئاتر آناتومیک ، کتابخانه ، آزمایشگاه های شیمی و فیزیک و رصدخانه تشکیل شده است. همچنین ، یک ساختمان آزمایشگاهی 7 طبقه به دانشگاه اضافه شده است.این دانشگاه بورس تحصیلی برای دانشجویان بین المللی و افراد بی تابعیت را با هزینه بودجه فدرال روسیه ، ارائه می دهد. فارغ التحصیلان برجسته دانشگاه: نیکولای چبوتاریوف (ریاضیدان شوروی) ، ولادیمیر لنین (رئیس شورای کمیسارهای مردمی اتحاد جماهیر شوروی) ، الکساندر لوریا (روانشناس مغز و اعصاب) ، استانیسلاو گووروخین (کارگردان فیلم ، بازیگر ، فیلمنامه نویس ، تهیه کننده و سیاستمدار).

جهت اطلاع از کلیه روش های مهاجرتی روسیه اعم از کاری و تحصیلی بر روی این متن کلیک کنید.

گالری تصاویر دانشگاه

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیبیولوژیروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
2کارشناسیتربیت معلم (با دو تخصص برنامه آموزشی)روسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
3کارشناسیبوم شناسی و مدیریت طبیعتروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
4کارشناسیعلوم خاکروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
5کارشناسیزمین شناسیروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
6کارشناسیمهندسی نفتروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
7کارشناسیروابط بین المللروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
8کارشناسی ارشدعلوم آسیایی و آفریقاییروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
9کارشناسی ارشداقتصادروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
10کارشناسی ارشدمطالعات منطقه ایروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
11کارشناسیتاریخروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
12کارشناسیگردشگریروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
13کارشناسیزبان شناسیروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
14کارشناسیریاضیاتروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
15کارشناسیمدل سازی ریاضیات و مکانیکروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
16کارشناسیعلوم کامپیوتر و ریاضیاتروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
17کارشناسیمکانیک کاربردیروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
18کارشناسیفیزیکروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
19کارشناسیرادیو فیزیکروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
20کارشناسیژئودزی و سنجش از دورروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
21کارشناسینوآوریروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
22کارشناسیتجهیزات نانوتکنولوژی و ریز سیستم هاروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
23کارشناسیسیستم ها و فن آوری های بیوتنیکروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
24کارشناسیعلم شیمیروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
25کارشناسیآموزش معلمانروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
26کارشناسیریاضیات کاربردی و انفورماتیکروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
27کارشناسیفن آوری اطلاعات و اطلاعات بنیادیروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
28کارشناسی ارشدمردم شناسیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
29کارشناسیجغرافیاروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
30کارشناسیداروسازیروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
31کارشناسیعلوم سیاسیروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
32دکتراعلوم کامپیوتر و امکانات رایانه ایروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
33کارشناسی ارشدپزشکی قانونیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
34کارشناسیعلوم شیمیروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
35کارشناسی ارشدداروسازی بالینیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
36کارشناسی ارشدتومور شناسیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
37کارشناسیمهندسی نرم افزارروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
38دکتراریاضیات و مکانیکروسی5 سال90720 روبلاپلای در این رشته
39کارشناسیهتلداریروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
40دکترافیزیک و نجومروسی5 سال90720 روبلاپلای در این رشته
41کارشناسی ارشداکوگرافیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
42کارشناسیفلسفهروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدتشخیص آزمایشگاهی بالینیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
44کارشناسینجومروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدتراپیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدقلب و عروقروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
47دکترامطالعات زبانشناسی و ادبیاتروسی5 سال90720 روبلاپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدجراحی پلاستیکروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدمدیریت ایالتی و شهریروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
50کارشناسیمدیریت کیفیتروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
51دکترافلسفه ، اخلاق و مطالعات دینیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
52کارشناسیمهندسی نفت و گازروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
53کارشناسیحقوقروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدآب و هواشناسیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدجراحی قلب و عروقروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدپوست و دام شناسیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدشیمی بنیادی و کاربردیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدسیستم ها و فناوری بیوتنیکروسی6 سال90720 روبلاپلای در این رشته
59کارشناسینقشه برداری و ژئو انفورماتیکروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
60دکترامطالعات زبانشناسی و ادبیاتروسی5 سال90720 روبلاپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدبیوشیمی پزشکیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
62کارشناسی ارشددندانپزشکیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدتشخیص عملکردیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
64کارشناسیروانشناسی بالینیروسی6 سال90720 روبلاپلای در این رشته
65کارشناسیانفورماتیک بنیادی و فناوری اطلاعاتروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدمهندسی محیط زیست و مصرف آبروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
67دکتراعلم روانشناسیروسی5 سال90720 روبلاپلای در این رشته
68کارشناسیفناوری های نانو و مهندسی میکروسیستمروسی4 سال90720 روبلاپلای در این رشته
69کارشناسیداروسازیروسی6 سال90720 روبلاپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدبیهوشی و مراقبت های ویژهروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدژنتیک آزمایشگاهیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدتاریخ هنرروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدرادیولوژی اشعه ایکسروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدبهداشت عمومیروسی2 سال90720 روبلاپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه ی تحصیلی دانشگاه فدرال کازان

  هزینه زندگی سالیانه تقریبا 400700 روبل

  دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را فراهم میکند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه فدرال کازان

  الف)درخواست آنلاین

  ب) مدرک کارشناسی یا معادل آن

  ج) ریزنمرات

  د) تسلط به زبان روسی (TORFL-2)

  اثبات مهارت روسی یا مهارت انگلیسی و هرگونه نیاز دیگری که توسط برنامه درسی برنامه مدرک مورد نظر شما تعیین شده باشد

  ددلاین اپلای در دانشگاه فدرال کازان

  • اول ژوئن

  28082

  تعداد دانشجو

  370

  رتبه QS

  1721

  تعداد اعضای هیات علمی


  مطالب و مقالات پیشنهادی زیر را در خصوص کشور روسیه مطالعه فرمایید

  تحصیل در روسیه

  تحصیل پزشکی در روسیه

  هزینه تحصیل در روسیه


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید