Julius Maximilians University

Julius Maximilians University

رنگینگ QS: 425

دانشگاه ژولیوس ماکسیمیلیان وورتسبورگ با نام اصلی (Julius-Maximilians-Universität) به عنوان یکی از قدیمی ترین دانشگاه های آلمان شناخته می شود. سال تاسیس این دانشگاه به 1402 میلادی نسبت داده می شود. موسس این دانشگاه ژولیوس ماکسیمیلیان، شاه باواریا است.

این دانشگاه موفق به کسب 14 جایزه نوبل شده است که از جمله آن ها، رونتگن، شخصی که پرتوهای ایکس را در وورتسبورگ کشف کرد، و کاشف اثر کوانتوم- هال، Klaus von Klitzing، می باشند. 

هم اکنون دانشگاه وورتسبورگ متشکل از ده دانشکده، با حدود 425 پروفسور و 29000 دانشجو است.

داشتن سابقه بیش از شش قرن موجب شده تا در دانشگاه وورتسبورگ گستره وسیعی از موضوعات مورد مطالعه دانش آموختگان قرار گیرد.

دانشکده های دانشگاه وورتسبورگ آلمان

 • دانشکده الهیات کاتولیک
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده هنر (شامل مطالعات تاریخ، زبان مدرن، فرهنگ و جغرافیا)
 • دانشکده شیمی و داروسازی
 • دانشکده علوم انسانی
 • دانشکده بیولوژی
 • دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 • دانشکده فیزیک و اخترشناسی
 • دانشکده اقتصاد و مدیریت تجاری

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه وورتسبورگ آلمان

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیمصرشناسیآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیمکالمه درمانیآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیزبان شناسی عمومی و کاربردیآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیجهان کهنآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیمطالعاات ساختار کهنآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیمطالعات امریکا و انگلیسیآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیبیوشیمیآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیزیست شناسیآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
9کارشناسی زیست شناسی داروییآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیشیمیآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیریاضیات محاسباتیآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیانسان شناسی دیجیالآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیفلسفهآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیانسان شناسی اروپا÷آلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیالهیات اونجلینآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیزبان فرانسویآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیمواد کاربردیآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
18کارشناسی مهندسی بازی سازیآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیجغرافیاآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیمطالعات آلمانآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیتاریخآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیانسان شناسی یونانآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیبوم و انسان شناسی جنوب افریقاآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
24کارشناسیفناوری دادهآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیزبان ایتالیاییآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیانسان شناسی کلاسیکآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیتاریخ هنرآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیآموزش هنرآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیانسان شناسی لاتینآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیشیمی تغذیهآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیانفورماتیک فضاییآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیریاضیاتآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیریاضیات فیزیکآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
34کارشناسی ارتباطات رسانهآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
35کارشناسی ارشدانسان و کامپیوترآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیچین مدرنآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیآسیای جنوبی مدرنآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
38کارشناسیمطالعات موسیقیآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
39کارشناسیموسیقی شناسیآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
40گارشناسیمواد نانوآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
41کارشناسی حقوق عمومیآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
42کارشناسیفلسفه و دینآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
43کارشناسایفیزیکآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
44کارشناسیعلوم و مطالعات اجتماعیآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
45کارشناسیحقوق خصوصیآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
46کارشناسیمطالعات رومنسآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
47کارشناسیزبان و ادبیات و فرهنگ روسیهآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
48کارشناسیاسپانیاییآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
49کارشناسیعلوم ورزش با تمرکز بر روی سلامتی و تحرکآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
50کارشناسیمطالعات مقایسه ای هند و اروپاییآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
51کارشناسیانسان شناسی بدویآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
52کارشناسیریاضیات تجارتآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
53کارشناسیاقتصادآلمانی3 سال1000 یورواپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدریاضیات تجارتآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدانسان شناسی بدویآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدمطالعات مقایسه ای هند و اروپاییآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدعلوم اعصابآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدپزشکی (دوره گذار)آلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدمطالعات الهیاتآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشداسپانیاییآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدمطالعات ویژهآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدتکنولوژی ماهوارهآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدمیراث فرهنگیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدفرهنگ و ادبیات روسیهآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدمطالعات رومنسآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدمطالعات دینی کاتولیکیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدحقوق برای حقوقدانان خارجآلمانی و انگلیسی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدمهندسی کوانتومآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدروان شناسیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی و سیاسیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدفیزیکآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدفیزیک بین المللیانگلیسی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدفلسفه و دینآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدادبیات اخیرآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدساختار نانوآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدموسیقی شناسیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدآموزش موسیقیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدعلوم موزه هاآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدموزه و فرهنگ کهنآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدقرون وسطی و زمان مدرنآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدارتباطات رسانه ایآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدریاضیات فیزیکآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدریاضیاتآلمانی و انگلیسی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدمدیریتآلمانی و انگلیسی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدانفورماتیک فضاییآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدشیمی تغذیهآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدانسان شناسی لاتینآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدتاریخ هنرآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدانسان شناسی کلاسیکآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدالهیات کاتولیکیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدایتالیاییآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدقواعد اقتصاد بین المللآلمانی و انگلیسی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدسیستم های اطلاعاتآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدفناوری اطلاعاتآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
95کارشناسی ارشدارتباط انسان و کامپیوترآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
96کارشناسی ارشدانسان شنسای یونانآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
97کارشناسی ارشدتاریخآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
98کارشناسی ارشدمطالعات آلمانآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدجغرافیاآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدمواد کاربردیالمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
101کارشناسی ارشدفرانسویآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
102کارشناسی ارشدشیمی تخصصیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
103کارشناسی ارشدحقوق اروپاآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
104کارشناسی ارشدمطالعات فرهنگ کشور انگلیسی زبانآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
105کارشناسی ارشدانگلیسیآلمانی و انگلیسی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
106کارشناسی ارشدانسان شناسی دیجیتالآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
107کارشناسی ارشددیدگاه فرهنگیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
108کارشناسی ارشدریاضیات محاسباتیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
109کارشناسی ارشدمطالعات چینآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
110کارشناسی ارشدزبان و اقتصاد چینآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
111کارشناسی ارشدشیمیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
112کارشناسی ارشدعلوم زندگیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
113کارشناسی ارشدزیست شناسی داروآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
114کارشناسی ارشدزیست شناسیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
115کارشناسی ارشدزیست شناسی ساختاریآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
116کارشناسی ارشدآموزش و پرورشآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
117کارشناسی ارشدزمین شناسی و جغرافیای کاربردیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
118کارشناسی ارشدمطالعات انگلیسی و امریکاآلمانی و انگلیسی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
119کارشناسی ارشدجغرافیای فیزیکی کاربردیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
120کارشناسی ارشدانسان کاربردیآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
121کارشناسی ارشدمطالعات کهن آلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
122کارشناسی ارشددنیای کهنآلمانی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
123دکتراالهیات کاتولیکآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
124دکتراحقوقآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
125دکتراپزشکیآلمانی6.5 سال1000 یورواپلای در این رشته
126دکتراهنرآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
127دکتراشیمی و داروسازیآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
128دکتراعلوم انسانیآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
129دکترابیولوژیآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
130دکتراریاضی و علوم کامپیوترآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
131دکترافیزیک و اخترشناسیآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
132دکترااقتصاد و مدیریت تجاریآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه وورتسبورگ آلمان

  همانطور که می‌دانید عموماً دانشگاه‌های دولتی در آلمان، رایگان هستند اما دانشجویان باید مبلغی را تحت عنوان هزینه اجتماعی و یا social fee پرداخت کنند.دانشجویان موظف به پرداخت مبلغی حدود 500 € به عنوان شهریه هر ترم هستند. این مبلغ به فعالیت های کمکی برای دانشجویان تعلق می گیرد. (به منظور تامین هزینه های حمل و نقل عمومی و کارت اعتباری دانشجویی) ین دانشگاه شهریه دریافت نمی کند با این حال دانشجویان برای هزینه های زندگی، مجبور به پرداخت هزینه می باشند.

  بورسیه‌ها و کمک هزینه‌ها

  دانشگاه وورتسبورگ کمک هزینه ها و بورسیه های متعددی را برای دانشجویان این دانشگاه فراهم کرده است.

  بورسیه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

  بورسیه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه وورتسبورگ تحت پوشش سازمان The Rhodes هستند. این سازمان بورسیه های تحصیلی، پایان نامه و همچنین بورسیه های تحقیقاتی را برای دانشجویان در حال تحصیل در این مقاطع فراهم کرده است. بورسیه ی The Rhodes احتمالا قدیمی ترین بورسیه در سراسر دنیا است.

  سایر بورسیه های دانشگاه وورتسبورگ تحت پوشش سازمان های بین المللی مربوطه هستند، مانند DAAD.

  کمک هزینه‌ی DAAD)  Deutscher Akademischer Austauschdienst)

  برای تامین هزینه ها در کشور آلمان کمک هزینه های متعددی وجود دارد که مهمترین آنها DAAD است. استفاده ازDAAD  یکی از بهترین و ساده ترین راه ها برای اخذ بورسیه است. DAAD توسط وزارت آموزش و پرورش آلمان حمایت می شود. این شرکت بورسیه های مختلفی را به طیف وسیعی از کشورهای سراسر جهان، شامل اکثر کشورهای انگلیسی زبان ارائه می کند. این سازمان بیش از 80 کمک هزینه برای تحصیل در حوزه ی اقتصاد دارد. این کمک هزینه بخش اعظمی از هزینه های زندگی در شهر برلین و تنها بخش کوچکی از هزینه های تحصیلی را پوشش میدهد.

  کمک هزینه ی KAAD

  کمک هزینه ی KAAD بیشتر هزینه های زندگی در شهر برلین را پوشش داده و تنها بخش کوچکی از شهریه و هزینه های تحصیلی را شامل می شود. مبلغ این بورسیه مبلغی حدود 15500 یورو در ماه است. همچنین شرایط خاصی مانند شرط معدل و… برای اخذ کمک هزینه ی KAAD مورد نیاز است.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه وورتسبورگ آلمان

  شرایط زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه وورتسبورگ آلمان

  اکثر برنامه ها و دوره های تحصیلی دانشگاه به زبان آلمانی ارائه می شوند. بدون داشتن مهارت زبان آلمانی، نمی توان در آلمان تحصیل نمود. بنابراین برای ثبت نام در کلیه برنامه ها به خصوص کارشناسی ارشد، الزامی است، دانشجو ثابت نماید که دانش کافی از زبان آلمانی را، حداقل در سطح C1 دارد. گواهینامه های زبانی که در لیست زیر نام برده شده است، نیز در این دانشگاه پذیرفته می شود.

  • TestDaF، برای پذیرش در یک برنامه، در مجموع 16 امتیاز لازم است و شما باید در هر چهار بخش امتحان حداقل 3 امتیاز کسب کنید.
  • گواهینامه C1 و C2 از مؤسسه گوته
  • آزمون ارزیابی در چارچوب مطالعات مقدماتی
  • گواهینامه ی telc Deutsch C1 Hochschule
  • دیپلم زبان آلمانی
  • DSH – آزمون زبان آلمانی برای ورود به دانشگاه

  و اگر واجد شرایط قبولی در آزمون ها نیستند میتوانند در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند.

  نمره زبان انگلیسی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه وورتسبورگ آلمان در مقطع کارشناسی آیلتس 6 و در مقطع کارشناسی ارشد آیلتس 6.5 می باشد. دقت نمایید برای مقطع دکترا به آیلتس 7 نیاز می باشد. متقاضیان اخذ پذیرش از دانشگاه وورتسبورگ آلمان همچنین باید آزمون زبان آلمانی (Basic User(A2 را زیر نظر CEFR پاس کنند. کسانی که واجد شرایط گذراندن این آزمون نیستند باید در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند. (این کلاس ها شهریه های را شامل نمی شوند.)

  برای اخذ پذیرش از این دانشگاه باید مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و به دانشگاه ارائه نماییم. آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش روند انجام کار را تسریع می بخشد. مدارک لازم برای اخذ پذیرش از دانشگاه عبارتند از:

  • معدل مطلوب متقاضی
  • آخرین مدارک تحصیلی متقاضی (دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد)
  • گواهی تائیدیه زبان خارجی (اگر رشته مورد نظر افراد انگلیسی محور است نیاز به تائیدیه زبان آلمانی نیست)
  • مدرک و ریزنمرات مقطع پیشین
  • رزومه (CV)
  • انگیزه نامه
  • توصیه‌نامه
  • پرداخت هزینه application fee

  اکثر رشته های کارشناسی در این دانشگاه به زبان آلمانی تدریس می شود و بنابراین به طور کلی حداقل سطح B1  توصیه می شود.

  ددلاین اپلای در دانشگاه وورتسبورگ آلمان

  • 15 جولای برای ترم زمستان
  • 15 ژانویه برای ترم تابستان

  28787

  تعداد دانشجو

  425

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید