Harvard University

Harvard University

رنگینگ QS: 3

دانشگاه هاروارد با نام اصلی (Harvard University) که در کمبریج و بوستون ، ماساچوست واقع شده است، در سال 1636 تاسیس شد و یک موسسه تحقیقاتی است که به پرورش رهبران در زمینه های مختلف اختصاص داده شده است. دانشگاه هاروارد متشکل از دانشکده بازرگانی هاروارد ، کالج هاروارد ، دانشکده پزشکی دندانپزشکی هاروارد ، مدرسه الهیات هاروارد ، دانشکده تحصیلات تکمیلی طراحی ، بخش آموزش مداوم ، دانشکده علوم و هنرها ، دانشکده تحصیلات تکمیلی هاروارد ، تحصیلات تکمیلی علوم و هنرها ، دانشکده مهندسی و علوم کاربردی ، مدرسه هاروارد کندی ، دانشکده بهداشت و انستیتوی مطالعات پیشرفته است. هاروارد بیش از 20،000 دانشجو دارد که دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد را می گذرانند.

هاروارد دوره هایی را در رشته های مختلف مانند مهندسی ، هنر ، پزشکی ، دندانپزشکی ، تجارت ، سیاست های عمومی ، قانون ، طراحی ، آموزش ، تئاتر و غیره ارائه می دهد. فارغ التحصیلان برجسته: مارک الیوت زاکربرگ (بنیانگذار فیس بوک ، و در حال حاضر به عنوان رئیس و مدیر اجرایی آن فعالیت می کند) ، باراک حسین اوباما (سیاستمدار آمریکایی که از سال 2009 تا 2017 به عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده خدمت می کرد) ، بیل گیتس میباشند.

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسی ارشدتربیت معلمانگلیسی1 سال52000 دلاراپلای در این رشته
2کارشناسی ارشدسیاست آموزش بین المللانگلیسی1 سال52000 دلاراپلای در این رشته
3کارشناسیهنر در آموزش و پرورشانگلیسی1 سال52000 دلاراپلای در این رشته
4کارشناسی ارشدبهداشت عمومی و اپیدمیولوژیانگلیسی2 سال58000 دلاراپلای در این رشته
5کارشناسیمطالعات آفریقاییانگلیسی4 سال49000 دلاراپلای در این رشته
6کارشناسیمطالعات آفریقاییانگلیسی4 سال49000 دلاراپلای در این رشته
7کارشناسی مطالعات آمریکاییانگلیسی4 سال49000 دلاراپلای در این رشته
8کارشناسیریاضیات کاربردیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
9کارشناسی باستان شناسیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
10کارشناسیباستان شناسیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
11کارشناسیمهندسی پزشکیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
12کارشناسیادبیات تطبیقیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
13کارشناسیبررسی تطبیقی دینانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
14کارشناسیمطالعات آسیای شرقیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
15کارشناسیعلوم مهندسی در علوم پزشکی و مهندسیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
16کارشناسیانگلیسیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
17کارشناسیفرهنگ عامه و اسطوره شناسیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
18کارشناسی زبانها و ادبیات ژرمنیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
19کارشناسیتاریخ و ادبیاتانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
20کارشناسیتاریخ هنر و معماریانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
21کارشناسیزبانشناسیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
22کارشناسیموسیقیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
23کارشناسیمطالعات افتخارات آسیای شرقیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
24کارشناسیزبانها و تمدنهای خاور نزدیکانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
25کارشناسیفلسفهانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
26کارشناسیزبانها و ادبیات اسلاویانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
27کارشناسی مطالعات آسیای جنوبیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
28کارشناسی رقص و رسانه تئاترانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
29کارشناسیمطالعات بینایی و محیطیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
30کارشناسیریاضیات کاربردیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
31دکتراعلوم زیستی و زیست پزشکیانگلیسی6 سال51000 دلاراپلای در این رشته
32کارشناسیمطالعات آمریکایی آفریقاییانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
33کارشناسیمطالعات آفریقاییانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
34کارشناسیعلوم مهندسیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
35کارشناسیمطالعات جنسیت و جنسیت زنانانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
36کارشناسیباستان شناسیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
37کارشناسیباستان شناسی و انسان شناسی اجتماعیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
38کارشناسیفیزیک نجومیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
39کارشناسیمهندسی زیستیانگلیسی6 سال51000 دلاراپلای در این رشته
40کارشناسیعلوم پزشکی و مهندسیانگلیسی4 سال51000 دلاراپلای در این رشته
41کارشناسیبیولوژی شیمی و فیزیکیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
42کارشناسیعلم شیمیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
43کارشناسیشیمی و فیزیکانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
44کارشناسیعلوم کامپیوترانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
45کارشناسیعلوم زمین و سیارهانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
46کارشناسیاقتصادانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
47کارشناسیمهندسی برقانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
48کارشناسی علوم مهندسی در مهندسی زیستیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
49کارشناسیتاریخانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
50کارشناسیتاریخ و علمانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
51کارشناسیزیست شناسی رشد و نمو انسانیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
52کارشناسیزیست شناسی تکاملی انسانانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
53کارشناسیزیست شناسی تلفیقیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
54کارشناسیریاضیاتانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
55کارشناسیمهندسی مکانیکانگلیسی2 سال50000 دلاراپلای در این رشته
56کارشناسی نوروبیولوژیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
57کارشناسیفیزیکانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
58کارشناسیروانشناسیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
59کارشناسیانسان شناسی اجتماعیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
60کارشناسیمطالعات اجتماعیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
61کارشناسیجامعه شناسیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
62کارشناسیآمارانگلیسی4 سال41000 دلاراپلای در این رشته
63کارشناسی جامعه شناسیانگلیسی4 سال50000 دلاراپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدزبان ها و ادبیات سلتیکانگلیسی2 سال49000 دلاراپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدانسان شناسی پزشکیانگلیسی3 سال49000 دلاراپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدمطالعات خاورمیانهانگلیسی2 سال49000 دلاراپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدموسیقیانگلیسی2 سال49000 دلاراپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدزبانها و تمدنهای خاور نزدیکانگلیسی2 سال49000 دلاراپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدمطالعات منطقه ای شرق آسیاانگلیسی2 سال49000 دلاراپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدمطالعات منطقه ای روسیه اروپای شرقی و آسیای میانهانگلیسی2 سال49000 دلاراپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدمطالعات آسیای جنوبیانگلیسی2 سال49000 دلاراپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کارانگلیسی2 سال49000 دلاراپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدمهندسی طراحیانگلیسی2 سال54000 دلاراپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدمطالعات طراحیانگلیسی2 سال53000 دلاراپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدمدیریت بهداشت و درمانانگلیسی2 سال39000 دلاراپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدمعماری منظرانگلیسی3 سال53000 دلاراپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کارانگلیسی3 سال64000 دلاراپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهریانگلیسی2 سال53000 دلاراپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری و بهداشت عمومیانگلیسی3 سال53000 دلاراپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری در سیاست های عمومیانگلیسی3 سال53000 دلاراپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدمعماریانگلیسی4 سال53000 دلاراپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدمعماری در طراحی شهریانگلیسی2 سال53000 دلاراپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی انگلیسی4 سال72000 دلاراپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدالهیاتانگلیسی3 سال49000 دلاراپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدمعماری منظر در طراحی شهریانگلیسی2 سال53000 دلاراپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدسلامت عمومیانگلیسی2 سال58000 دلاراپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدالهیاتانگلیسی1 سال45000 دلاراپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدمهندسی برقانگلیسی2 سال51000 دلاراپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی محاسباتانگلیسی2 سال51000 دلاراپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدعلوم مهندسی و کاربردیانگلیسی2 سال51000 دلاراپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی محاسباتانگلیسی2 سال51000 دلاراپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدعلوم دادهانگلیسی2 سال51000 دلاراپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدمهندسی برقانگلیسی2 سال51000 دلاراپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدعلوم کامپیوتر فاخرانگلیسی2 سال51000 دلاراپلای در این رشته
95کارشناسی ارشدعلوم مهندسی و کاربردیانگلیسی2 سال51000 دلاراپلای در این رشته
96دکتراریاضیات کاربردیانگلیسی4 سال49000 دلاراپلای در این رشته
97دکترافیزیک کاربردیانگلیسی6 سال51000 دلاراپلای در این رشته
98دکترامعماری منظر معماری و برنامه ریزی شهریانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
99دکتراستاره شناسیانگلیسی6 سال51000 دلاراپلای در این رشته
100دکترابیوانفورماتیک و ژنومیک یکپارچهانگلیسی6 سال51000 دلاراپلای در این رشته
101دکترابیوانفورماتیک و ژنومیک یکپارچهانگلیسی6 سال51000 دلاراپلای در این رشته
102دکتراعلوم زیستی در بهداشت عمومیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
103دکترابیوفیزیکانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
104دکتراآمار زیستیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
105دکترااقتصاد تجارتانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
106دکترازبان ها و ادبیات سلتیکانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
107دکترازیست شناسی شیمیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
108دکترافیزیک شیمیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
109دکتراشیمی و زیست شناسی شیمیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
110دکتراادبیات تطبیقیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
111دکتراعلوم کامپیوترانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
112دکتراعلوم زمین و سیارهانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
113دکترازبانها و تمدنهای آسیای شرقیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
114دکترااقتصادانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
115دکترااموزش و پرورشانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
116دکترامهندسی برقانگلیسی6 سال51000 دلاراپلای در این رشته
117دکتراعلوم مهندسی و کاربردیانگلیسی6 سال51000 دلاراپلای در این رشته
118دکتراانگلیسیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
119دکتراعلوم و مهندسی محیط زیستانگلیسی6 سال51000 دلاراپلای در این رشته
120دکترامطالعات فیلم و تجسمیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
121دکترازبانها و ادبیات ژرمنیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
122دکتراسیاست بهداشتانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
123دکتراتاریخانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
124دکتراتاریخ هنر و معماریانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
125دکترازیست شناسی تکاملی انسانانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
126دکتراایمونولوژیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
127دکتراروابط بین المللیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
128دکترازبانشناسیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
129دکتراعلوم مواد و مهندسی مکانیکانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
130دکتراریاضیاتانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
131دکترامطالعات خاورمیانهانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
132دکترازیست شناسی مولکولی و سلولیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
133دکترافلسفهانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
134دکترافیزیکانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
135دکترااقتصاد سیاسی و دولتانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
136دکتراعلوم سیاسیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
137دکتراعلوم بهداشتی جمعیتانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
138دکتراروانشناسیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
139دکتراسیاست عمومیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
140دکتراگفتار و شنوایی زیست شناسی و فناوریانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
141دکتراآمارانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
142دکترازیست شناسی سیستم هاانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته
143دکتراویروس شناسیانگلیسی6 سال49000 دلاراپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشگاه هاروارد

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشگاه هاروارد با توجه به رشته و مقطع تحصیلی مد نظر متفاوت خواهد بود ولی میانگین هزینه های تحصیل در این دانشگاه در حالت کلی به شرح ذیل است:

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی:50420 دلار.

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد طراحی :46816 دلار.

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد الهیات: 28096 دلار.

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد هنر و علوم: 43296 دلار.

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد آموزش و پرورش: 46816 دلار.

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد پزشکی: 58050 دلار.

  هزینه ی سالیانه زندگی تقریبا 17160 دلار.

  دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را فراهم میکند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه هاروارد

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه هاروارد عموما به شرح ذیل است:

  الف) فرم درخواست

  ب) هزینه درخواست 75 دلار

  ج) ریزنمرات دبیرستان

  د) نمرات SAT / ACT

  ه) نمرات نمونه SAT: ریاضی ( 700-800) ، قرائت (700-800) ، نوشتار (710-790)

  و) میانگین معدل 4.04

  ی)نمرات TOEFL / IELTS / PTE اگر زبان مادری متقاضی انگلیسی نباشد.

  ددلاین اپلای دانشگاه

  ددلاین های اپلای دانشگاه هاروارد با توجه به رشته و مقطع تحصیلی متفاوت خواهد بود و عموما به شرح ذیل است:

  کارشناسی: اول ژانویه

  کارشناسی ارشد تجارت:دوره اول: 7 سپتامبر- دوره دوم: 4 ژانویه- دوره سوم: 3 آپریل

  کارشناسی ارشد الهیات: 15 ژانویه

  کارشناسی ارشد هنر و علوم: (که برای هر برنامه متفاوت است) اول دسامبر- 15 دسامبر- 2 ژانویه.

  کارشناسی ارشد طراحی: 4،9و20 ژاونیه.

  کارشناسی ارشد آموزش و پرورش: 1و 15 دسامبر- 5 ژانویه

  پزشکی: 16 اکتبر

  23583

  تعداد دانشجو

  3

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  بورسیه تحصیلی آمریکا

  مهاجرت تحصیلی به آمریکا

  هزینه تحصیل در آمریکا

  تحصیل در آمریکا


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید