George Brown College

George Brown College

رنگینگ QS: 4951

کالج جورج براون با نام اصلی (George Brown College) واقع در منطقه مرکزی تورنتو، یکی از معروف‌ترین و قدیمی‌ترین کالج های انتاریو می‌باشد. دوره‌های این کالج هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین می‌باشد.  توجه داشته باشید که کالج جورج براون زیر نظر دانشگاه Ryerson فعالیت می‌کند.

گرایش‌های مختلفی از رشته‌های طراحی، کسب و کار، خدمات اجتماعی، آموزش‌های ابتدایی کودکان، مهندسی ساخت و ساز، علوم بهداشتی، مهمان‌داری و هنر آشپزی، مطالعات آماده سازی، برنامه‌های تخصصی و خدمات برای دانش‌آموزان محلی و بین المللی توسط این دانشگاه ارائه می‌شود.

گالری تصاویر کالج جورج براون کانادا

رشته‌های کالج جورج براون کانادا

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسی طراحیانگلیسی4سال 16،500 دلاراپلای در این رشته
2کارشناسیاقتصاد و حسابداریانگلیسی4سال 16،500 دلاراپلای در این رشته
3کارشناسی مطالعات نابینا و ناشنواانگلیسی4سال 16،500 دلاراپلای در این رشته
4کارشناسی مراقبت از کودکان و نوجوانانانگلیسی4سال 16،500 دلاراپلای در این رشته
5کارشناسیمدیریت ساختانگلیسی4سال 16،500 دلاراپلای در این رشته
6کارشناسی بررسی رفتاریانگلیسی4سال 16،500 دلاراپلای در این رشته
7کارشناسیپرستاریانگلیسی4سال 16،500 دلاراپلای در این رشته
8کارشناسیمدیریت کلینیکانگلیسی4سال 16،500 دلاراپلای در این رشته
9کارشناسیمدیزیت تجارتانگلیسی2سال 16،500 دلاراپلای در این رشته
10Diplomaتکنسین سیستم های کامپیوتریانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
11Diplomaتجارت مدانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
12Diplomaمدیریت مدانگلیسی2سالDiplomaاپلای در این رشته
13Diplomaتکنیک ها و طراحی مدانگلیسی2سال14،600 دلاراپلای در این رشته
14Diplomaروش های جواهرسازیانگلیسی2سال14،600 دلاراپلای در این رشته
15Diplomaبازیگری برای رسانهانگلیسی2سال14،600 دلاراپلای در این رشته
16Diplomaاجرای حرکات موزونانگلیسی2سال14،600 دلاراپلای در این رشته
17Diplomaطراحی ویدیو و تولیدانگلیسی2سال14،600 دلاراپلای در این رشته
18Diplomaبیزینس – حسابداریانگلیسی2سال14،600 دلاراپلای در این رشته
19Diplomaبیزینس – اقتصادانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
20Diplomaبیزینس – منابع انسانیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
21Diplomaبیزینس – بازاریابیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
22Diplomaمطالعات جوانیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
23Diplomaزنان آسیب دیدهانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
24Diplomaکارگر اجتماعیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
25Diplomaکار سرویس اجتماعیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
26Diplomaتکنسین مهندسی ساخت انگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
27Diplomaنجاریانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
28Diplomaتکسین هواساز و گرما و سرماانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
29Diplomaتکنسین معماریانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
30Diplomaنکنسین مهندسی الکترومکانیکانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
31Diplomaتکنسین مکانیکانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
32Diplomaتکنسین علوم رفتاریانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
33Diplomaترویچ سلامتی و فیتنسانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
34Diplomaتکنسین پروستتیکانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
35Diplomaمدیریت مجموعه ورزشیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
36Diplomaمدیریت اطلاعات سلامتانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
37Diplomaمدیریت دفاتر سلامتانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
38Diplomaپرستاری کاربردیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
39Diplomaمدیریت هنرهای آشپزی و شیرینی پزیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
40Diplomaمدیریت آشپزخانهانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
41Diplomaمدیریت غذا و آشامیدنیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
42Diplomaمهمانداری – مدیریت فعالیت های هتلانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
43Diplomaمدیریت رویدادهای خاصانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
44Diplomaمدیریت توریسم و مهمانداریانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
45Diplomaهنرها و علوم عمومیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
46College Certificateتوسعه بلاکچینانگلیسی 1 تا 2 سال13،520 دلار اپلای در این رشته
47College Certificateتوسعه نرم افزار موبایلانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
48College Certificateبنیان هنر و طراحیانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
49College Certificateآلمان شناسیانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
50College Certificateضروریات جواهرسازیانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
51College Certificateرقص تجاریانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
52College Certificateآمادگی برای اجرای حرکات موزونانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
53College Certificateاجرا در رسانهانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
54College Certificateبنیان رسانهانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
55College Certificateآمادگی برای اجرای تئاترانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
56College Certificateزبان اشاره آمریکاییانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
57College Certificateتکنیک های ساختانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
58College Certificateتکنیک های الکتریکیانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
59College Certificateتکنیک های لوله کشیانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
60College Certificateتکنیک های جوشکاریانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
61College Certificateتکنسین اتوماسیونانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
62College Certificateتکنیک های مکانیکیانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
63College Certificateدستیاری دندان پزشکیانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
64College Certificateاجرایی دفتر دندان پزشکیانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
65College Certificateکمک شخصی انگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
66College Certificateسرویس های مهمانداریانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
67College Certificateنانوایی – پیش از کارانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
68College Certificateدستیار نانوایی – شیرینی پزیانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
69College Certificateکارآموز آشپزیانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
70College Certificateمهارت های آشپزیانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
71College Certificateعلوم و هنرانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
72College Certificateبالابردن سطح آکادمیکانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
73College Certificateپیش از بیزینسانگلیسی1 تا 2 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
74Advanced Diplomaتکنولوژی کامپیوترانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
75Advanced Diplomaآنالیز و برنامه ریزی کامپیوترانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
76Advanced Diplomaبرنامه نویسی بازیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
77Advanced Diplomaبازی سازی – هنرانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
78Advanced Diplomaطراحی گرافیکانگلیسی2 سال13،500 دلاراپلای در این رشته
79Advanced Diplomaهنرهای جواهرسازیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
80Advanced Diplomaاجرای تئاترانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
81Advanced Diplomaمدیریت بیزینس – حسابداریانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
82 Advanced Diplomaمدیریت بیزینس – اقتصادانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
83 Advanced Diplomaمدیریت بیزینس – منابع انسانیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
84 Advanced Diplomaمدیریت بیزینس – بین المللیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
85 Advanced Diplomaمدیریت بیزینس – پروژهانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
86 Advanced Diplomaمدیریت بیزینس – منابع و فعالیت هاانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
87 Advanced Diplomaمدیریت بیزینس – بازاریابیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
88Advanced Diplomaمراقبت از کودک و جوانانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
89Advanced Diplomaتکنولوژی مهندسی عمرانانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
90Advanced Diplomaتکنولوژی معماریانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
91Advanced Diplomaتکنولوژی طراحی داخلیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
92Advanced Diplomaتکنولوژی الترومکانیکالانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
93Advanced Diplomaتکنولوژی مهندسی مکانیکانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
94Advanced Diplomaتمیزی دندان هاانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
95Advanced Diplomaتکنولوژی دندان پزشکیانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
96Advanced Diplomaابزارهای کمک شنواییانگلیسی2 سال14،600 دلاراپلای در این رشته
97 Post Graduate Certificate امنیت سایبریانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
98 Post Graduate Certificate انفورماتیک سلامتیانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
99 Post Graduate Certificate سیستم های اطلاعاتی برای آنالیز بیزینسانگلیسی1 سال13،5200 دلاراپلای در این رشته
100 Post Graduate Certificate شبکه بدون سیمانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
101 Post Graduate Certificate هنرهای تجسمی برای سرگرمیانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
102Post Graduate Certificate مدیریت طراحیانگلیسی 1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
103Post Graduate Certificate طراحی دیجیتال – بازی سازیانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
104Post Graduate Certificate مدیریت رسانه پویاانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
105Post Graduate Certificate طراحی تکنیکال لباسانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
106Post Graduate Certificate تولید فشن پایدارانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
107Post Graduate Certificate نمایش نامه نویسیانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
108Post Graduate Certificate جلوه های تصویریانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
109Post Graduate Certificate برنامه ریزی اقتصادانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
110Post Graduate Certificate بررسی تصمیم گیری در بیزینسانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
111Post Graduate Certificate مشاورهانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
112Post Graduate Certificate مدیریت کارآفرینیانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
113Post Graduate Certificate مدیریت بیزینس بین الملللیانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
114Post Graduate Certificate مدیریت پروژهانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
115Post Graduate Certificate بازاریابی رسانه دیجیتالانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
116Post Graduate Certificate بازاریابی ورزشی و رویدادانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
117Post Graduate Certificate بازاریابی روابط استراتژیکانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
118Post Graduate Certificate توسعه کارانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
119Post Graduate Certificate مدیریت مدل سازی اطلاعات ساختمانانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
120Post Graduate Certificate مدیریت ساخت و سازانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
121Post Graduate Certificate مدیریت مجتمع مسکونیانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
122Post Graduate Certificate یازیابی بهداشت دهانانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
123Post Graduate Certificate اوتیزم و علوم رفتاری انگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
124Post Graduate Certificate تغذیه و مواد غذاییانگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته
125Post Graduate Certificate نوشیدنی انگلیسی1 سال13،520 دلاراپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه ی تحصیلی دانشجویان بین المللی کالج جورج براون کانادا

  شهریه کالج بسته به رشته و مقطع آن متفاوت می باشد ولی به طور تقریبی برای دانشجویان بین المللی دوره های یک ساله دیپلما و ارشد تقریبا سالی 14000 دلار کانادا و دوره های کارشناسی سالی 17000 دلار کانادا می باشد .

  هزینه بیمه دانشجویی و زندگی

  بیمه دانشجویی برای یک سال حدود 700 دلار کاناداست و هزینه خوابگاه با دو یا سه وعده غذا بین 800 تا 870 دلار کاناداست .

  هزینه ترانسفر فرودگاه تقریبا 100 دلار کانادا و ترانسپورت عمومی برای یک سال 1500 دلار کانادا می باشد .

  به طور کلی هزینه های شما به عنوان دانشجو بستگی به:

  • انتخاب واحد و تعداد کلاسها
  • کتابهای درسی و لوازم
  • تسهیلات زندگی و وعده های غذایی
  • حمل و نقل
  • هزینه های سبک زندگی و تفریحات
  • شهروندی کانادا دارد

  شهریه دانشگاه بر اساس تعداد واحدهای درسی قابل تغییر است.

  بورسیه‌ها و کمک هزینه‌های بین المللی کالج جورج براون کانادا

  کالج جورج براون هرسال و در زمینه های مختلف چندین کمک هزینه به دانشجویان مقیم و بین الملل اختصاص میدهد.

  این کالج نیز مانند سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان ممتاز خود در نظر دارد. با این تفاوت که این جوایز تنها به دانشجویان درحال تحصیلی تعلق می‌گیرد که در ترم‌های قبل عملکرد بهتری نسبت به سایرین داشته باشند.

  ارزش مبالغ در نظر گرفته شده معمولا بین 1000 تا 2000 دلار در هر نیمسال تحصیلی است.

  دانشجویان تمام وقت با دریافت اجازه کار می توانند تا 20 ساعت در هفته و برای هر ساعت کار 10.50$ و 12.50$ دریافت نمایند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از کالج جورج براون کانادا

  حداقل مدارک لازم برای درخواست پذیرش در مقاطع مختلف به عبارت زیر است:

  قبل از هر چیز، باید رشته تحصیلی مد نظر خود را انتخاب کنید. پس از آن، اگر دارای مدرک دیپلم هستید، دیپلم خود را به همراه ریز نمرات ۳ سال آخرتان را باید به زبان انگلیسی ترجمه کنید. توجه داشته باشید که ترجمه این مدارک باید توسط دارالترجمه رسمی انجام شود و همچنین باید به تائیدیه دادگستری و وزارت امور خارجه نیز برسد. در صورتی که دارای مدرک دانشگاهی هستید، این مدارک باید توسط سیستم WES به تائیدیه برسد. تائیدیه WES حدودا ۱ ماه زمان می‌برد و این امر را می‌توانید به گروه مسافرتی ویزالند بسپارید. پس از آن که تمامی کارهای بالا انجام شد، درخواست تحصیل خود را در کالج جورج براون به ویزالند ارسال کنید تا مراحل اخذ پذیرش توسط کارشناسان ویزالند آغاز شود.

  مدارک تحصیلی: برای دانشجویان تحصیل کرده در مقطع کارشناسی در ایران، مدرک تحصیلی کارشناسی معادل چهار سال تحصیل و با معدل حداقل 14 از 20 مورد نیاز است.

  تحصیلات تکمیلی:

  مدرک زبان:

  آیلتس (آکادمیک)6.5، حداقل 6.0 در هر گروه مهارت
  تافل88 کلی، حداقل 22 در هر گروه مهارت
  PTE (Academic)60 در کل، حداقل 55 در هر گروه مهارت
  جورج براون انگلیسی برای برنامه آموزشی هدفسطح 9
  آزمون پذیرش جورج براون (فقط در تورنتو ارائه شده است)در دسترس.در دسترس. برای اطلاعات بیشتر، لطفا مراجعه کنید: http://www.georgebrown.ca/assessment/admi-pre/
  ESL از کالج های انتاریو دیگردر دسترس نیست

  گواهی / دیپلم

  مدرک زبان:

  آیلتس (آکادمیک)6.0، حداقل 5.5 در هر گروه مهارت
  تافل80 (مبتنی بر اینترنت) حداقل 20 در هر گروه مهارت
  PTE (Academic)مجموعا 54، حداقل 50 در هر گروه مهارت
  جورج براون انگلیسی برای برنامه آموزشی هدفسطح 8
  آزمون پذیرش جورج براون (فقط در تورنتو ارائه شده است)در دسترس.برای اطلاعات بیشتر، لطفا مراجعه کنید: http://www.georgebrown.ca/assessment/admi-pre/
  ESL از کالج های انتاریو دیگربرای اطلاعات بیشتر در مورد شرکت کالج ها و الزامات، لطفا اینجا کلیک کنید.https://www.georgebrown.ca/international/Ontario_College_ESL_Articulation_May30.pdf

  • نتیجه امتحان باید بطور مستقیم از مرکز آزمون به Admissions application center در کالج جورج براون ارسال شود.
  • مدارک با بیش از دو سال اعتبار قابل قبول نیستند.

  سایر مدارک مورد نیاز :

  • ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلات پس از دوره متوسطه
  • توصیه نامه محرمانه (هر متقاضی عموماً ملزم به ارسال سه توصیه نامه به دانشگاه است اما این تعداد، بسته به هر رشته تحصیلی می تواند متفاوت باشد.)
  • انگیزه نامه
  • رزومه
  • متقاضیانی که تحصیلات پیشین آنها به هیچ یک از زبانهای انگلیسی یا فرانسه نبوده است بایستی نمره TOEFL و یا IELTS خود را به دانشگاه ارسال نمایند.
  • گواهی شهروندی کانادا (در صورتی که متقاضی واجد این شرط باشد.)
  • هر رشته ممکن است نیازمند مدارکی علاوه بر آنچه در بالا گفته شد باشد

  ددلاین اپلای در کالج جورج براون کانادا

  ددلاین‌های این کالج به نسبت رشته تحصیلی متفاوت هستند ولی عموما در ماه های منتهی به سپتامبر و ژانویه اقدام به پذیرش میکند

  32117

  تعداد دانشجو

  4951

  QS


  پیشنهاد میکنیم مطالب مرتبط زیر را نیز درباره انواع روش های تحصیل در کانادا مطالعه فرمایید.

  تحصیل در کانادا

  کالج های کانادا

  هزینه تحصیل در کانادا

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید