Freie Universität Berlin

Freie Universität Berlin

رنگینگ QS: 130

دانشگاه آزاد برلین با نام اصلی (Freie Universität Berlin) یکی از برترین دانشگاه های کشور المان و بزرگترین دانشگاه شهر برلین می باشد.ایده تاسیس این دانشگاه حمایت های بین المللی از جمله حمایت مالی بود که این ایده راه را برای دانشگاه فرای برلین برای تبدیل شدن به یک دانشگاه با شهرت بین المللی هموار کرد.نام این دانشگاه را فرای به معنی ازاد براساس اشاره به شرایط ان زمان انتخاب نمودند . این دانشگاه از بهترین دانشگاه های تحقیقاتی در کشور المان و بزرگترین دانشگاه تحقیقاتی برلین می باشد که از سال ۲۰۰۷ تاکنون به عنوان دانشگاه نخبه المان لقب گرفته است. شعار این دانشگاه درستی ،عدالت وآزادی می باشد.این دانشگاه شامل ۱۰ پژوهشگاه فعال می باشد و اعضای این پژوهشگاه در انجمنی به نام جامعه تحقیقاتی المان عضویت دارند.از امکانت این دانشگاه می توان به کتابخانه های بزرگ ، سیستم حمل و نقل دانشجویی ، ازمایشگاه های پیشرفته ، سالن های هنری ، نمایشی و بسیاری از امکانات دیگر اشاره نمود .در سال ۱۹۴۸ یا به عبارتی اولین سال تاسیس این دانشگاه دوهزار دانشجو در این دانشگاه پذیرش شدند اما در حال حاضر 34000 دانشجو و  در این دانشگاه حضور دارند ، این دانشگاه هر ساله بالای ۴۰۰۰ دانشجوی جدید می پذیرد .برتر بودن در  5 دوره تحصیلی دکترا، 3 شاخه تحقیق مربوط به رشته‌های مختلف علمی و استراتژی‌های این موسسه، دانشگاه فرای برلین را به موفق‌ترین دانشگاه در خلاقیت و ابتکار و عمل تبدیل کرده است.

جهت اطلاع از کلیه روش های مهاجرتی آلمان اعم از کاری و تحصیلی بر روی این متن کلیک کنید.

گالری تصاویر دانشگاه آزاد برلین – آلمان

رشته‌های دانشگاه آزاد برلین – آلمان

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیبیوشیمیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیبیو انفورماتیکآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیزیست شناسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیمدیریت کسب و کارآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیعلم شیمیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیعلوم کامپیوترآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیفلسفه هلندیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیعلوم تربیتی و آموزشیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
9کارشناسیفلسفه انگلیسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیمطالعات فیلم آلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیفلسفه فرانسهآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیعلوم جغرافیاییآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیعلوم زمین شناسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیفلسفه یونانیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیعلوم بهداشتیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیتاریخآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیفلسفه ایتالیاییآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
18کارشناسیمطالعات ایتالیاییآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیمطالعات یهودآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیمطالعات روزنامه نگاری، انتشارات، رسانه ها و ارتباطاتآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیفلسفه لاتینآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیریاضیاتآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیانفورماتیک رسانه ایآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
24کارشناسیهواشناسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیمطالعات یونان مدرنآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیاقتصاد ملیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیفلسفهآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیفیزیکآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیعلوم سیاسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیتدرسی مدارس ابتداییآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیروانشناسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیمردم شناسی اجتماعی و فرهنگیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیمطالعات اجتماعی / علوم سیاسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
34کارشناسیفلسفه اسپانیایی با مطالعات آمریکای لاتینآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
35کارشناسیآموزش ویژهآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیمطالعات تئاترآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیمطالعات عمومی و ادبیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
38کارشناسیمطالعات باستان / مصر شناسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
39کارشناسیمطالعات باستانی / مطالعات خاور نزدیک باستانآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
40کارشناسیمطالعات باستان / باستان شناسی کلاسیکآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
41کارشناسیمطالعات باستان / باستان شناسی ماقبل تاریخآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
42کارشناسیمطالعات باستان / باستان شناسی نزدیک به شرقآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
43کارشناسیمطالعات چینی / مطالعات آسیای شرقیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
44کارشناسیمطالعات ادبیات و فرهنگ آلمانی-فرانسویآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
45کارشناسیفلسفه آلمانی / مطالعات آلمانیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
46کارشناسیتاریخ و فرهنگ – مطالعات شرقی / عربیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
47کارشناسیتاریخ و فرهنگ – مشرق / مطالعات ایرانآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
48کارشناسیتاریخ و فرهنگ – مطالعات شرقی / اسلامیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
49کارشناسیتاریخ و فرهنگ – مشرق / مطالعات نیماییآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
50کارشناسیتاریخ و فرهنگ – مشرق / تورکولوژیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
51کارشناسیآموزش ابتدایی با آموزش تخصصی ویژهآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
52کارشناسیمطالعات ژاپن / مطالعات آسیای شرقیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
53کارشناسیمطالعات کره ای / مطالعات آسیای شرقیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
54کارشناسیتاریخ هنر / اروپا و آمریکاآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
55کارشناسیتاریخ هنر / تاریخ هنر آفریقاآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
56کارشناسیتاریخ هنر / تاریخ هنر آسیای شرقیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
57کارشناسیعلوم اسبآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
58کارشناسیمطالعات آمریکای شمالیانگلیسی3 سال500 یورواپلای در این رشته
59کارشناسیعلوم اجتماعیفرانسوی3 سال500 یورواپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه آزاد برلین

  در دانشگاه آزاد برلین پرداخت شهریه برای دانشجویان الزامی نمی باشد و پرداخت هزینه خدمات دانشجویی در این دانشگاه حدودا ترمی ۲۵۰ یورو است.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه آزاد آلمان

  از شرایط تحصیل در دانشگاه های کشور المان داشتن دیپلم  کشور مبدا  فرد متقاضی می باشد. افرادی که پذیرش دانشگاه سراسری را ندارند می توانند قبل از شرکت در دانشگاه های کشور المان در کالج های زبان این کشور شرکت نمایند.در دانشگاه فرای برلین پرداخت شهریه برای دانشجویان الزامی نمی باشد و پرداخت هزینه خدمات دانشجویی در این دانشگاه حدودا ترمی ۲۵۰ یورو می باشد . این دانشگاه در مقاطع لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری دانشجو می پذیرد . دروس در مقطع کارشناسی به زبان المانی و در مقطع کارشناسی ارشد به دو زبان انگلیسی و المانی ارائه می شود . تحصیل در مقطع کارشناسی در کشور المان به مدت ۳ سال و در مقطع کارشناسی ارشد به مدت یک سال می باشد و پذیرش گرفتن از دانشگاه برای مقطع دکتری بسیار دشوار است زیرا متقاضی نیازمند داشتن استاد راهنما برای طی کردن مقطع دکترای خود می باشد  .

  نمره زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه آزاد برلین – آلمان

  دوره ها آیلتس آلمانی
  کارشناسینمره ی کل: 6.5 B2
  کارشناسی ارشدنمره ی کل: 6.5B2
  دوره های تحقیقاتی و دکترانمره ی کل: 6.5B2

  در مقطع کارشناسی ارشد امکان تحصیل هم به زبان انگلیسی وجود دارد و هم به زبان آلمانی حداقل مدرک زبان آلمانی در سطح B2  برای تحصیل به زبان آلمانی در مقطع کارشناسی ارشد الزامی است و اگر تمایل به تحصیل به زبان انگلیسی دارید، حداقل باید مدرک IELTS 6.5 داشته باشید.

  ددلاین اپلای در دانشگاه آزاد برلین – آلمان

  • ددلاین درخواست ترم پاییز: April 1
  • شروع ترم پاییز: last week of August
  • پایان ترم پاییز: mid-December
  • ددلاین درخواست ترم بهار : November 1
  • شروع ترم بهار: last week of January / first week of February
  • پایان ترم بهار : third week of May

  34518

  تعداد دانشجویان

  130

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید