Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

رنگینگ QS: 12

دانشگاه پلی تکنیک فدرال لوزان با نام اصلی (École polytechnique fédérale de Lausanne) یک موسسه تحقیقاتی واقع در لوزان سوییس می باشد. این دانشگاه یکی از دو موسسه فناوری فدرال سوییس با سه هدف اصلی می باشد: تحقیق، آموزش و در نهایت انتقال فناوری. این دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر جهان شناخته شده است.

EPFL در بخش فرانسوی سوییس قرار دارد و با چند موسسه خواهر همچون موسسه فناوری فدرال سوییس در زوریخ تشکیل حوزه فناوری فدرال سوییس را می‌دهد.

ریشه تاسیس این دانشگاه را می توان به پایه گذاری یک مدرسه خصوصی در سال 1853 نسبت داد. این دانشگاه با تنها 11 دانشجو کار خود را شروع کرد و دفتر آن در خیابان والنتین در لوزان بود. در سال 1869، دانشگاه توسعه یافت و به بخش فنی آکادمی عمومی لوزان بدل شد. و سرانجام در سال 1964 با توسعه زیر ساخت ها به دانشگاهی که امروزه از آن می شناسیم بدل شد.

گالری تصاویر دانشگاه پلی تکنیک فدرال لوزان سوییس

رشته‌های دانشگاه پلی تکنیک فدرال لوزان سوییس

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیشیمی انگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیمهندسی شیمیانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیریاضیاتانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیفیزیکانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیعلوم کامپیوترانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیسیستم های ارتباطیانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیبرق و مهندسی برقانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
8کارشناسی مهندسی مکانیکانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
9کارشناسی مهندسی میکروانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
10کارشناسی مهندسی و علوم موادانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
11کارشناسی مهندسی علوم زیستیانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
12کارشناسی معماریانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیمهندسی معدنانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
14کارشناسی مهندسی و علوم محیط زیستانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
15کارشناسی دوره ریاضیات ویژهانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
16کارشناسی ارشدمعماریانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
17کارشناسی ارشدمهندسی معدنانگلیسی2 سال1260 یورواپلای در این رشته
18کارشناسی ارشدمهندسی و علوم محیط زیستانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
19کارشناسی ارشدبرق و مهندسی برقانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
20کارشناسی ارشدمندسی میکروانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
21کارشناسی ارشدرباتیکانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
22کارشناسی ارشدمهندسی و علوم موادانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
23کارشناسی ارشدتکنولوژی و علوم انرژیانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
24کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوترانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
25کارشناسی ارشدسیستم ارتباطیانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
26کارشناسی ارشدعلوم اطلاعاتانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
27کارشناسی ارشدامنیت سایبریانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
28کارشناسی ارشدشیمی بیولوژیکی و مولکولیانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
29کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی و شیمیانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
30کارشناسی ارشدریاضیاتانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
31کارشناسی ارشدریاضیات کاربردیانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
32کارشناسی ارشدمهندسی و علوم محاسباتیانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
33کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
34کارشناسی ارشدفیزیک کاربردیانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
35کارشناسی ارشدعلوم مهندسیانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
36کارشناسی ارشدمهندسی هسته ایانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
37کارشناسی ارشدمهندسی علوم زیستیانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدمدیریت، فناوری و کارآفرینیانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدعلوم انسانیانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
40کارشناسی ارشدعلوم انسانیانگلیسی2سال1260 یورواپلای در این رشته
41دکتراتولید پیشرفتهانگلیسی3 تا 5 سال1260 یورواپلای در این رشته
42دکترامعماری و علوم شهریانگلیسی3 تا 5 سال1260 یورواپلای در این رشته
43دکترابیوتکنولوژی و مهندسی زیستیانگلیسی3 تا 5 سال1260 یورواپلای در این رشته
44دکترابیوتکنولوژی و زیست شناسی کمیانگلیسی3 تا 5 سال1260 یورواپلای در این رشته
45دکترامهندسی عمرانانگلیسی3 تا 5 سال1260 یورواپلای در این رشته
46دکتراشیمی و مهندسی شیمیانگلیسی3 تا 5 سال1260 یورواپلای در این رشته
47دکتراعلوم انسانیانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
48دکترامهندسی برقانگلیسی3 تا 5 سال1260 یورواپلای در این رشته
49دکتراانرژیانگلیسی3 تا 5 سال1260 یورواپلای در این رشته
50دکتراامور حسابداری و مالیانگلیسی3 سال1260 یورواپلای در این رشته
51دکتراعلوم ارتباطات و کامپیوترانگلیسی3 تا 5 سال1260 یورواپلای در این رشته
52دکتراریاضیاتانگلیسی5 سال1260 یورواپلای در این رشته
53دکترامهندسی مکانیکانگلیسی5سال1260 یورواپلای در این رشته
54دکترامهندسی میکرو و نانو الترونیکانگلیسی5 سال1260 یورواپلای در این رشته
55دکتراعلوم زیستیانگلیسی5 سال1260 یورواپلای در این رشته
56دکترامدیریت فناوریانگلیسی5سال1260 یورواپلای در این رشته
57دکترامهندسی و علوم موادانگلیسی5سال1260 یورواپلای در این رشته
58دکتراعصب شناسیانگلیسی5سال1260 یورواپلای در این رشته
59دکترافوتونیکانگلیسی3 تا 5 سال1260 یورواپلای در این رشته
60دکترا فیزیکانگلیسی5سال1260 یورواپلای در این رشته
61دکترارباتیک و سیستم هوشمندانگلیسی5سال1260 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه پلی تکنیک فدرال لوزان سوییس

  شهریه های دانشگاه پلی تکنیک فدرال لوزان سوییس بین 250 تا 1260 یورو در سال است. همچنین ماکزیمم شهریه در نظر گرفته شده برای هر رشته وو مقطع در مقابل آن آورده شده است. همچنین که برای هر دوره کارشناسی ارشد مبالغ پایین‌تری نیز ذکر شده است، برخی رشته‌ها تنها ترمی 633 فرانک (435 یورو) هزینه هر ترم می‌باشد.

  هزینه زندگی در سوییس بطور متوسط ماهانه 1500 تا 2000 یورو می باشد. دانشجویان باید 23.500 فرانک (16.060 یورو ) در سال درآمد داشته باشند.

  هزینه اپلیکیشن فی دانشگاه 100 فرانک سوییس می باشد.

  در هر ترم دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد یک صورتحساب الکتریکی دریافت می کنند که باید به منظور ماندن در لیست پذیرفته شده ها EPFL صورتحساب را پرداخت کنند. برای کسب اطلاعات در مورد صورتحساب الکتریکی به سایت دانشگاه مراجعه کنید. کل هزینه تحصیل در صورتحساب سال تحصیلی 2019-2018:630 فرانک ( 580 یورو) است.

  • هزینه عضویت در AGEPLOY 25 فرانک( 17 یورو)
  • استفاده از امکانات ورزشی: 16 فرانک( 10 یورو)
  • کمک به صندوق های اجتماعی: 9 فرانک( 5 یورو)
  • طبق حکم مالیاتی هزینه تحصیل از 660 فرانک( 588 یورو) در ترم پاییز 2019 به 730 فرانک(690 یورو ) در ترم پاییز 2020 افزایش پیدا خواهد کرد. ( به طور کلی در هر دوره دو ساله 150 فرانک به شهریه اضافه می شود)
  • سال تحصیلی مجموع با هزینه تحصیل مجموع بدون هزینه تحصیل 19-2018 630 فرانک(580 یورو) 50 فرانک(43 یورو)
  • 20-2019 710 فرانک(690 یورو) 50 فرانک
  • 2020 780 فرانک(710 یورو) 50 فرانک

  دانشجویانی که مایل به عضویت در AGRPOLY نیستند ممکن است مبلغ 25 فرانک به آنها بازگردانده شود. بقیه هزینه ها اجباری است و امکان بازپرداخت یا چشم پوشی از آنها وجود ندارد. دانشجویانی که هیچ کار مطالعاتی معتبری در طول کل ترم انجام نمی دهند( مرخصی تحصیلی یا دوره کارآموزی برای پروژه های کارشناسی ارشد هستند ) از پرداخت هزینه تحصیل معاف هستند بنابراین آنها تنها لازم است که 50 فرانک در ترم پرداخت کنند. این برای دانشجویانی که اعتبار خارج از EPFL کسب کرده اند( انتقال تحصیلی یا کارآموزی با واحد درسی 30 ECTS) اعمال نمی شود و آنها باید هزینه تحصیل را پرداخت کنند. دانشجویانی که در دوره های آموزشی EPFL به عنوان بخشی از دوره تحصیلی خود شرکت کرده اند از هزینه تحصیل معاف هستند. دانشجویانی که در دوره های دارای دو مدرک تحصیل می کنند از هزینه تحصیل معاف هستند.

  شهریه دانشگاه بر اساس تعداد واحدهای درسی قابل تغییر است

  دانشجویان تمام وقت با دریافت اجازه کار می توانند تا 20 ساعت در هفته کار کنند

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه پلی تکنیک فدرال لوزان سوییس

  حداقل مدارک لازم برای درخواست پذیرش در مقطع کارشناسی در دانشگاه پلی تکنیک فدرال لوزان سوییس به عبارت زیر است:

  مدارک تحصیلی: برای مقطع کارشناسی مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی با ریز نمرات و دانشجویان تحصیل کرده در مقطع کارشناسی در ایران، مدرک تحصیلی کارشناسی معادل چهار سال تحصیل و با معدل حداقل 16 از 20 مورد نیاز است.

  مدرک زبان: دانشجویان متقاضی باید دارای یکی از مدارک زیر باشند:

  • (Test of English as a Foreign Language (TOEFLدانشجو باید دارای حداقل نمره 90 در این امتحان باشد و نمره هیچ بخشی نباید کمتر از 20 باشد. (برای دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر حاقل نمره 85 است.)
  • (International English Language Testing System (IELTSحداقل نمره قابل قبول برای این امتحان 6.5 است و نمره هیچ بخشی نباید کمتر از 6.5 باشد. برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا حداقل آیلتس 7 مورد نیاز است.

  • مدارک با بیش از دو سال اعتبار قابل قبول نیستند.

  سایر مدارک مورد نیاز :

  • ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلات پس از دوره متوسطه
  • توصیه نامه محرمانه (هر متقاضی عموماً ملزم به ارسال سه توصیه نامه به دانشگاه است اما این تعداد، بسته به هر رشته تحصیلی می تواند متفاوت باشد.)
  • انگیزه نامه
  • رزومه
  • متقاضیانی که تحصیلات پیشین آنها به هیچ یک از زبانهای انگلیسی یا فرانسه نبوده است بایستی نمره TOEFL و یا IELTS خود را به دانشگاه ارسال نمایند.
  • برای تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه EPFL لازم است که دانشجویان در زبان فرانسوی مهارت داشته باشند و دانش و تسلط آنها در این زبان معادل سطح B2 باشد. داشتن مدرک و یا دانش C1 این زبان به شدت پیشنهاد می شود. متقاضیان خارجی ای که مدرک دیپلم دبیرستان خود را از کشوری اخذ کرده اند که زبان ملی آن فرانسوی نبوده است می بایست هنگام ثبت درخواست خود مدرکی که شاهدی بر مدعای آنها بر تسلط به زبان فرانسه است ارائه دهند.
  • به منظور بررسی وضعیت زبانی دانشجویان، دانشگاه EPFL در ترم پاییر یک آزمون ارزیابی برای متقاضیان در مرکز زبان دانشگاه برگزار می کند. شرکت در این آزمون برای تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی الزامیست. بسته به نتایجی که در این آزمون ارزیابی کسب می کنید، دروسی که مطابق با نیاز های شما هستند به شما ارائه میشوند تا بتوانید به سطح زبانی لازم برای ادامه ی تحصیلات خود به فرانسوی برسید.

  تمامی دانشجویانی که متقاضی تحصیل در مقطع دکتری هستند می بایست اطلاعات تماس حداقل سه داور که قادر به نوشتن نامه ی ارجاع برای دانشجو هستند، ارائه دهد. تمامی نامه های ارجاع دانشجویان محرمانه باقی می ماند و تنها در صورتی قابل قبول است که هنگام ثبت درخواست الکترونیک ارسال شده باشند. هر ارجاع نامه باید دو بخش داشته باشد:

  • فرمی که توسط داور پر میشود.
  • نامه ی اضافی ای که در آن داور نظرات خود را مینویسد.

  ددلاین اپلای در دانشگاه پلی تکنیک فدرال لوزان سوییس

  • مهلت زمان ثبت درخواست برای ترم سپتامبر، از اواخر ژانویه تا 30 آوریل است.
  • درخواست اخذ پذیرش آنلاین
  • پرداخت هزینه ثبت درخواست
  • پیوست کردن مدارکی که در حال حاضر دارید
  • پس از تکمیل این مراحل: تایید فرم
  • تمامی متقاضیان می بایست فرم درخواست مشابهی را تکمیل نمایند.

  19233

  تعداد دانشجو

  12

  QS


  پیشنهاد میکنیم مطالب مرتبط زیر را نیز مطالعه فرمایید.

  تحصیل در سوییس

  کار در سوییس

  مهاجرت به سوییس

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید