Bielefeld University

Bielefeld University

رنگینگ QS: 173

دانشگاه بیه فلد با نام اصلی (Bielefeld University) دانشگاهی در آلمان می باشد که در سال 1969 با هدف تحقیق و توسعه در امور آموزشی تحقیق محور تاسیس شد. این دانشگاه که شامل 13 زیرمجموعه و دانشکده می باشد رشته های گسترده ای از جمله علوم انسانی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و تکنولوژی را ارائه می دهد.

حضور بیش از 24000 دانشجو که از میان آن ها تقریبا 3000 نفر دانشجوی بین المللی از 20 کشور مختلف دنیا هستند و در 115 رشته تحصیل می کنند نشان دهنده محبوبیت جهانی این دانشگاه به عنوان مقصدی برای ادامه تحصیل می باشد. پردیس اصلی این دانشگاه واقع در غرب بیه فلد در ایالت ورد راین وست فالن می باشد. دانشگاه بیه فلد دارای 5 پردیس اصلی می باشد. به علاوه که کتابخانه این دانشگاه در آلمان بی نظیر است.

این دانشگاه دارای رتبه 173 ام جهانی است و همچنین رتبه 67 ام در قاره اروپا دارد. در خود کشور آلمان رتبه 8 ام را در بین دانشگاه های آلمان دارد. رتبه 57 ام را در میان دانشگاه های تازه تاسیس جهان به خود اختصاص داده است و جزء برترین دانشگاه شمال آلمان می باشد.

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه بیه فلد آلمان

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیبیولوژیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیعلوم محیطیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیبیولوژی مولکولیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
4کارشناسی ارشدمراودات سلامتیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیبیوتکنولوژیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیمحاسبات تجاریآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
7کارشناسی ارشدسلامت جمعیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
8کارشناسی ارشدسلامت جمعی اروپاییآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
9دکتراسلامت جمعیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
10کارشناسی ارشداجرای طرح سلامتآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
11کارشناسی ارشدسلامت در محیط کاریآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیآلمانیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیمطالعات انگلیسیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیفرانسویآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیهنرآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیلاتینآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیموسیقیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
18کارشناسی اسپانیاییآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیمطالعات انگلیس و آمریکاآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیآلمانی به عنوان زبان دومآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیزبان شناسیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیفرهنگ عاشقانهآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیتکنولوژی و کامپیوترآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
24کارشناسی ارشدآلمانی به عنوان زبان دومآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
25کارشناسی ارشدمطالعات رسانه ایآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
26کارشناسی ارشدآمریکا شناسیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
27کارشناسی ارشدزبان کلینیکیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
28کارشناسی ارشدزبان شناسیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
29کارشناسی ارشدادبیاتآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
30کارشناسی ارشدپزشکیآلمانی5.5 سال550 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیریضیاتآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیآمارآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
33کارشناسی ارشدریاضیاتآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
34کارشناسی ارشدآمارآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
35کارشناسیفیزیکآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
36کارشناسی ارشدفیزیکآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
37کارشناسی نجومآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدنجومآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
39کارشناسیروان شناسیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
40کارشناسی ارشدروان شناسیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
41کارشناسی علوم ورزشیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
42کارشناسی ارشدعلوم ورزشیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
43کارشناسیحقوقآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدحقوقآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
45دکتراحقوقآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
46کارشناسیجامعه شناسیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
47کارشناسی علوم اجتماعیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
48کارشناسی علوم سیاسیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
49کارشناسیآموزش اولیهآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدجامعه شناسیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدارتباطات سیاسیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدعلوم سیاسیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
53کارشناسی ارشدمطالعات جنسیتآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدمطالعات جمعیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدمطالعات رسانهآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدعلوم آماریآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدمطالاعات آموزش اولیهآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
58دکتراجامعه شناسیآلمانی5 سال650 یورواپلای در این رشته
59کارشناسیآموزش و پرورشآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدآموزش و پرورشآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
61کارشناسیبیوانفورمانیکآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
62کارشناسیانفورماتیکآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
63کارشناسیانفورماتیک شناختیآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
64کارشناسیانفورماتیک رسانهآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
65کارشناسیبیوتکنولوژی مولکولیآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
66کارشناسیانفورماتیک شناخت طبیعتآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدبیوانفورماتیک و ژن شناسیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدبیوانفورماتیکآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدسیستم های هوشمندآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدبیومکاترونیکآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی مولکولیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدانفورماتیک شناخت طبیعتآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدعلوم دادهآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدرسانهآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
75دکترازیست شناسیآلمانی5 سال550 یورو÷اپلای در این رشته
76دکتراشیمیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
77دکتراعلوم آموزشیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
78دکتراتاریخآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
79دکترافلسفهآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
80دکتراعلوم بهداشتآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
81دکترازبان شناسیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
82دکتراادبیاتآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
83دکتراریاضیاتآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
84دکترافیزیکآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
85دکتراروان شناسیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
86دکتراتربیت بدنیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
87دکتراحقوقآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
88دکتراعلوم اجتماعیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
89دکتراتکنولوژیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
90دکتراتجارتآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
91دکترامدیریتآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
92دکترااقتصادآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه بیه فلد آلمان

  همانطور که می‌دانید عموماً دانشگاه‌های دولتی در آلمان، رایگان هستند اما دانشجویان باید مبلغی را تحت عنوان هزینه اجتماعی و یا social fee پرداخت کنند.دانشجویان موظف به پرداخت مبلغی حدود 400 € به عنوان شهریه هر ترم هستند. این مبلغ به فعالیت های کمکی برای دانشجویان تعلق می گیرد. (به منظور تامین هزینه های حمل و نقل عمومی و کارت اعتباری دانشجویی). دانشگاه بیه فلد کمک هزینه ای را برای دانشجویان در حال تحصیل در برخی رشته های کارشناسی ارشد در نظر گرفته است، اما دانشجویان می توانند از بورسیه های بین المللی کشور آلمان استفاده کنند (مانند DAAD).

  بورسیه‌ها و کمک هزینه‌ها

  هر ساله دانشگاه بیه فلد آلمان اقدام به اعطای بورسیه به دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می نماید. این بورسیه ها توسط خدمات مبادله دانشگاهی (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, DAAD) انجام می شود.

  کمک هزینه DAAD :(Deutscher Akademischer Austauschdienst) DAAD توسط وزارت آموزش و پرورش آلمان حمایت می شود. این شرکت بورسیه های مختلفی را به طیف وسیعی از کشورهای سراسر جهان، شامل اکثر کشورهای انگلیسی زبان ارائه می کند. کمک هزینه تحصیلی ترمیک بر اساس کشور محل تحصیل دانشجویان، دانشگاه مبلغی بین ۲۲.۰۰۰ تا ۷۸.۰۰۰ € (یورو) را برای پوشش هزینه های تحصیلی در نظر می گیرد. کمک هزینه های کوتاه مدت برای فارغ التحصیلی: دانشجویانی که قصد انجام پایان نامه در خارج از کشور را دارند مجاز به استفاده از این کمک هزینه هستند. هدف اقامت در خارج از کشور تحقیق روی پایان نامه است.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه بیه فلد آلمان

  دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد:

  • مدرک فارغ التحصیلی دبیرستان
  • مدرک رشته ی تحصیلی
  • گواهی تائیدیه ی زبان خارجی (اگر رشته ی مورد نظر شما انگلیسی محور است نیاز به تائیدیه ی زبان آلمانی نیست، فقط در رشته های آلمانی نیازمند تائیدیه ی زبان آلمانی دارید و اگر واجد شرایط در زبان آلمانی نیستید میتوانید واحد های های آموزش آلمانی را انتخاب کنید.)
  دوره هاآیلتستافل مبتنی بر اینترنتتافل مبتنی بر دفترچه
  کارشناسی نمره ی کل : 6.5حداقل نمره ی هر بخش: 6 نمره ی کل: 83 نمره ی کل:560
  کارشناسی ارشدنمره ی کل: 7حداقل نمره ی هر بخش: 6.5    نمره ی کل: 93 نمره ی کل:580
  دوره های تحقیقاتی و دکترا نمره ی کل:7حداقل نمره ی هر بخش: 6.5 نمره ی کل: 97  نمره ی کل:600

  نمره ی زبان آلمانی و انگلیسی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه بیه فلد آلمان

  -دانشجویانی که مدرک تحصیلی از کشورهای خارجی دارند باید برای اکثر رشته های کارشناسی ارشد آزمون زبان آلمانی را پشت سر بگذارند:

  • آزمون (Daf deutsch as a foreign language): حداقل نمره ی 4 در هر 4 بخش

  برای اخذ پذیرش از این دانشگاه باید مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و به دانشگاه ارائه نماییم. آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش روند انجام کار را تسریع می بخشد. مدارک لازم برای اخذ پذیرش از دانشگاه بیه فیلد آلمان عبارتند از:

  • معدل مطلوب متقاضی
  • آخرین مدارک تحصیلی متقاضی (دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد)
  • گواهی تائیدیه زبان خارجی (اگر رشته مورد نظر افراد انگلیسی محور است نیاز به تائیدیه زبان آلمانی نیست)
  • مدرک و ریزنمرات مقطع پیشین
  • رزومه (CV)
  • انگیزه نامه
  • توصیه‌نامه
  • پرداخت هزینه application fee

  اکثر رشته های کارشناسی در این دانشگاه به زبان آلمانی تدریس می شود و بنابراین به طور کلی حداقل سطح B1  توصیه می شود.

  • گواهی Zertifikat سطح C1 یا بالاتر از موسسه گوته
  • TestDaf با حداقل نمره ی 4 در هر بخش
  • آزمون DSH

  ددلاین اپلای در دانشگاه بیه فلد آلمان

  زمان ددلاین برای این دانشگاه نسبت به رشته و دانشکده میتواند متفاوت باشد. اما زمان ددلاین عموما به شرح زیر است:

  زمان پذیرش دانشجو ( ددلاین ) ترم زمستان: در صورت داشتن ویزای دانشجویی تاریخ 15 جولای است. در صورت نداشتن ویزای دانشجویی تاریخ 15 آوریل است.

  زمان پذیرش دانشجو ( ددلاین ) ترم تابستان: در صورت داشتن ویزای دانشجویی تاریخ 15 اکتبر است. در صورت نداشتن ویزای دانشجویی تاریخ 15 ژانویه است.

  24255

  تعداد دانشجو

  173

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید