University of Cote d’Azur

University of Cote d’Azur

رنگینگ QS: 601

دانشگاه کوت دازور با نام اصلی (Université Côte d’Azur) مجموعه ای از موسسات آموزش عالی در ریویرای فرانسه است که به تازگی ایجاد شده است. این دانشگاه با هدف ایجاد الگویی جدید برای دانشگاه های فرانسه در قرن بیست و یکم، بر اساس تعاملات جدید انضباطی، شکل جدیدی از هماهنگی بین تحقیقات، آموزش و نوآوری و مشارکت های قوی با بخش خصوصی و مقامات محلی تاسیس شد. در ژانویه 2016، این دانشگاه برای پروژه UCAJEDI برنده جایزه معتبر “IDEX” دولت فرانسه شد که آن را به یکی از 10 دانشگاه جامع جهانی فرانسه تبدیل کرد. مدرک بین المللی این دانشگاه برتری و آموزش نوآورانه آن را برجسته تر می کند، نسل جدید برنامه های آموزشی که توسط ابتکار عمل (IDEX) پشتیبانی می شوند.

دانشگاه کوت دازور بیش از 70 فعالیت را در کلیه دانشگاه های خود از سطح مبتدی تا نخبه ارائه می دهد. پانزده رویداد ورزشی نیز در طول سال برنامه ریزی شده است. مأموریت دانشگاه ها و آزمایشگاه های سازگار با محیط زیست این است که همه ذی نفعان دانشگاه را گرد هم آورد و دانشگاهی سازگار با محیط زیست را بسازد. این پروژه ابعاد مختلفی دارد مانند: اقدام در زمینه آگاهی و اطلاع رسانی، اجرای روش های جدید، تحقیق و نوآوری برای کاهش، بازیافت و تقویت پسماندهای دانشگاهی.

گالری تصاویر دانشگاه

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسی ارشدالکترونیک ، سیستم های مخابراتیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
2کارشناسی ارشداطلاعات ، ارتباطاتانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
3کارشناسی ارشدمدیریت و تجارت بین المللانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
4کارشناسی ارشدریاضیات و کاربردهاانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
5کارشناسی ارشدحسابرسی کنترل حسابداریانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
6کارشناسی ارشدفعالیت بدنی و سلامتیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
7کارشناسی ارشداداره و انحلال شرکت هاانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
8کارشناسی ارشدزبانهای خارجی کاربردیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
9کارشناسی ارشدحفاظت و مدیریت محیط زیستانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
10کارشناسی ارشدهنرانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
11کارشناسی ارشدقانون کسب و کارانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
12کارشناسی ارشدتمدن ها ، فرهنگ ها ، جوامعانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
13کارشناسی ارشدنامه های کلاسیک و مدرنانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
14کارشناسی ارشدارز ، بانک مالی ، بیمهانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
15کارشناسی ارشدروانشناسی توسعه ، یادگیری و آموزشانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
16کارشناسی ارشدعلوم زمین و سیاره ، محیط زیستانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
17کارشناسی ارشدتخصص اقتصادیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
18کارشناسی ارشداقتصاد و جامعه شناسیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
19کارشناسی ارشداقتصاد سازمانهاانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
20کارشناسی ارشدتعاملات اجتماعی و پویایی اقتصادیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
21کارشناسی ارشداقتصادانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
22کارشناسی ارشدمدیریت محیط زیستیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
23کارشناسی ارشدادبیات و تمدن های خارجی و منطقه ایانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
24کارشناسی ارشدزبان خارجی فرانسهانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیریاضیات بنیادیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیفیزیک و برنامه های اساسیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیزمین شناسی ژئوفیزیک ژئوتکنیکانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیمهندسی بهداشتانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیعلوم تاریخیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیمدیریت منابع انسانیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیعلوم انسانی و صنایع خلاقانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیروشهای اطلاعاتی اعمال شده در مدیریت بازرگانیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیشرکت و جامعه نوآوریانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
34کارشناسیروانشناسی بالینی یکپارچه و پیریانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
35کارشناسیحقوق بین الملل و اروپاانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیITانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیعلوم زیستیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدپردازش های زبانی ، رایانه ای متن و فرآیندهای شناختیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدمدیریتانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
40کارشناسی ارشدمدیریت و اداره شرکتهاانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
41کارشناسی ارشدمدیریت و حسابرسی سازمانیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
42کارشناسی ارشدفروش بازاریابیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدفیزیک مواد ، مکانیک و مدل سازی عددیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدمهندسی علوم موادانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدمهندسی ریاضیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدمدیریت پروژه ، نوآوری ، خلاقیتانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدعلوم سیاسیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدحقوق خصوصیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدمدیریت پروژه ، نوآوری ، خلاقیتانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدریاضیات خالص و کاربردیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدعلوم اجتماعیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدمطالعات جامعه شناسی و تشخیصانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
53کارشناسی ارشدمطالعات جامعه شناسی و کاربردهای دیجیتالانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدآموزش و پرورشانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدآموزش و پرورش درجه 1انگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدآموزش و پرورش درجه 2انگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدجهانگردیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدآموزش و بهینه سازی عملکرد ورزشیانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدمدیریت ثروتانگلیسی2 سال4000 یورواپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه کوت دازور

  شهریه تحصیل بطور میانگین سالیانه 4000 یورو

  هزینه زندگی بطور میانگین 7600 یورو در سال

  این دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را فراهم میکند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه کوت دازور

  • درخواست آنلاین
  • گواهینامه تحصیلی
  • ریزنمرات
  • انگیزه نامه
  • گواهی نمرات تافل

  ددلاین اپلای دانشگاه کوت دازور

  زمان ددلاین برای پذیرش در این دانشگاه متغیر است اما بطور میانگین 30 ژوئن می باشد.

  30000

  تعداد دانشجو

  601

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  تحصیل کارشناسی ارشد در فرانسه

  تحصیل دوره زبان در فرانسه

  تحصیل در فرانسه


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید