University Of California Los Angeles

University Of California Los Angeles

رنگینگ QS:

دانشگاه کالیفرنیا – لس آنجلس با نام اصلی (University Of California Los Angeles)، همچنین به نام (UCLA) در لس آنجلس در سال 1919 تأسیس شد، و یکی از دانشگاههای دولتی است که بیشترین درخواست را دارد. این دانشگاه با مساحت 410 هکتار وسعت ، در بین کوههای سانتا مونیکا، اقیانوس آرام و هالیوود واقع شده است. UCLA بیش از 3800 دوره در 109 گروه دانشگاهی و بیش از 125 رشته دارد. این دانشگاه همچنین به دلیل تنوع دانشجویی که از نظر ملیت دارد شناخته شده است. بیش از 140 شرکت بر اساس فناوری توسعه یافته توسط UCLA ایجاد شده اند.

به این دانشگاه سالانه حدود 1 میلیارد دلار بودجه تحقیقاتی اعطا می شود و بیش از 2900 ثبت اختراع ، از جمله اختراع اینترنت را دارا می باشد. دانشگاه کالیفرنیا – لس آنجلس در بین بهترین کالج های سال 2019 رتبه نوزدهم دانشگاه های ملی را دارد. فارغ التحصیلان برجسته دانشگاه کالیفرنیا: سارا بارئیل (خواننده ، ترانه سرا و پیانیست کاندیدای جایزه گرمی) ، جورج تاکی (بازیگر ، پیشتازان ستاره ای)

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیزبانشناسی و علوم کامپیوترانگلیسی5 سال44000 دلاراپلای در این رشته
2کارشناسیمطالعات آمریکایی آفریقاییانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
3کارشناسیمطالعات آفریقایی و خاورمیانهانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
4کارشناسیمطالعات هند آمریکاییانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
5کارشناسیادبیات و فرهنگ آمریکاییانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
6کارشناسیخاور نزدیک و مصرشناسی باستانانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
7کارشناسیمردم شناسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
8کارشناسیزبانشناسی کاربردیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
9کارشناسی عربیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
10کارشناسیمطالعات معماریانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
11کارشناسیهنرانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
12کارشناسیتاریخ هنرانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
13کارشناسیمطالعات آمریکایی آسیاییانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
14کارشناسیعلوم انسانی آسیاانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
15کارشناسیادیان آسیاییانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
16کارشناسیمطالعات آسیاییانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
17کارشناسیاقتصاد تجارتانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
18کارشناسی زبانها و فرهنگهای اروپای مرکزی و شرقیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
19کارشناسیچینیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
20کارشناسیمطالعات ارتباطاتانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
21کارشناسیرقصانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
22کارشناسیطراحی در هنرهای رسانه ایانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
23کارشناسیعلوم زمین و محیط زیستانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
24کارشناسیاقتصادانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
25کارشناسیانگلیسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
26کارشناسیمطالعات اروپاانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
27کارشناسی فیلم و تلویزیونانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
28کارشناسی فرانسویانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
29کارشناسیزبان فرانسه و زبانشناسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
30کارشناسیمطالعات جنسیتیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
31کارشناسی جغرافیاانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
32کارشناسیجغرافیا و مطالعات محیطیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
33کارشناسیآلمانیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
34کارشناسیمطالعات جهانیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
35کارشناسییونانیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
36کارشناسییونانی و لاتینانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
37کارشناسیتاریخانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
38کارشناسیزیست شناسی انسانی و جامعهانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
39کارشناسیایرانشناسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
40کارشناسیایتالیاییانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
41کارشناسیرشته های ایتالیایی و ویژهانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
42کارشناسیژاپنیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
43کارشناسیمطالعات یهودیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
44کارشناسیکره ایانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
45کارشناسیلاتینانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
46کارشناسیمطالعات آمریکای لاتینانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
47کارشناسیزبانشناسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
48کارشناسی زبانشناسی و انسان شناسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
49کارشناسیزبانشناسی و زبانها و فرهنگهای آسیاییانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
50کارشناسیزبانشناسی و علوم کامپیوترانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
51کارشناسیزبانشناسی و انگلیسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
52کارشناسیزبانشناسی و فرانسهانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
53کارشناسیزبانشناسی و ایتالیاییانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
54کارشناسیزبانشناسی و فلسفهانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
55کارشناسیزبانشناسی و روانشناسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
56کارشناسی زبانشناسی و زبانهای اسکاندیناویانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
57کارشناسیزبانشناسی و اسپانیاییانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
58کارشناسیمطالعات خاورمیانهانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
59کارشناسیموسیقیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
60کارشناسیآموزش موسیقیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
61کارشناسیفلسفهانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
62کارشناسیفیزیکانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
63کارشناسیعلوم سیاسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
64کارشناسیپرتغالیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
65کارشناسیزبان و ادبیات روسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
66کارشناسیمطالعات روسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
67کارشناسیزبانها و فرهنگهای اسکاندیناویانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
68کارشناسیجامعه شناسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
69کارشناسیاسپانیاییانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
70کارشناسیاسپانیایی و جامعه و فرهنگانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
71کارشناسیزبان اسپانیایی و زبانشناسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
72کارشناسیاسپانیایی و پرتغالیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
73کارشناسیاسپانیایی و پرتغالیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
74کارشناسیمطالعه دینانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
75کارشناسیتئاترانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
76کارشناسیفرهنگ ها و هنرهای جهانیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
77کارشناسیمهندسی هوا فضاانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
78کارشناسیمردم شناسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
79کارشناسیریاضیات کاربردیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
80کارشناسیفیزیک نجومیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
81کارشناسیعلوم اقیانوسی و محیط زیست جویانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
82کارشناسیبیوشیمیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
83کارشناسیمهندسی زیستیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
84کارشناسیزیست شناسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
85کارشناسیبیوفیزیکانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
86کارشناسیمهندسی شیمیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
87کارشناسیعلم شیمیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
88کارشناسیشیمی و علوم موادانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
89کارشناسیمهندسی عمرانانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
90کارشناسیعلوم شناختیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
91کارشناسیزیست شناسی محاسباتی و سیستم هاانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
92کارشناسیعلوم کامپیوترانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
93کارشناسیعلوم و مهندسی کامپیوترانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
94کارشناسیرفتار و تکامل بوم شناسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
95کارشناسیمهندسی برقانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
96کارشناسیزمین شناسی مهندسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
97کارشناسیعلوم محیطیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
98کارشناسیریاضیات حسابداری مالیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
99کارشناسیزمین شناسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
100کارشناسیژئوفیزیکانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
101کارشناسیزیست شناسی انسانی و جامعهانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
102کارشناسیزیست شناسی دریاییانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
103کارشناسیمهندسی موادانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
104کارشناسیریاضیاتانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
105کارشناسیریاضیات و علوم کاربردیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
106کارشناسیریاضیات و علوم اقیانوسی جویانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
107کارشناسیریاضیات و اقتصادانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
108کارشناسیریاضیات برای تدریسانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
109کارشناسیریاضیات محاسباتانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
110کارشناسیمهندسی مکانیکانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
111کارشناسیمیکروبیولوژی ایمونولوژی و ژنتیک مولکولیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
112کارشناسیسلول مولکولی و زیست شناسی رشدانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
113کارشناسیعلوم اعصابانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
114کارشناسیپرستاریانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
115کارشناسیفیزیکانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
116کارشناسیعلوم فیزیولوژیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
117کارشناسیروانشناسیانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته
118کارشناسیآمارانگلیسی4 سال44000 دلاراپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشگاه کالیفرنیا – لس آنجلس

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی این دانشگاه، با توجه به رشته و مقطع تحصیلی مد نظر متفاوت خواهد بود ولی میانگین هزینه های تحصیل در این دانشگاه در حالت کلی به شرح ذیل است:

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی: 42993 دلار.

  هزینه ی سالیانه زندگی تقریبا 16225 دلار.

  این دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را نیز فراهم میکند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه کالیفرنیا – لس آنجلس

  مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش از UCLA با توجه به رشته و مقطع تحصیلی متفاوت است اما مدارک مورد نیاز کلی به شرح ذیل است:

  • درخواست آنلاین دانشگاه
  • ریزنمرات
  • انگیزه نامه
  • توصیه نامه ها
  • نمرات آزمون GRE یا GMAT
  • نمرات TOEFL / IELTS اگر زبان مادری متقاضی انگلیسی نباشد.
  • نمره تافل PBT-560 ، iBT 87 ، نمره آیلتس حداقل 7

  ددلاین اپلای دانشگاه کالیفرنیا – لس آنجلس

  ددلاین اپلای در این دانشگاه با توجه به مقطع و رشته تحصیلی متفاوت خواهد بود اما به طور کلی ددلاین های دانشگاه 30 نوامبر هرسال خواهد بود.

  45507

  تعداد دانشجو

  36

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  بورسیه تحصیلی آمریکا

  مهاجرت تحصیلی به آمریکا

  هزینه تحصیل در آمریکا

  تحصیل در آمریکا


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید