University Of Poitiers

University Of Poitiers

رنگینگ QS: 737

دانشگاه پوآتیه با نام اصلی (University Of Poitiers) در سال 1431 توسط شاه چارلز هفتم و پاپ اوژن چهارم در پواتیه فرانسه تاسیس شد. این دانشگاه در جریان انقلاب فرانسه به طور موقت تعطیل شد و در سال 1796 بازگشایی شد و یکی از قدیمی ترین دانشگاه های فرانسه و اروپا است. دانشگاه پواتیه شامل 14 موسسه و مدرسه عالی است که برنامه های گسترده ای را در رشته هایی مانند حقوق و علوم اجتماعی، اقتصاد، علوم پایه و کاربردی، ادبیات، زبان ها، علوم انسانی، ورزش، پزشکی و داروسازی، و تجارت ارائه می دهد. دانشگاه پوآتیه همچنین دارای واحدهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی اختصاصی است که فعالیتهای تحقیق و توسعه را در زمینه های اتوماسیون، شیمی و مواد و فیزیک انجام می دهد. مرکز مطالعات همکاری های حقوقی بین المللی یک واحد تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و مرکز ملی تحقیقات علمی است(CNRS) دانشگاه پوآتیه دارای سه پردیس اصلی است.

این دانشگاه طیف گسترده ای از فعالیت های ورزشی و تفریحی را به همراه انجمن های دانشجویی متعدد ارائه می دهد. دانشگاه پوآتیه همچنین در شمال دانشگاه امکانات گلف را ارائه می دهد. این دانشگاه یا آژانس بین المللی انرژی (IAE) یک مدرسه تجارت فرانسوی پیشرو و دارای رتبه عالی است که به مدت سه سال متوالی گواهینامه خدمات آموزشی / تحقیق “QUALICERT” را دریافت کرده است. این مدرسه سالانه بیش از 2200 دانشجو را در 20 بخش این دانشگاه آموزش می دهد. این دانشگاه میزان قبولی بالایی دارد و شهریه با سایر دانشگاه های فرانسه برابر است. میز بین المللی دانشگاه به دانشجویان در یافتن محل اقامت، ترتیب ویزا و استقرار در دانشگاه و سبک زندگی فرانسه کمک می کند. فارغ التحصیلان برجسته دانشگاه پوآتیه رنه دکارت (فیلسوف فرانسوی)، فرانسوا رابله (نویسنده فرانسوی)، فرانسیس بیکن (رئیس سابق لرد) و یواخیم دو بلای (شاعر فرانسوی).

گالری تصاویر دانشگاه

رشته‌های دانشگاه دانشگاه پوآتیه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیکشاورزیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیزبانهای خارجی کاربردیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیتاریخ هنر و باستان شناسیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیتجارت و تدارکاتانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیتصمیم گیری و آمارانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیاداره اقتصادی و اجتماعیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیمدیریت انرژی مدیریت برق و توسعه پایدارانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیکارآفرینیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
9کارشناسیحفاظت و مدیریت محیط زیستانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیمراقبت های بهداشتیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیتاریخانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیمدیریت منابع انسانیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیبانکداری و دارایی انگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیمعامله بین المللیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیادبیات زبان و مطالعات فرهنگیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیحقوقانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیزبانشناسیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
18کارشناسیموسیقی شناسیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیفلسفهانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیفلسفه و قانونانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیمدیریت دولتیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیارزیابی کیفیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیسیستم های مدیریت ایمنی برای محافظت از اشخاص و اموالانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
24کارشناسیخدمات اجتماعیانگلیسی3 سال293 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیجامعه شناسیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیشیمی تحلیلی ارزیابی کیفیت کنترل محیط زیستانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیعلم شیمیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیشبکه های رایانه ای و مخابراتیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیعلوم کامپیوترانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیمهندسیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیعلوم زمینانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیمهندسی صنایعانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیمکاترونیک صنعتی و رباتیکانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
34کارشناسیعلوم زیستیانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
35کارشناسیریاضیاتانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیتعمیر و نگهداری مکانیکی و فناوریانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیفیزیکانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
38کارشناسیطراحی و توسعه و آزمایش نرم افزارانگلیسی3 سال217 یورواپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدکنترل و حسابرسی حسابداریانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
40کارشناسی ارشدمشاوره آموزش بزرگسالانانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
41کارشناسی ارشدمیراث تاریخ هنر و موزه هاانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
42کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کارانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
43کارشناسی ارشداقتصاد تجارت و بازارانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدارتباطات تجاریانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدروانشناسی کودک و بزرگسال و روانشناسی اعصابانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
46کارشناسی ارشددرام و سینمای معاصرانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدقانون شرکت ها و تجارتانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدحقوق جزا و دادگاه های کیفریانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدجرم شناسی و بزه شناسیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدامور مالی و بیمه بانکی ارزیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدتجزیه و تحلیل و مدیریت داده هاانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدکارآفرینی دیجیتال و شرکت های نوآورانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
53کارشناسی ارشدمقررات جهانی دیجیتالانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدساخت و نوشتن فیلم مستندانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدهوش اقتصادیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدآموزش برای دبستانانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدآموزش زبان فرانسه به عنوان یک زبان خارجیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدسیستم های محاسباتی جاسازی شدهانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدارگونومی و روانشناسی صنعتیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدفیلم سازیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدامور مالی و مهندسی مالیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدامور مالی و مدیریت املاک و مستغلاتانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدقانون تجارت فرانسه و اروپاانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدزبان و ادبیات آلمانیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدمشاوره تحصیلی آموزش عالیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدتاریخ و جغرافیاانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدمدیریت خطرات صنعتی و زیست محیطیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی ارشداسناد اطلاعات و کتابخانه هاانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدقانون بیمهانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدحقوق مالکیت معنویانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدمدیریت تجارت بین المللانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
72کارشناسی ارشددعاوی بین المللیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدمدیریت بین المللانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدسیاست های بین المللیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدمعامله بین المللیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدمدیریت خطرات ITانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدزبان و ادبیات ایتالیاییانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
78کارشناسی ارشددادگستریانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدحقوق زبان شناسیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدقانون کشاورزی و اراضی روستاییانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدادبیات ، تاریخ و جغرافیاانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدبازاریابی مارک لوکسانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدکنترل و حسابرسی مدیریتانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدمدیریت توسعه پایدارانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدبازاریابی و استراتژی های برندانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدبازاریابی و فروش خارج از کشورانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدمدیریت پروژه بازاریابیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدمطالعات قرون وسطاییانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدروشهای تجزیه و تحلیل امور اجتماعیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدموسیقی و علوم اجتماعیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدتحقیق و تمرین موسیقیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدآموزش موسیقیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدفلسفهانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدتربیت بدنی و ورزشانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
95کارشناسی ارشدفلسفه سیاسی و تاریخ فلسفهانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
96کارشناسی ارشدقانونگذاری اداره دولتی و مقامات محلیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
97کارشناسی ارشداداره عمومی و سازمانهای عمومیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
98کارشناسی ارشدقانونگذاری مدیریت دولتی و مقامات محلیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدقانونگذاری مدیریت دولتی و مقامات محلیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدقانون سیاست عمومیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
101کارشناسی ارشدخط مشی تدارکات عمومیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
102کارشناسی ارشدخرید و مدیریت زنجیره تأمین انگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
103کارشناسی ارشدقانونگذاری تحقیق و پیشرفت نوآوریانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
104کارشناسی ارشدسیاست اجتماعی مددکاری اجتماعی و مقامات محلیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
105کارشناسی ارشدطراحی نرم افزارانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
106کارشناسی ارشدمدیریت مالیاتانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
107کارشناسی ارشدقانون برنامه ریزی و ساخت و ساز شهریانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
108کارشناسی ارشدفن آوری های وبانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
109کارشناسی ارشدشیمی تجزیه و تحلیل و کنترل کیفیتانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
110کارشناسی ارشدشیمی تجزیه و تحلیل و کنترل کیفیتانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
111کارشناسی ارشداتوماسیون و انرژی الکتریکیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
112کارشناسی ارشدریاضیات پایه و کاربردهای آنانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
113کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک زیستانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
114کارشناسی ارشدزیست شناسی و علوم زمینانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
115کارشناسی ارشدمهندسی سلول و بافتانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
116کارشناسی ارشدژنتیک و آسیب شناسی زیست شناسی سلولیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
117کارشناسی ارشدژنتیک و آسیب شناسی زیست شناسی سلولیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
118کارشناسی ارشدآزمایشات بالینی داروها و محصولات بهداشتیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
119کارشناسی ارشدمهندسی محیط زیستانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
120کارشناسی ارشدمهندسی محیط زیستانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
121کارشناسی ارشدبوم شناسی و تکاملانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
122کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی و اجتماعیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
123کارشناسی ارشدمدیریت انرژیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
124کارشناسی ارشدتجزیه و تحلیل شیمی سبز و محیط زیستانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
125کارشناسی ارشدمواد با عملکرد بالا و توسعه پایدارانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
126کارشناسی ارشدریاضیاتانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
127کارشناسی ارشدریاضیات ، فیزیک و شیمیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
128کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
129کارشناسی ارشدمکاترونیک و رباتیک پیشرفتهانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
130کارشناسی ارشدمیکروبیولوژی و ایمونولوژیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
131کارشناسی ارشدعلوم اعصابانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
132کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
133کارشناسی ارشدفیزیک و شیمیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
134کارشناسی ارشدفیزیولوژی ، فیزیوپاتولوژی و فارماکولوژیانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
135کارشناسی ارشدداده های آماری و زیست کرهانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته
136کارشناسی ارشدکیفیت آب و تصفیه آبانگلیسی2 سال293 یورواپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه پوآتیه

  دانشگاه پوآتیه هزینه های بسیار کمی را برای دانشجویان در نظر گرفته است و در لیست دانشگاه های رایگان قرار میگیرد.

  شهریه تحصیل بطور میانگین سالیانه 200 یورو

  هزینه زندگی بطور میانگین 7500 یورو در سال

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه پوآتیه

  • درخواست آنلاین
  • لیسانس یا معادل آن
  • ریزنمرات
  • تسلط به زبان

  ددلاین اپلای در دانشگاه پواتیه

  زمان ددلاین برای این پذیرش در این دانشگاه متغیر است اما بطور میانگین 20 ژو میباشد.

  24000

  تعداد دانشجو

  737

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  تحصیل در فرانسه

  تحصیل کارشناسی ارشد در فرانسه

  تحصیل دوره زبان در فرانسه

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید