University of Waterloo

University of Waterloo

رنگینگ QS: 173

دانشگاه واترلو با نام اصلی(University of Waterloo) در سال ۱۹۵۷ و با ۷۴ دانشجو در شهر واترلو تاسیس گردید. در حال حاضر دانشگاه واترلو 30600 دانشجو در مقطع کارشناسی و 5300 دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی دارد. حدودا 40 درصد از دانشجویان را دانشجویان بین المللی تشکیل می دهند.این دانشگاه با داشتن 1100 عضو هیئت علمی و بین المللی دارای بزرگترین دانشکده فنی و مهندسی در کانادا است. ویژگی های اساسی این دانشگاه میتوان دپارتمان کلاس 1 روانشناسی در کانادا، اولین دارنده دپارتمان حرکت شناسی دنیا را نام برد. درطی سالهای اخیر دانشجویان ایرانی بسیاری در دانشگاه واترلو تحصیل کرده اند و از دانشجویان موفق این دانشگاه بوده اند. دانشگاه واترلو از دانشگاه های پرطرفدار بین دانشجویان ایرانی بوده است.

جهت اطلاع از کلیه روش های مهاجرتی کانادا اعم از کاری و تحصیلی بر روی این متن کلیک کنید.

گالری تصاویر دانشگاه واترلو کانادا

رشته‌های دانشگاه واترلو کانادا

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسی ارشدعلوم آماریانگلیسی2سالاپلای در این رشته
2کارشناسی ارشدانسان شناسیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
3کارشناسی ارشدریاضیات کاربردیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
4کارشناسی ارشدمعماریانگلیسی2سالاپلای در این رشته
5کارشناسی ارشدآمار زیستیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
6کارشناسی ارشدکسب و کار، کارآفرینی و فناوریانگلیسی2سالاپلای در این رشته
7کارشناسی ارشدتفکرات کاتولیکانگلیسی2سالاپلای در این رشته
8کارشناسی ارشدمهندسی شیمیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
9کارشناسی ارشدشیمیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
10کارشناسی ارشدمهندسی عمرانانگلیسی2سالاپلای در این رشته
11کارشناسی ارشدمطالعات کلاسیکانگلیسی2سالاپلای در این رشته
12کارشناسی ارشدتغییرات اقلیمانگلیسی2سالاپلای در این رشته
13کارشناسی ارشدترکیبات اجزا و بهینه سازیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
14کارشناسی ارشدریاضیات محاسباتیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
15کارشناسی ارشدتکنولوژی آموزشیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
16کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترانگلیسی2سالاپلای در این رشته
17کارشناسی ارشدتمرین توسعهانگلیسی2سالاپلای در این رشته
18کارشناسی ارشدتجربه نوآوری دیجیتالانگلیسی2سالاپلای در این رشته
19کارشناسی ارشدتجربه نوآوری دیجیتالانگلیسی2سالاپلای در این رشته
20کارشناسی ارشدتجربه نوآوری دیجیتالانگلیسی2سالاپلای در این رشته
21کارشناسی ارشدتجربه نوآوری دیجیتالانگلیسی2سالاپلای در این رشته
22کارشناسی ارشدمهندسی برق و کامپیوترانگلیسی2سالاپلای در این رشته
23کارشناسی ارشدزبان انگلیسیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
24کارشناسی ارشدمحیط زیست و کسب و کارانگلیسی2سالاپلای در این رشته
25کارشناسی ارشدمطالعات محیط زیست و منابعانگلیسی2سالاپلای در این رشته
26کارشناسی ارشدهنرهای زیباانگلیسی2سالاپلای در این رشته
27کارشناسی ارشدمطالعات فرانسهانگلیسی2سالاپلای در این رشته
28کارشناسی ارشدجغرافیاانگلیسی2سالاپلای در این رشته
29کارشناسی ارشدآلمانیآلمانی2سالاپلای در این رشته
30کارشناسی ارشدحاکمیت جهانیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
31کارشناسی ارشدانفورماتیک بهداشتانگلیسی2سالاپلای در این رشته
32کارشناسی ارشدمطالعات بهداشت و پیری شناسیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
33کارشناسی ارشدتاریخانگلیسی2سالاپلای در این رشته
34کارشناسی ارشدحرکت شناسیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
35کارشناسی ارشدتوسعه اقتصاد محلیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
36کارشناسی ارشدتوسعه اقتصاد محلیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
37کارشناسی ارشدریاضیات برای دبیرانانگلیسی2سالاپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکانگلیسی2سالاپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدمطالعات صلح و جنگانگلیسی2سالاپلای در این رشته
40کارشناسی ارشدداروسازیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
41کارشناسی ارشدفلسفهانگلیسی2 سالاپلای در این رشته
42کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی2 سالاپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدبرنامه ریزیانگلیسی2 سالاپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدروانشناسیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
45دکترابهداشت عمومیانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدخدمات عمومیانگلیسی2سالاپلای در این رشته
47دکتراکارشناسی ارشدانگلیسی2 سالاپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدجامعه شناسیانگلیسی2 سالاپلای در این رشته
49دکتراحسابداریانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
50دکتراریاضیات کاربردیانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
51دکترازیست شناسیانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
52دکترامهندسی شیمیانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
53دکتراتاریخ انگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
54دکترامهندسی عمرانانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
55دکتراترکیبات اجزا و بهینه سازیانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
56دکترامهندسی مکانیکانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
57دکترافیزیک انگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
58دکتراعلوم کامپیوترانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
59دکتراروانشناسی انگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
60دکترااقتصادانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
61دکترامهندسی برق و کامپیوترانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
62دکترازبان انگلیسیانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
63دکتراجغرافیاانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
64دکتراتاریخانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
65دکتراجامعه شناسیانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته
66دکترامهندسی طراحی سیستمانگلیسی4تا 5 سالاپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه واترلو کانادا

  هزینه ها به صورت سال تحصیلی محاصبه میشود و به احتمال زیاد مقداری دچار تغییر میشوند، همچنین برای هزینه هایی مانند کتاب مسکن و حمل و نقل هزینه هایی اضافه خواهد شد.

  حسابداری و مدیریت مالی، علوم بهداشت کاربردی، هنر، مدیریت مالی و کامپیوتر، محیط زیست 21000 دلار کانادا
  معماری، مهندسی، مهندسی نرم افزار 31000-30000 دلار کانادا
  هنرهای دیجیتال و تجارت جهانی 23000 دلار کانادا
  علوم کامپیوتر، ریاضیات، علوم 22600-21800 دلار کانادا

  شهریه دانشگاه بر اساس تعداد واحدهای درسی قابل تغییر است.

  بورسیه ها و کمک هزینه های بین المللی دانشگاه واترلو کانادا

  دانشگاه واترلو هرسال و در زمینه های مختلف چندین کمک هزینه به دانشجویان مقیم و بین الملل اختصاص میدهد که از جمله آنها:

  • بورسیه اضطراری دانشجویان بین المللی تمام وقت کارشناسی: حداکثر مبلغ این برنامه بورسیه 3000 دلار در هر سال مالی می باشد.
  • بورسیه بین المللی دوره کارشناسی ارشد و دکتری: مقدار: 1880 دلار در هر ترم بمدت 2 سال برای دانشجویان تمام وقت کارشناسی ارشد و مقدار: 3760 دلار در هر ترم بمدت 3 سال برای دانشجویان تمام وقت دکتری.
  • پاداش بین المللی تجارب کاری: مقدار آن بر اساس میزان بودجه، سطح نیاز و طول دوره تجربه کاری متغیر بوده و برای برخی صندوقهای بودجه مبلغ 2500 دلار می باشد.

  دانشجویان با دریافت اجازه کار می توانند تا 20 ساعت در هفته حق کار داشته باشند و برای هر ساعت کار 10.50$ تا 12.50$ دریافت نمایند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه واترلو کانادا

  حداقل مدارک لازم برای درخواست پذیرش در مقطع کارشناسی در دانشگاه واترلو به عبارت زیر است:

  مدارک تحصیلی: برای دانشجویان مقطع کارشناسی در ایران، مدرک تحصیلی لیسانس معادل چهار سال تحصیل و با معدل حداقل 14 مورد نیاز است.

  مدرک زبان: یکی از مدارک زیر بع عنوان مدرک زبان نیاز است:

  تافل:90نوشتاری:25 مکالمه:25
  آیلتس آکادمیک 7تمام اسکیل ها نباید زیر 6.5 باشند

  سایر مدارک مورد نیاز :

  • ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلات از دوره متوسطه.
  • رزومه
  • انگیزه نامه
  • توصیه نامه محرمانه
  • احتمال دارد هر رشته نیازمند مدارکی اضافه بر آنچه در بالا گفته شد باشد.

  ددلاین اپلای در دانشگاه واترلو کانادا

  ممکن است زمان بندی برای برخی رشته ها کمی متفاوت باشد.

  • (ترم پاییز) 31 مارس
  • (ترم زمستان) 30 اکتبر
  • (ترم بهار) 1 مارس

  35599

  تعداد دانشجو

  173

  QS


  پیشنهاد میکنیم مطالب مرتبط زیر را نیز درباره انواع روش های تحصیل در کانادا مطالعه فرمایید.

  تحصیل در کانادا

  کالج های کانادا

  هزینه تحصیل در کانادا

  کار در کانادا

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید