Leibniz University Hannover

Leibniz University Hannover

رنگینگ QS: 651

دانشگاه هانوفر آلمان با نام اصلی (Leibniz Universität Hannoverبه عنوان قدیمی ترین دانشگاه علوم و فناوری در آلمان شهرت دارد, تاسیس این دانشگاه به سال ۱۸۳۱ در شهر هانوفر آلمان باز میگردد. سالانه حدود ۲،500 نفر از کشورهای خارجی در این دانشگاه ثبت نام میکنند. دانشگاه هانوفر آلمان با ۹ دانشکده، بیش از ۱۹۰ برنامه آموزشی در حدود ۳۸ حوزه مطالعاتی ارائه میکند. این دانشگاه  جزو انجمن موسسات برتر در زمینه فناوری میباشد. دانشگاه هانوفر همچنین عضو کنفرانس آموزش و تحقیقات پیشرفته مهندسی (CESAER) است، که یک انجمن غیر انتفاعی از دانشگاه های برتر مهندسی در اروپا است. این دانشگاه شامل بیش از ۲۹۳۰ نفر کارکنان پژوهشی و آموزشی است که بالغ بر ۳۲۱ نفر از آنها استاد هستند. حدود ۱۸۱۰ کارمند نیز در کارهای اداری و ۹۰ نفر کارآموز نیز در حال فعالیت میباشند. هم اکنون دانشگاه هانوفر در بین ۴۰۰ دانشگاه برتر جهان و ۲۳ دانشگاه برتر آلمان قرار دارد، در این دانشگاه ، تقریبا همه ی رشته ها به جز رشته های پزشکی تدریس می شود. اگر قصد اخذ پذیرش از دانشگاه هانوفر را دارید، مشاورین ما در گروه مهاجرتی اپلای من برای راهنمایی شما آماده اند.

گالری تصاویر دانشگاه هانوفر آلمان

رشته‌های دانشگاه هانوفر آلمان

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیباستان شناسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیفرهنگ و زبان آفریقاییآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیزبانها و فرهنگهای باستانیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیهنرآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیتاریخ هنرآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیبیوشیمیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیزیست شناسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیمدیریت کسب و کارآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
9کارشناسیریاضیات تجاری / صنعتیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیآموزش مذهبی کاتولیکآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیالهیات کاتولیکآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیشیمیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیفرهنگ ها و جوامع آسیاآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیهلندیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیمطالعات هلندیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیاقتصادآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیعلوم آموزشیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
18کارشناسیانگلیسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیمردم شناسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیزبانشناسی حقوقی اروپاآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیفرانسویآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیجغرافیاآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیزبان و ادبیات آلمانیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
24کارشناسییونانیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیاقتصاد بهداشتیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیتاریخآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیمدیریت اطلاعاتآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیپردازش اطلاعاتآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیایتالیاییآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیمطالعات ژاپنیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیزبان و فرهنگ جهان اسلامآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیلاتینآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیزبانشناسی و آواآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
34کارشناسیریاضیاتآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
35کارشناسیمطالعات فرهنگ رسانه ایآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیعلوم رسانهآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیموسیقیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
38کارشناسیموسیقی شناسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
39کارشناسیاقتصاد ملیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
40کارشناسیعلوم طبیعی و اجتماعی، حوزه یادگیریآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
41کارشناسیفلسفهآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
42کارشناسیفلسفه علمیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
43کارشناسیفیزیکآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
44کارشناسیسیاستآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
45کارشناسیمعارف دینی پروتستانآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
46کارشناسیروانشناسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
47کارشناسیمطالعات منطقه ای چینآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
48کارشناسیمطالعات منطقه ای اروپای شرقی و مرکزیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
49کارشناسیمطالعات منطقه ای آمریکای لاتینآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
50کارشناسیمطالعاتآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
51کارشناسیروسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
52کارشناسیمطالعات اسلامآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
53کارشناسیاسپانیاییآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
54کارشناسیآموزشآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
55کارشناسیگفتار درمانیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
56کارشناسیمطالعات انگلیسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
57کارشناسیمدیاآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
58کارشناسیمراقبت بالینیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
59کارشناسیعلوم اعصاب ، آزمایش و بالینیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
60کارشناسیحقوق ، آلمانی-انگلیسیآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
61کارشناسیقانون ، آلمانی-فرانسویآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
62کارشناسیورزشآلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته
63کارشناسیاقتصاد آلمانی3 سال500 یورواپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه هانوفر

  دانشگاه هانوفر آلمان هزینه ای بابت شهریه دریافت نمی کند. صرفا هزینه ای به عنوان هزینه مشارکت که حدود 250 یورو میباشد قبل از شروع هر ترم پرداخت می شود. البته دانشجویان بطور متوسط در هانوفر، برای هر ماه بین 800 تا 900  یورو صرف هزینه های زندگی می کنند.

  بورسیه ها و کمک هزینه های بین المللی دانشگاه هانوفر آلمان

  • این دانشگاه همه ساله برای ترم های تابستان و زمستان، کمک هزینه هایی بالغ بر 3600 یورو برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در نظر میگیرد. مهلت درخواست این بورس ها معمولا 15 جولای برای ترم زمستان و 15 ژانویه برای ترم تابستان میباشد.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه هانوفر

  • مدارک مقطع پیشین (برای کارشناسی مدرک دیپلم و برای کارشناسی ارشد مدرک لیسانس)
  • ترجمه گواهی مدرک پیش دانشگاهی(برای دوره کارشناسی)
  • کپی گواهی تمام مدارک پیش دانشگاهی، گواهی مدرک و ریز نمرات ، مکمل دیپلم به زبان اصلی و ترجمه آن ها (برای دوره کارشناسی)
  • اثبات مهارت زبان آلمانی برای همه رشته ها یا اثبات مهارت در زبان انگلیسی
  • رزومه
  • انگیزه نامه

  نمره زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه هانوفر آلمان

  دانشجویان برای تحصیل در رشته های آلمانی زبان این دانشگاه نیازمند ارائه ی گواهینامه در یکی از آزمون های زیر هستند:

  • آزمون زبان آلمانی TEST DAF
  • گواهی DSH II با حد اقل 67 نمره %
  • گواهی زبان های اروپایی telc Deutsch C1 Hochschule
  • گواهی Goethe-Zertifikat C2
  • گواهی Sprachdiplom II سطح KMK

  دانشجویان برای تحصیل در رشته های انگلیسی زبان این دانشگاه نیازمند ارائه ی گواهینامه در یکی از آزمون های زیر هستند:

  • آزمون تافل  مبتنی بر اینترنت نمره 72
  • آزمون CAE درجه B یا C
  • آزمون CPE درجه C
  • آزمون IELTS باند نمره 5.5
  • آزمون TOEIC نمره 785

  جهت مطالعه بیشتر در زمینه تحصیل در آلمان اینجا کلیک کنید.

  ددلاین اپلای در دانشگاه هانوفر

  مهلت اپلای برای دانشگاه های آلمان متغیر است اما معمولا در بازه زمانی زیر میباشد:

  • ترم زمستان: 15 جولای
  • ترم تابستان: 15 ژانویه

  28507

  تعداد دانشجو

  651

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  تحصیل در آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید