University of Hamburg

University of Hamburg

رنگینگ QS: 227

دانشگاه هامبورگ آلمان با نام اصلی (university of Hamburg) از برجسته‌ترین دانشگاه‌های شهر هامبورگ آلمان به شمار می آید که که در سال 1919 شروع به تاسیس شده. دانشگاه هامبورگ جزو 15 دانشگاه برتر کشور المان است که علاقه‌مندان زیادی را به خود جذب کرده است. دانشگاه اصلی در منطقه مرکزی Rotherbaum، و مؤسسات وابسته و مراکز تحقیقاتی آن در سطح شهر گسترده شده‌اند. از افتخارات این دانشگاه می‌توان به اخذ 5 جایزه نوبل دانش‌آموختگان آن اشاره کرد. درحالی‌که حاضر حدود 42000 دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل می‌باشند که 77 درصد آنان در مقطع کارشناسی و الباقی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل می‌کنند. آمار دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه هامبورگ حدود 5000 نفر است که 84 درصد آنان در مقطع کارشناسی و باقی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل می‌باشند. رشته‌هایی همچون فیزیک و نجوم، حقوق، زبان‌شناسی، پزشکی، علوم زمین و دریا، سیاست، ارتباطات و رسانه، جغرافیا، زبان‌های پیشرفته، تاریخ، فلسفه، علوم تربیتی، علوم زیستی، شیمی، اقتصاد، ریاضی، سیاست اجتماعی ازجمله رشته‌های برتر دانشگاه هامبورگ محسوب می‌شود. دانشگاه هامبورگ در رتبه‌بندی‌های جهانی نیز جایگاه 227 را از آن خود کرده است.

گالری تصاویر دانشگاه هامبورگ آلمان

رشته‌های دانشگاه هامبورگ

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیزبانشناسیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
2کارشناسی[مطالعات عبری باستان]آلمانی4 سالاپلای در این رشته
3کارشناسیمطالعات انگلیسی و آمریکاییآلمانی4 سالاپلای در این رشته
4کارشناسیمطالعات اقتصادی و جامعه شناسیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
5کارشناسیباستان شناسی و تاریخ فرهنگی مدیترانه باستانآلمانی4 سالاپلای در این رشته
6کارشناسیمدیریت تجارتآلمانی4 سالاپلای در این رشته
7کارشناسیمدیریت کسب و کارآلمانی4 سالاپلای در این رشته
8کارشناسیجنبش انسانی و علوم ورزشیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
9کارشناسیعلوم جنبش بشرآلمانی4 سالاپلای در این رشته
10کارشناسیبیوانفورماتیکآلمانی4 سالاپلای در این رشته
11کارشناسیزیست شناسآلمانی4 سالاپلای در این رشته
12کارشناسیبیولوژیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
13کارشناسیمدیریت منابع زیستیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
14کارشناسیفرهنگهای انگلیسی و آمریکایی: متون و رسانه هاآلمانی4 سالاپلای در این رشته
15کارشناسیمطالعات بوداییآلمانی4 سالاپلای در این رشته
16کارشناسیشیمیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
17کارشناسیمحاسبات در علومآلمانی4 سالاپلای در این رشته
18کارشناسیزبان و ادبیات آلمانیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
19کارشناسیاقتصادآلمانی4 سالاپلای در این رشته
20کارشناسیعلوم آموزشیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
21کارشناسیعلوم آموزشیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
22کارشناسیجغرافیاآلمانی4 سالاپلای در این رشته
23کارشناسیمطالعات اتیوپیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
24کارشناسیقوم شناسیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
25کارشناسیقانون تجارت اروپاآلمانی4 سالاپلای در این رشته
26کارشناسیتاریخآلمانی4 سالاپلای در این رشته
27کارشناسیمطالعات اروپاییآلمانی4 سالاپلای در این رشته
28کارشناسیمطالعات حقوقی اقتصادی بین المللیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
29کارشناسیالهیات اوانجلیشهآلمانی4 سالاپلای در این رشته
30کارشناسیمطالعات اورالآلمانی4 سالاپلای در این رشته
31کارشناسیفرانسویآلمانی4 سالاپلای در این رشته
32کارشناسیلاتینآلمانی4 سالاپلای در این رشته
33کارشناسیتفسیر زبانآلمانی4 سالاپلای در این رشته
34کارشناسیتفسیر زبانآلمانی4 سالاپلای در این رشته
35کارشناسیجغرافیاآلمانی4 سالاپلای در این رشته
36کارشناسیژئوفیزیکآلمانی4 سالاپلای در این رشته
37کارشناسیاوزنوگرافیآلمانی3 سالاپلای در این رشته
38کارشناسیعلوم زمینآلمانی4 سالاپلای در این رشته
39کارشناسیتاریخآلمانی4 سالاپلای در این رشته
40کارشناسیتاریخ علوم طبیعیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
41کارشناسیمطالعات خاورمیانهآلمانی4 سالاپلای در این رشته
42کارشناسیمطالعات خاورمیانه با محوریت مطالعات ایرانآلمانی4 سالاپلای در این رشته
43کارشناسیمطالعات خاورمیانه با محوریت مطالعات اسلامیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
44کارشناسیسیاستآلمانی4 سالاپلای در این رشته
45کارشناسیمدیریت بهداشتآلمانی4 سالاپلای در این رشته
46کارشناسیاقتصاد سلامت و مدیریت مراقبت های بهداشتیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
47کارشناسیآموزش عالیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
48کارشناسیمدیریت منابع انسانیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
49کارشناسیحقوق بشر و دموکراتیک سازیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
50کارشناسیبافت شناسی و استخوان شناسیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
51کارشناسیانفورماتیکآلمانی4 سالاپلای در این رشته
52کارشناسیعلوم سیستم یکپارچه آب و هواآلمانی4 سالاپلای در این رشته
53کارشناسیسیستمهای سازگار هوشمندآلمانی4 سالاپلای در این رشته
54کارشناسیتجارت بین المللی و پایداری آلمانی4 سالاپلای در این رشته
55کارشناسیجرم شناسی بین المللیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
56کارشناسیمدیریت IT و مشاورهآلمانی4 سالاپلای در این رشته
57کارشناسیایتالیاییآلمانی4 سالاپلای در این رشته
58کارشناسیفلسفه کلاسیکآلمانی4 سالاپلای در این رشته
59کارشناسیمطالعات کره ایآلمانی4 سالاپلای در این رشته
60کارشناسیتاریخ هنرآلمانی4 سالاپلای در این رشته
61کارشناسیزبان ها و فرهنگ های جنوب شرقی آسیاآلمانی4 سالاپلای در این رشته
62کارشناسیقانون و اقتصاد (EMLE)آلمانی4 سالاپلای در این رشته
63کارشناسیقانون و اقتصاد (EMLE)آلمانی4 سالاپلای در این رشته
64کارشناسیشیمی مواد غذاییآلمانی4 سالاپلای در این رشته
65کارشناسیآموزش معلمان در آموزش حرفه ایآلمانی4 سالاپلای در این رشته
66کارشناسیزبانشناسیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
67کارشناسیاکوسیستم دریایی و علوم شیلاتآلمانی4 سالاپلای در این رشته
68کارشناسیفیزیک ریاضیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
69کارشناسیریاضیاتآلمانی4 سالاپلای در این رشته
70کارشناسیداروآلمانی4 سالاپلای در این رشته
71کارشناسیهواشناسیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
72کارشناسیمطالعات قرون وسطیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
73کارشناسیعلوم زندگی مولکولیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
74کارشناسیعلوم گیاهی مولکولیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
75کارشناسیعلوم نانوآلمانی4 سالاپلای در این رشته
76کارشناسیاقیانوس و فیزیک آب و هواآلمانی4 سالاپلای در این رشته
77کارشناسیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
78کارشناسیمطالعات امنیتآلمانی4 سالاپلای در این رشته
79کارشناسیعلوم دریایی آلمانی4 سالاپلای در این رشته
80کارشناسیروانشناسیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
81کارشناسیترکولوژیآلمانی4 سالاپلای در این رشته
82کارشناسیسیستم های اطلاعاتیآلمانی4 سالاپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه هامبورگ آلمان

  دانشگاه هامبورگ از سال 2012 دریافت شهریه را ملغی کرده. این دانشگاه هزینه ای بابت شهریه دریافت نمی کند ولی فقط هزینه ی مشارکت به مبلغ حدود 300 یورو در هر ترم برای خدمات دانشجویی، حمل و نقل و… باید پرداخت شود.

  بورسیه ها و کمک هزینه های بین المللی دانشگاه هامبورگ

  • بورس های تحصیلی شایستگی : که به دانشجویان بین المللی و دانشجویان دکترا که یکی از شرایط ذیل را داشته باشند، تعلق می گیرد:
  1. دانشجویانی که در حال اتمام مدرک خود هستند.
  2. دانشجویانی که علمکرد تحصیلی خود را در طول دوره افزایش داده اند.
  3. دانشجویانی که تعهدات برجسته ای در زمینه های بین المللی UHH از خود به نمایش گذاشته باشند.
  4. افرادی که تابعیت آلمانی نپذیرند.

  مبلغ بورسیه ماهیانه 650 یورو به مدت حداقل 2 ترم است و دانشجویان دکترا ممکن است این بورس را تا مبلغ 1000 یورو نیز دریافت نمایند.

  • بورس های تحصیلی دکترا: کمک هزینه ی تحصیلی دکترا و کمک های مالی تا سقف 1200 یورو به دانشجویان دکترا.
  • کمک هزینه های مخصوص دانشجویان متعهد: برای حمایت از دانشجویان متعهد با کمک هزینه ای به ارزش 300 یورو در ماه .

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه هامبورگ آلمان

  • مدارک و ریزنمرات مقطع پیشین
  • رزومه
  • انگیزه نامه
  • توصیه‌نامه
  • اثبات مهارت زبان آلمانی برای تمام رشته‌ها:

  دانشجویان برای تحصیل در رشته های آلمانی زبان این دانشگاه نیازمند ارائه ی گواهینامه در یکی از آزمون های زیر هستند

  • گواهی DSH II آزمون زبان آلمانی برای ورود به دانشگاه.
  • آزمون زبان آلمانی TEST DAF با نمره کلی TDN 15 حداقل نمره 4 در هر بخش.
  • دیپلم زبان Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz سطح 2.
  • آزمون ZOP، KDS، GDS و یا گواهینامهٔ C2:GDS از موسسهٔ گوته.
  • گواهی Deutsche Sprachprüfung II از موسسه مونیخ.
  • داشتن مدرک دانشگاهی در رشتهٔ مطالعات زبان آلمانی.

  ددلاین اپلای در دانشگاه هامبورگ

  ترم زمستان 1 ژوئن تا 15 جولای
  ترم تابستان 1 دسامبر تا 15 ژانویه
  دوره‌های کارشناسی ارشد بین‌المللی 15 فوریه تا 31 مارس

  30664

  تعداد دانشجو

  227

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  تحصیل در آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید