Northwestern University

Northwestern University

رنگینگ QS: 29

دانشگاه نورث وسترن با نام اصلی (Northwestern University) در سال 1851 در ایوانستون، ایلینوی تاسیس شد. این پردیس دارای 240 هکتار محوطه در اوانستون ، 25 هکتار محوطه دانشگاه در شیکاگو و پردیس سوم آن در دوحه قطر است. این مدرسه به عنوان یکی از نخبه ترین مدارس در غرب میانه رتبه بندی می شود. این دانشگاه به دلیل دوره های خود در رشته های روزنامه نگاری ، حقوق ، تجارت ، پزشکی و هنر مشهور است. این مرکز نزدیک به 190 رشته را از طریق 12 مدرسه عالی و کالج خود ارائه می دهد که بدین شرح است: دانشکده مدیریت، دانشکده حقوق پریتزکر، دانشکده هنر و علوم، دانشکده ارتباطات، دانشکده فنی و مهندسی مک کورمیک، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشکده روزنامه نگاری ، رسانه ، ارتباطات بازاریابی یکپارچه، مدرسه پزشکی، دانشکده موسیقی، دانشکده مطالعات حرفه ای و دانشکده آموزش و سیاست گذاری اجتماعی.

از بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه نورث وسترن ، حدود 11٪ دانشجویان بین المللی هستند. رشته های اقتصاد ، روانشناسی ، علوم سیاسی ، زیست شناسی و علوم زیست شناختی از محبوب ترین رشته های دانشگاه نورث وسترن هستند. بودجه کل دانشگاه بیش از 2 میلیارد دلار در سال و میانگین کمک هزینه دریافتی حدود 32000 دلار است. فارغ التحصیلان برجسته این دانشگاه دیوید شویمر (بازیگر ، کارگردان و تهیه کننده آمریکایی) ، مایک آدامل (مجری ورزشی ؛ بازیکن سابق فوتبال و مجری تلویزیون) ، جفری بلکارد (بنیانگذار و مدیر عامل شرکت بلکارد گلوبال)

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1دکترامدیریت حسابداریانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
2دکترامطالعات آمریکایی آفریقاییانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
3دکتراانسان شناسیانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
4دکترافیزیک کاربردیانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
5دکترامطالعات آفریقاییانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
6دکتراتاریخ هنرانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
7دکتراشنوایی شناسیانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
8کارشناسیارتباطات و مهندسیانگلیسی5 سال56000 دلاراپلای در این رشته
9کارشناسی مطالعات آمریکایی آفریقاییانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
10کارشناسیمطالعات آفریقاییانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
11کارشناسیمطالعات آمریکاییانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
12کارشناسیانسان شناسیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
13کارشناسیانسان شناسیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
14کارشناسیهنرانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
15کارشناسیمطالعات آمریکایی آسیاییانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
16کارشناسی زبانها و ادبیات ژرمنیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
17کارشناسیزبانها و فرهنگهای آسیاییانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
18کارشناسیمطالعات آسیاییانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
19کارشناسیعلوم بیولوژیکیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
20کارشناسیمهندسی پزشکیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
21کارشناسیمهندسی شیمی و زیست شناسیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
22کارشناسیعلم شیمیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
23کارشناسیمهندسی عمران و محیط زیستانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
24کارشناسیعلوم شناختیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
25کارشناسی مطالعات ارتباطاتانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
26کارشناسی مطالعات ادبیات تطبیقیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
27کارشناسیمطالعات بینایی و محیطیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
28کارشناسیمهندسی کامپیوترانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
29کارشناسینوشتن خلاق انگلیسیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
30کارشناسیرقصانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
31کارشناسیعلوم زمین و سیارهانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
32کارشناسیعلم اقتصادانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
33کارشناسیمهندسی برقانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
34کارشناسیعلوم مهندسی و ریاضیات کاربردیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
35کارشناسیعلوم محیطیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
36کارشناسیفرانسویانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
37کارشناسیمطالعات جنسیتانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
38کارشناسیجغرافیاانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
39کارشناسیآلمانیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
40کارشناسیمطالعات جهانی بهداشتانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
41کارشناسیتاریخانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
42کارشناسیعلوم ارتباطات انسانیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
43کارشناسیتوسعه انسانی و خدمات روانشناختیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
44کارشناسیمهندسی صنایع و علوم مدیریتانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
45کارشناسی سیستم های اطلاعاتیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
46کارشناسیمطالعات مهندسی یکپارچهانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
47کارشناسیتاریخ و علمانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
48کارشناسیعلوم یکپارچهانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
49کارشناسیمطالعات بین المللیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
50کارشناسیایتالیاییانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
51کارشناسیمطالعات یهودیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
52کارشناسیروزنامه نگاریانگلیسی2 سال56000 دلاراپلای در این رشته
53کارشناسی مطالعات لاتین انگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
54کارشناسییادگیری و تغییر سازمانیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
55کارشناسیمطالعات حقوقیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
56کارشناسیزبانشناسیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
57کارشناسیادبیاتانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
58کارشناسیمهندسی ساخت و طراحیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
59کارشناسیعلوم و مهندسی موادانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
60کارشناسی روشهای ریاضی در علوم اجتماعیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
61کارشناسیریاضیاتانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
62کارشناسیمهندسی مکانیکانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
63کارشناسیپزشکیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
64کارشناسیبرنامه مطالعات خاورمیانه و آفریقای شمالیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
65کارشناسیموسیقیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
66کارشناسیآموزش موسیقیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
67کارشناسیسازهای کوبه ای موسیقیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
68کارشناسیپیانو انگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
69کارشناسیرشته های موسیقیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
70کارشناسیتئوری و شناخت موسیقیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
71کارشناسیموسیقی صدا و اپراانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
72کارشناسیمدیریت بهداشت و درمانانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
73کارشناسیموسیقی شناسیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
74کارشناسینوروبیولوژیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
75کارشناسیرفتار سازمانانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
76کارشناسیمطالعات عملکردانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
77کارشناسیفلسفهانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
78کارشناسیفیزیک و نجومانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
79کارشناسیعلوم سیاسیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
80کارشناسیرادیو تلویزیون و فیلمانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
81کارشناسیمطالعات مذهبیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
82کارشناسیعلوم در فرهنگ بشریانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
83کارشناسیآموزش متوسطهانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
84کارشناسیزبانها و ادبیات اسلاویانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
85کارشناسیسیاست اجتماعیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
86کارشناسیجامعه شناسیانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
87کارشناسیاسپانیاییانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
88کارشناسیآمارانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
89کارشناسیتئاترانگلیسی4 سال56000 دلاراپلای در این رشته
90دکترامهندسی پزشکیانگلیسی6 سال52000 دلاراپلای در این رشته
91دکترامهندسی شیمی و بیولوژیکانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
92دکترامهندسی عمران و محیط زیستانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدبررسی بالینیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
94دکتراروانشناسی بالینیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
95دکتراعلوم ارتباطات و اختلالاتانگلیسی6 سال52000 دلاراپلای در این رشته
96دکترامطالعات ارتباطاتانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
97دکترامهندسی کامپیوترانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
98دکتراعلوم کامپیوترانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
99دکتراعلوم زمین و سیارهانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
100دکترااقتصادانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
101دکتراعلوم مهندسی و ریاضیات کاربردیانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
102دکتراام بی ایانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
103دکتراداراییانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
104دکترابرنامه یکپارچه علوم بهداشتیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
105دکتراتاریخانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
106دکترامدیریت و جامعه شناسیانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
107دکتراادبیات تطبیقیانگلیسی6 سال52000 دلاراپلای در این رشته
108دکترامدیریت و سازمانهاانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
109دکترابازار یابیانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
110کارشناسی ارشدهنر در مشاورهانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
111کارشناسی ارشدمدیریت مهندسیانگلیسی15 ماه52000 دلاراپلای در این رشته
112کارشناسی ارشدطراحی و توسعه محصول مدیریتانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
113کارشناسی ارشدعلم در آموزش و پرورشانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
114کارشناسی ارشدعلم در فناوری اطلاعاتانگلیسی13 ماه52000 دلاراپلای در این رشته
115کارشناسی ارشدمهندسی شیمی و زیست شناسیانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
116کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی محیط زیستانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
117کارشناسی ارشدمهندسی عمران و محیط زیستانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
118کارشناسی ارشدمطالعات ادبی تطبیقیانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
119کارشناسی ارشدسیاست بهداشتانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
120کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوترانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
121کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی برای طراحی و ساختانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
122کارشناسی ارشدارتباطات بازاریابی یکپارچهانگلیسی15 ماه52000 دلاراپلای در این رشته
123کارشناسی ارشدروزنامه نگاریانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
124کارشناسی ارشدروابط بین المللیانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
125کارشناسی ارشدمکانیک نظری و کاربردیانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
126کارشناسی ارشدعلوم مواد و مهندسی مکانیکانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
127کارشناسی ارشدمکانیک نظری و کاربردیانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
128دکتراعلم و مهندسیانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
129دکترامهندسی مکانیکانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
130کارشناسی ارشدبیوتکنولوژیانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
131کارشناسی ارشدتمرین تئوری هنرانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
132کارشناسی ارشدارتباطاتانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
133کارشناسی ارشدنوآوری در طراحی مهندسیانگلیسی15 ماه52000 دلاراپلای در این رشته
134کارشناسی ارشدعلوم مهندسی و ریاضیات کاربردیانگلیسی15 ماه52000 دلاراپلای در این رشته
135کارشناسی ارشدمدیریت پروژهانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
136کارشناسی ارشدرباتیکانگلیسی15 ماه52000 دلاراپلای در این رشته
137کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی موادانگلیسی15 ماه52000 دلاراپلای در این رشته
138کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکانگلیسی15 ماه52000 دلاراپلای در این رشته
139کارشناسی ارشدنوآوری در طراحیانگلیسی2 سال52000 دلاراپلای در این رشته
140دکترامدیریت عملیاتانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
141دکتراعلوم بیولوژی بین رشته ایانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
142دکترافرانسویانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
143دکترازبانهای اسلاویانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
144دکترافناوری و رفتار اجتماعیانگلیسی5 سال52000 دلاراپلای در این رشته
145دکترامکانیک نظری و کاربردیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشگاه نورث وسترن

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی این دانشگاه با توجه به رشته و مقطع تحصیلی مد نظر متفاوت خواهد بود ولی میانگین هزینه های تحصیل در این دانشگاه در حالت کلی به شرح ذیل است:

  میانگین هزینه ی تحصیل: 54120 دلار

  هزینه ی سالیانه زندگی تقریبا: 16620 دلار

  این دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را نیز فراهم میکند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه نورث وسترن

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از این دانشگاه عموما به شرح ذیل است:

  • درخواست آنلاین دانشگاه
  • ریز نمرات یا سوابق تحصیلی
  • انگیزه نامه
  • سه توصیه نامه
  • نمرات آزمون GRE یا GMAT

  ددلاین اپلای دانشگاه

  ددلاین های اپلای دانشگاه نورث وسترن با توجه به رشته و مقطع تحصیلی متفاوت خواهد بود ولی بطور کلی اول ژانویه می باشد.

  21205

  تعداد دانشجو

  29

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  بورسیه تحصیلی آمریکا

  مهاجرت تحصیلی به آمریکا

  هزینه تحصیل در آمریکا

  تحصیل در آمریکا


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید