Huazhong University of Science and Technology

Huazhong University of Science and Technology

رنگینگ QS:

دانشگاه علوم و فناوری هواژونگ با نام اصلی (Huazhong University Of Science And Technology) یک دانشگاه دولتی و ملی است که در ووچانگ چین در سال 1953 تاسیس شد. دانشگاه هاست یک دانشگاه تحقیقاتی جامع و چند رشته ای است، که 12 رشته اصلی: فلسفه، اقتصاد، حقوق، آموزش، ادبیات، تاریخ، مهندسی، کشاورزی، پزشکی، مدیریت و هنر را شامل میشود که آنها را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه میدهد. این دانشگاه بیش از 3،448 هیات علمی دارد. دانشگاه علوم و فناوری هواژونگ یکی از 2 دانشگاه چین بوده است که توسط انجمن مهندسان تولید کننده (SME) جایزه رهبری دانشگاه را به خود اختصاص داده است و از طرف مجله دانشگاهی Nature جزو “ده موسسه تحقیقاتی برتر” چین با عنوان “مظهر توسعه آموزش عالی جمهوری خلق چین” انتخاب شده است.

این دانشگاه در رتبه 260 در جهان و 9 ام در چین توسط U.S Report در رتبه بندی سال 2019 و در سال 2018 در رتبه 151-200 در جهان و 8-12 در چین قرار گرفت.فارغ التحصیلان برجسته دانشگاه علوم و فناوری هواژونگ: ژو جی (مهندس چینی)، لی نا (تنیس باز چینی)، زی فوژان (اقتصاددان)، لو کینژیان (سیاستمدار چینی)، ینییو یه (دانشمند کامپیوتر آمریکا) هستند.

تحصیل در چین

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیاقتصادانگلیسی4 سال30000 یوآناپلای در این رشته
2کارشناسیمهندسی مخابراتانگلیسی4 سال30000 یوآناپلای در این رشته
3کارشناسیساخت و اتوماسیون طراحی ماشینانگلیسی4 سال30000 یوآناپلای در این رشته
4کارشناسی ارشدشیمی فیزیکیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
5کارشناسی ارشدبیوشیمی و زیست شناسی مولکولیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
6کارشناسی ارشدامور مالی (از جمله بیمه)انگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
7کارشناسی ارشدشیمی و فیزیک پلیمرانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
8کارشناسی ارشدمهندسی پزشکیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
9کارشناسی ارشداقتصاد صنعتیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
10کارشناسی ارشدزیست شناسی شیمیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
11کارشناسی ارشدبوم شناسیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
12کارشناسی ارشدتجارت بین المللانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
13کارشناسی ارشدمهندسی شیمیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
14کارشناسی ارشدمهندسی اطلاعات و ارتباطاتانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
15کارشناسی ارشداقتصاد کمیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
16کارشناسی ارشدمهندسی شیمی و فناوریانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
17کارشناسی ارشدفناوری کاربردی رایانهانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
18کارشناسی ارشدمدیریت اداریانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
19کارشناسی ارشدشیمی کاربردیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
20کارشناسی ارشدمعماریانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
21کارشناسی ارشدمدیریت منابع زمینانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
22کارشناسی ارشدکاتالیز صنعتیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
23کارشناسی ارشدمهندسی ژئوتکنیکانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
24کارشناسی ارشدساخت و اتوماسیون مکانیکیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
25کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری و روستاییانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
26کارشناسی ارشدزبان و ادبیات انگلیسیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
27کارشناسی ارشدزبان و ادبیات انگلیسیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
28کارشناسی ارشدمهندسی مکاترونیکانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
29کارشناسی ارشدزبان و ادبیات انگلیسیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
30کارشناسی ارشدمهندسی سازهانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
31کارشناسی ارشدطراحی و نظریه مکانیکیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
32کارشناسی ارشدمهندسی پل و تونلانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
33کارشناسی ارشدفلسفه مارکسیسمانگلیسی2 سال33000 یوآناپلای در این رشته
34کارشناسی ارشدمهندسی صنایعانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
35کارشناسی ارشدمدیریت ساخت و سازانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
36کارشناسی ارشدعلم موادانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
37کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی مدیریتانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدمهندسی پردازش موادانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدحسابداریانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
40کارشناسی ارشدشیمی معدنیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
41کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی انرژی جدیدانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
42کارشناسی ارشدمیکروب شناسیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
43کارشناسی ارشداقتصاد غربیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدشیمی ارگانیکانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدژنتیکانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
46کارشناسی ارشداقتصاد جهانیانگلیسی2 سال38000 یوآناپلای در این رشته
47دکترابوم شناسیانگلیسی3 سال50000 یوآناپلای در این رشته
48دکترامهندسی هیدرولیکانگلیسی3 سال50000 یوآناپلای در این رشته
49دکترااقتصاد و مدیریت آموزشانگلیسی3 سال38000 یوآناپلای در این رشته
50دکترامهندسی اطلاعات و ارتباطاتانگلیسی3 سال50000 یوآناپلای در این رشته
51دکتراعلوم و مهندسی مدیریتانگلیسی3 سال50000 یوآناپلای در این رشته
52دکتراعلوم محیطیانگلیسی3 سال50000 یوآناپلای در این رشته
53دکترامهندسی پزشکیانگلیسی3 سال50000 یوآناپلای در این رشته
54دکترامهندسی محیط زیستانگلیسی3 سال50000 یوآناپلای در این رشته
55کارشناسیپرستاریانگلیسی5 سال30000 یوآناپلای در این رشته
56کارشناسیداروسازیانگلیسی4 سال30000 یوآناپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدتصویربرداری و پزشکی هسته ایانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدطب اطفالانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدایمونولوژیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدداروشناسیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدبیماری های عفونیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدتجزیه و تحلیل داروییانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدپزشکی داخلیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدبیهوشیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدسلامت مادر، کودک و نوجوانانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدتشخیص آزمایشگاهی بالینیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدشیمی داروییانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدپزشکی توانبخشی و فیزیوتراپیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
69کارشناسی ارشددندانپزشکی بالینیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدعصب شناسیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدپزشکی اجتماعی و مدیریت بهداشتانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدپزشکی مراقبت های ویژهانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدپرستاریانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدعمل جراحیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدپوست و دام شناسیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدتغذیه و بهداشت مواد غذاییانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدپزشکی فوریانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدزنان و زایمانانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدبهداشت شغلی و محیطیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدامنیت و مدیریت غذاییانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدآنکولوژیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدبازرسی بهداشت و قرنطینهانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدچشم پزشکیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدگوش و حلق و بینیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدآناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی انسانانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدآسیب شناسی و پاتوفیزیولوژیانگلیسی3 سال48000 یوآناپلای در این رشته
87دکتراگوش و حلق و بینیانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته
88دکتراطب اطفالانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته
89دکتراایمونولوژیانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته
90دکتراداروشناسیانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته
91دکتراسلامت مادر، کودک و نوجوانانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته
92دکتراپزشکی توانبخشی و فیزیوتراپیانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته
93دکترابیهوشیانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته
94دکتراداروسازی میکروبی و بیوشیمیاییانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته
95دکتراتشخیص آزمایشگاهی بالینیانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته
96دکتراعصب شناسیانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته
97دکتراعمل جراحیانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته
98دکتراپزشکی مراقبت های ویژهانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته
99دکترازنان و زایمانانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته
100دکتراتومور شناسیانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته
101دکترابازرسی بهداشت و قرنطینهانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته
102دکتراچشم پزشکیانگلیسی3 سال58000 یوآناپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشگاه علوم و فناوری هواژونگ

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی این دانشگاه، با توجه به رشته و مقطع تحصیلی مد نظر متفاوت خواهد بود ولی میانگین هزینه های تحصیل در این دانشگاه در حالت کلی به شرح ذیل است:

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد: 38000 یوآن

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی: 30000 یوآن

  هزینه ی سالیانه زندگی تقریبا 25000 یوآن

  این دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را نیز فراهم میکند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه علوم و فناوری هواژونگ

  مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش از این دانشگاه با توجه به رشته و مقطع تحصیلی متفاوت است اما مدارک مورد نیاز کلی به شرح ذیل است:

  • درخواست آنلاین
  • لیسانس یا معادل آن
  • ریزنمرات
  • کپی گذرنامه
  • عکس اندازه گذرنامه
  • معاینه پزشکی
  • تسلط به زبان چینی

  ددلاین اپلای دانشگاه

  ددلاین اپلای در این دانشگاه با توجه به مقطع و رشته تحصیلی متفاوت خواهد بود اما به طور کلی ددلاین های دانشگاه 30 آپریل می باشد.

  56000

  تعداد دانشجو

  276

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  تحصیل پزشکی در چین

  مهاجرت به چین

  کار در چین


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید