Eastern Mediterranean University

Eastern Mediterranean University

رنگینگ QS:

دانشگاه شرق مدیترانه با نام اصلی (Eastern Mediterranean University) یک دانشگاه دولتی است که در سال 1979 تاسیس شده است. این دانشگاه در فاماگوستا، قبرس شمالی واقع شده است. دانشگاه مدیترانه شرقی شامل دوازده دانشکده معماری، دانشکده علوم و هنر، دانشکده تجارت و اقتصاد، دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده فنی، دانشکده علوم بهداشت، دانشکده حقوق، دانشکده پزشکی، دانشکده داروسازی و دانشکده گردشگری میشود، همچنین دارای شش مدرسه عالی مانند دانشکده تجارت و دارایی، دانشکده محاسبات و فناوری، دانشکده خدمات بهداشتی، دانشکده دادگستری، دانشکده گردشگری و مدیریت مهمانداری، دانشکده زبان های خارجی است.

دانشجویان می توانند به انواع فعالیت های ورزشی بپیوندند و توسط مربیان حرفه ای آموزش ببینند. این دانشگاه همچنین شامل یک کتابخانه است که یکی از بزرگترین کتابخانه های این جزیره است، این مجموعه بیش از 120،000 کتاب دارد و دسترسی رایگان به صدها پایگاه اطلاعاتی و منابع را به کاربران ارائه می دهد.

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه دانشگاه شرق مدیترانه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیانیمیشن و طراحی بازیانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
2کارشناسیآموزش معلم دبستانانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
3کارشناسیباستان شناسیانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
4کارشناسیآموزش زبان انگلیسیانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
5کارشناسیهنر آشپزی انگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
6کارشناسیروابط بین المللیانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
7کارشناسیتجارت بین المللانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
8کارشناسی آموزش موسیقیانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
9کارشناسیرسانه های جدید و روزنامه نگاریانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
10کارشناسیعلوم سیاسیانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
11کارشناسیآموزش معلم پیش دبستانیانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
12کارشناسیمدیریت دولتیانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
13کارشناسیروابط عمومی و تبلیغاتانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
14کارشناسیرادیو تلویزیون و مطالعات فیلمانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
15کارشناسیتربیت معلم علوم اجتماعیانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
16کارشناسیآموزش ویژهانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
17کارشناسی آموزش معلولین ذهنیانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
18کارشناسیترجمه و تفسیرانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
19کارشناسیزبان و ادبیات ترکیانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
20کارشناسیهنرهای تجسمی و طراحی ارتباطات تصویریانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
21کارشناسیمعماریانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
22کارشناسیمعماری داخلیانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
23کارشناسیمدیریت کسب و کارانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
24کارشناسی ارشدمدیریت منابع انسانیانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
25کارشناسیسیستم های مدیریت اطلاعاتانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
26کارشناسی داروسازیانگلیسی5 سال15000 لیراپلای در این رشته
27کارشناسی بانکداری و امور مالیانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
28کارشناسی ارشدبانکداری و بیمهانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
29کارشناسی ارشدمهندسی پزشکیانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
30کارشناسی مهندسی عمرانانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
31کارشناسیفناوری رایانه و آموزش رایانه ایانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
32کارشناسیمهندسی کامپیوترانگلیسی4 سال6159 لیراپلای در این رشته
33کارشناسیمهندسی کامپیوتر در مهندسی سیستم اطلاعاتانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
34کارشناسیمهندسی کامپیوتر در مهندسی نرم افزارانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
35کارشناسیاقتصادانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
36کارشناسیمهندسی برق و الکترونیکانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
37کارشناسیمهندسی برق و الکترونیک در مهندسی سیستم های اطلاعاتیانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
38کارشناسیمهندسی برق و الکترونیک در مهندسی مکاترونیکانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
39کارشناسیمهندسی الکترونیک و ارتباطاتانگلیسی4 سال14000 لیراپلای در این رشته
40کارشناسیمدیریت سلامتانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
41کارشناسیمهندسی صنایع در مدیریت بازرگانیانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
42کارشناسیمهندسی صنایع در مهندسی مکانیکانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
43کارشناسیمهندسی سیستم های اطلاعاتیانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
44کارشناسیمهندسی سیستم های اطلاعاتی در مهندسی برق و الکترونیکانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
45کارشناسیفناوری اطلاعاتانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
46کارشناسیامور مالی بین المللیانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
47کارشناسی مهندسی مدیریتانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
48کارشناسیبازار یابیانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
49کارشناسیریاضیات و علوم کامپیوترانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
50کارشناسیمهندسی مکانیکانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
51کارشناسیمهندسی مکانیک در مهندسی صنایعانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
52کارشناسیمهندسی مکاترونیکانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
53کارشناسیزیست شناسی مولکولی و ژنتیکانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
54کارشناسی پرستاریانگلیسی4 سال14000 لیراپلای در این رشته
55کارشناسیتغذیه و رژیم غذاییانگلیسی4 سال14000 لیراپلای در این رشته
56کارشناسیفیزیوتراپی و توان بخشیانگلیسی4 سال14000 لیراپلای در این رشته
57کارشناسیروانشناسیانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
58کارشناسیمهندسی نرم افزارانگلیسی4 سال10000 لیراپلای در این رشته
59کارشناسیگردشگری و مدیریت مهمانداریانگلیسی4 سال8000 لیراپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کارانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدمطالعات ارتباطات و رسانه هاانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدرسانه و فیلم دیجیتالانگلیسی18 ماه12000 لیراپلای در این رشته
63کارشناسی ارشددیپلماسی و مدیریت تعارضاتانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدآموزش زبان انگلیسی با پایان نامهانگلیسی2 سال14000 لیراپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدآموزش زبان انگلیسی بدون پایان نامهانگلیسی18 ماه12000 لیراپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدمطالعات جنسیتی با پایان نامهانگلیسی2 سال14000 لیراپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدمطالعات جنسیت بدون پایان نامهانگلیسی18 ماه12000 لیراپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدراهنمایی و مشاوره روانشناسیانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدمدیریت منابع انسانیانگلیسی2 سال14000 لیراپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدروابط بین الملل بدون پایان نامهانگلیسی18 ماه12000 لیراپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدمدیریت بازاریابی با پایان نامهانگلیسی2 سال14000 لیراپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدمدیریت بازاریابی بدون پایان نامهانگلیسی18 ماه12000 لیراپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدزبان و ادبیات ترکیانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدهنرهای تجسمی و طراحی ارتباطات تصویریانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدمعماریانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کارانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
77کارشناسیدندانپزشکیانگلیسی5 سال20000 لیراپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدبرنامه درسی و دستورالعملانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی و نظارتانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدعلوم تربیتیانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدریاضیات کاربردی و علوم کامپیوترانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدمعماریانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدبانکداری و امور مالیانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدعلم شیمیانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدمهندسی عمرانانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدمهندسی رایانهانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدمطالعات میراث فرهنگیانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدروانشناسی رشدانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
89کارشناسی ارشداقتصاد با پایان نامهانگلیسی2 سال14000 لیراپلای در این رشته
90کارشناسی ارشداقتصاد بدون پایان نامهانگلیسی18 ماه12000 لیراپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدمهندسی برق و الکترونیکانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
92کارشناسی ارشداقتصاد و دارایی انرژیانگلیسی3 سال12000 لیراپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدروانشناسی عمومیانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدمهندسی صنایعانگلیسی2 سال14000 لیراپلای در این رشته
95کارشناسی ارشدمهندسی صنایع بدون پایان نامهانگلیسی18 ماه12000 لیراپلای در این رشته
96کارشناسی ارشدفناوری های اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش با پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
97کارشناسی ارشدفناوری های اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش بدون پایان نامهانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
98کارشناسی ارشدسیستم های اطلاعاتی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال14000 لیراپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدمعماری داخلی با پایان نامهانگلیسی2 سال14000 لیراپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدریاضیات با پایان نامهانگلیسی2 سال14000 لیراپلای در این رشته
101کارشناسی ارشدپرستاریانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
102کارشناسی ارشدتغذیه و رژیم غذاییانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
103کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
104کارشناسی ارشدفیزیوتراپی و توان بخشیانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
105کارشناسی ارشدمدیریت گردشگری با پایان نامهانگلیسی2 سال14000 لیراپلای در این رشته
106کارشناسی ارشدمدیریت گردشگری بدون پایان نامهانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته
107کارشناسی ارشدطراحی شهریانگلیسی2 سال12000 لیراپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشگاه شرق مدیترانه

  میانگین هزینه ی تحصیل در دانشگاه : 45630 لیر.

  هزینه ی سالیانه زندگی: حدودا تقریبا 24000 لیر.

  دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را فراهم میکند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه شرق مدیترانه

  مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش از این دانشگاه با توجه به رشته و مقطع تحصیلی متفاوت است اما مدارک مورد نیاز کلی به شرح ذیل است:

  • درخواست آنلاین
  • ریز نمرات تمام دوره های دانشگاهی گذرانده شده
  • دیپلم های دریافت شده از دانشگاه ها یا موسسات مربوطه (یعنی 4 سال تحصیل در مقطع کارشناسی) به همراه ترجمه انگلیسی این اسناد
  • نمرات مدرک زبان انگلیسی
  • سه توصیه نامه
  • جزئیات هرگونه کمک هزینه / بورس تحصیلی که قبلاً به شما اعطا شده است.
  • جزئیات هرگونه درخواست اعطای کمک هزینه تحصیلی / بورس تحصیلی که انجام داده اید.
  • انگیزه نامه

  ددلاین اپلای دانشگاه شرق مدیترانه

  ددلاین اپلای در این دانشگاه با توجه به مقطع و رشته تحصیلی متفاوت خواهد بود اما به طور کلی ددلاین دانشگاه 15 اکتبر می باشد.

  18000

  تعداد دانشجو

  1847

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  ثبت شرکت در ترکیه

  تحصیل پزشکی در ترکیه


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید