University Of Rochester

University Of Rochester

رنگینگ QS: 166

دانشگاه روچستر با نام اصلی (University Of Rochester) یک دانشگاه تحقیقاتی خصوصی در راچستر ، نیویورک است که در سال 1850 تأسیس شد. این دانشگاه بیش از 200 برنامه آموزشی را از طریق 8 مدرسه عالی و کالج خود ارائه می دهد: دانشکده هنر و علوم، دانشکده مهندسی و علوم کاربردی، دانشکده موسیقی، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده پرستاری، دانشکده بهداشت دهان و دندان، و دانشکده تجارت. این دانشگاه تقویم تحصیلی مبتنی بر ترم را دنبال می کند.

محبوب ترین رشته های دانشگاه روچستر عبارتند از: مهندسی، مشاغل بهداشتی و برنامه های مرتبط علوم زیستی و زیست پزشکی، و روانشناسی. فارغ التحصیلان برجسته: استیون چو (فیزیکدان آمریکایی) ، رابرت والاس فورستر جونیور (بازیگر آمریکایی) ، جورج فرانسیس ابوت (تهیه کننده و کارگردان تئاتر آمریکایی ، نمایشنامه نویس ، فیلمنامه نویس و کارگردان فیلم)

گالری تصاویر دانشگاه روچستر

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیمطالعات آفریقایی و آمریکایی آفریقاییانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
2کارشناسیمطالعات آمریکاییانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
3کارشناسیمطالعات آمریکاییانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
4کارشناسیمردم شناسیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
5کارشناسیریاضیات کاربردیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
6کارشناسیتاریخ هنرانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
7کارشناسیمهندسی صدا و موسیقیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
8کارشناسی فناوری باستان شناسی و ساختارهای تاریخیانگلیسی2 سال54000 دلاراپلای در این رشته
9کارشناسیجنسیت و زنانانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
10کارشناسیرفتار و جامعه سلامتانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
11کارشناسیاخلاق زیستیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
12کارشناسیزیست شناسیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
13کارشناسی ارشدزیست شناسیانگلیسی2 سال50000 دلاراپلای در این رشته
14کارشناسیمهندسی پزشکیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
15کارشناسی ارشدمهندسی پزشکیانگلیسی1 سال50000 دلاراپلای در این رشته
16کارشناسی مغز و علوم شناختیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
17کارشناسیمغز و علوم شناختیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
18کارشناسیمغز و علوم شناختیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
19کارشناسیکسب و کارانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
20کارشناسیمهندسی شیمیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
21کارشناسیعلم شیمیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
22دکتراعلم شیمیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
23دکتراروانشناسی بالینیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
24کارشناسیادبیات تطبیقیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
25کارشناسی ارشدزبانشناسی محاسباتیانگلیسی1 سال50000 دلاراپلای در این رشته
26کارشناسی علوم کامپیوترانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
27کارشناسیرقصانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
28کارشناسیعلوم دادهانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
29دکتراروانشناسی رشدانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
30کارشناسیمطالعات رسانه دیجیتالانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
31کارشناسیمطالعات آسیای شرقیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
32کارشناسیاقتصادانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
33دکترااقتصادانگلیسی3 سال54000 دلاراپلای در این رشته
34کارشناسیمهندسی برق و کامپیوترانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
35کارشناسیعلم مهندسیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
36کارشناسیانگلیسیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
37کارشناسی ارشدانگلیسیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
38کارشناسیعلوم محیطیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
39کارشناسیمطالعات محیطیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
40کارشناسیهمهگیرشناسیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
41کارشناسیمطالعات فیلم و رسانهانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
42کارشناسیاقتصاد مالیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
43کارشناسیزبان و ادبیات فرانسهانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
44کارشناسیعلوم زمین شناسیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدعلوم زمین شناسیانگلیسی2 سال54000 دلاراپلای در این رشته
46کارشناسی ژئومکانیکانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
47کارشناسیزبان و ادبیات آلمانیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
48کارشناسیسیاست بهداشتانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
49کارشناسیتاریخانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدتاریخانگلیسی2 سال54000 دلاراپلای در این رشته
51کارشناسیمهندسی بین دپارتمانیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
52کارشناسیروابط بین المللیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
53کارشناسیزبان و ادبیات ژاپنیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدمستندات زبانانگلیسی1 سال50000 دلاراپلای در این رشته
55کارشناسیزبانشناسیانگلیسی4 سال52000 دلاراپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدزبانشناسیانگلیسی1 سال50000 دلاراپلای در این رشته
57کارشناسیترجمه ادبیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدترجمه ادبیانگلیسی2 سال50000 دلاراپلای در این رشته
59کارشناسیریاضیات و آمارانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
60کارشناسیریاضیاتانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
61کارشناسی مهندسی مکانیکانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدنوآوری در فناوری پزشکیانگلیسی1 سال50000 دلاراپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدمشاوره بهداشت روانانگلیسی2 سال50000 دلاراپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدکارآفرینی و مدیریت فنیانگلیسی1 سال50000 دلاراپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدموسیقیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
66کارشناسیمهندسی اپتیک و لیزرانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
67کارشناسی ارشداپتیکانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
68کارشناسیفلسفهانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
69کارشناسیفیزیک و نجومانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
70کارشناسیعلوم سیاسیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدروانشناسیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
72کارشناسی مذهب شناسیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
73کارشناسیزبان و ادبیات روسیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
74کارشناسیمطالعات روسیانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
75کارشناسیزبان و ادبیات اسپانیاییانگلیسی4 سال54000 دلاراپلای در این رشته
76کارشناسیآمارانگلیسی2 سال54000 دلاراپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدهنرهای استودیوییانگلیسی2 سال54000 دلاراپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشگاه روچستر

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشگاه روچستر ، با توجه به رشته و مقطع تحصیلی مد نظر متفاوت خواهد بود ولی میانگین هزینه های تحصیل در این دانشگاه در حالت کلی به شرح ذیل است:

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی: 53300 دلار.

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد: 48000 دلار.

  هزینه ی سالیانه زندگی تقریبا 15400 دلار.

  این دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را نیز فراهم میکند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش

  مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه روچستر با توجه به رشته و مقطع تحصیلی متفاوت است اما مدارک مورد نیاز کلی به شرح ذیل است:

  • درخواست آنلاین
  • توصیه نامه ها
  • نمرات آزمون GRE یا GMAT
  • نمرات TOEFL / IELTS / PTE، اگر زبان مادری متقاضی انگلیسی نباشد.
  • سوابق تحصیلی قوی

  ددلاین اپلای دانشگاه روچستر

  ددلاین اپلای در این دانشگاه با توجه به مقطع و رشته تحصیلی متفاوت خواهد بود اما به طور کلی ددلاین های دانشگاه پنجم ژانویه هرسال خواهد بود.

  9939

  تعداد دانشجو

  166

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  بورسیه تحصیلی آمریکا

  مهاجرت تحصیلی به آمریکا

  هزینه تحصیل در آمریکا

  تحصیل در آمریکا


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید