Binghamton University SUNY

Binghamton University SUNY

رنگینگ QS:

دانشگاه بینگهامتون با نام اصلی (Binghamton University SUNY) یک دانشگاه دولتی است که در سال 1946 در بینگهامتون، نیویورک در یک محوطه ی 930 هکتاری تاسیس شد. این دانشگاه برای تأمین نیازهای جانبازان محلی که در جنگ جهانی دوم از خدمت باز می گشتند افتتاح شد. دانشگاه بینگهامتون از 7 مدرسه عالی و دانشکده تشکیل شده است: دانشکده جامعه و امور عمومی، دانشکده پرستاری، دانشکده هنر و علوم، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشکده مدیریت، دانشکده مهندسی و علوم کاربردی. محبوب ترین رشته ها در دانشگاه بینگهامتون شامل: مدیریت تجارت عمومی، روانشناسی عمومی، زیست شناسی / علوم زیست شناسی عمومی، مهندسی، زبان و ادبیات عمومی و انگلیسی می شوند. این دانشگاه 130 دوره را در مقطع کارشناسی ارائه میدهد.

دانشگاه بینگهامتون بیش از 16،800 دانشجو (15.9٪ دانشجویان بین المللی) با بیش از 13،800 دوره کارشناسی دارد، و نسبت دانشجو به هیئت علمی 20: 1 است. میزان پذیرش 42٪ است. بنیاد کارنگی این دانشگاه را به عنوان یک دانشگاه تحقیقاتی با فعالیت تحقیقاتی بالا طبقه بندی کرده است. فارغ التحصیلان برجسته این دانشگاه: آلن برلینر (مستندساز برنده جایزه امی)، استیون فولوپ (شهردار جرسی سیتی، نیوجرسی)، تونی کورنهایزر (مجری نمایش تونی کرنهایزر)

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسی ارشدتاریخ هنرانگلیسی5 سال26000 دلاراپلای در این رشته
2کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترانگلیسی5 سال46000 دلاراپلای در این رشته
3کارشناسی ارشدفرانسویانگلیسی5 سال26000 دلاراپلای در این رشته
4کارشناسی ارشدایتالیاییانگلیسی5 سال26000 دلاراپلای در این رشته
5کارشناسی ارشدفلسفه سیاست و حقوقانگلیسی5 سال26000 دلاراپلای در این رشته
6کارشناسی ارشداسپانیاییانگلیسی5 سال26000 دلاراپلای در این رشته
7کارشناسی ارشدجامعه شناسیانگلیسی5 سال26000 دلاراپلای در این رشته
8کارشناسیمطالعات آفریقاانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
9کارشناسی مردم شناسیانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
10کارشناسیعرب شناسیانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
11کارشناسیتاریخ هنرانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
12کارشناسیمطالعات آسیایی و آمریکایی آسیاییانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
13کارشناسیعلوم بیولوژیکیانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
14کارشناسیعلم شیمیانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
15کارشناسیمطالعات چینیانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
16کارشناسیسینماانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
17کارشناسیمطالعات کلاسیکانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
18کارشناسی ادبیات تطبیقیانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
19کارشناسیاقتصادانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
20کارشناسیانگلیسیانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
21کارشناسیمطالعات محیطیانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
22کارشناسیفرانسویانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
23کارشناسیجغرافیاانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
24کارشناسیعلوم زمین شناسیانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
25کارشناسیمطالعات آلمانانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
26کارشناسیتاریخانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
27کارشناسی ایتالیاییانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
28کارشناسی مطالعات ژاپنیانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
29کارشناسیمطالعات یهودیتانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
30کارشناسیمطالعات کره ایانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
31کارشناسی مطالعات منطقه آمریکای لاتین و کارائیبانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
32کارشناسیریاضیاتانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
33کارشناسیمطالعات قرون وسطایی و اوایل مدرنانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
34کارشناسیموسیقیانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
35کارشناسیفلسفهانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
36کارشناسیفلسفه سیاست و حقوقانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
37کارشناسیفیزیکانگلیسی4 سال26000 دلاراپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدمردم شناسیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدآمار کاربردیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
40کارشناسی ارشدتاریخ هنرانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
41کارشناسی ارشدمطالعات آسیایی و آمریکایی آسیاییانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
42کارشناسی ارشدعلوم بیولوژیکیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدعلم شیمیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدادبیات تطبیقیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
45کارشناسی ارشداقتصادانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدانگلیسیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدفرانسویانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدجغرافیاانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدایتالیاییانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدعلوم ریاضیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدعلوم سیاسیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدفلسفه اخلاق سیاسی و حقوقی سیاسیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
53کارشناسی ارشداسپانیاییانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدجوامع پایدارانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدتئاترانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
56کارشناسی مدیریت کسب و کارانگلیسی5 سال26000 دلاراپلای در این رشته
57کارشناسیمهندسی مکانیکانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
58کارشناسیمهندسی سیستمانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدموسیقیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدمدیریت دولتیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدانسان شناسی زیست پزشکیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدحسابداریانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدپرستاری جیرشناسی بزرگسالانانگلیسی5 سال35000 دلاراپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدعلوم بیولوژیکیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدعلم شیمیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر و برقانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدمطالعات آموزشیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدپرستاری خانوادهانگلیسی5 سال35000 دلاراپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدپرستاری بهداشت روان روانپزشکی خانوادهانگلیسی5 سال35000 دلاراپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدعلوم زمین شناسیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدعلوم زمین شناسیانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدمهندسی صنایع و سیستم هاانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدمهندسی موادانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی2 سال25000 دلاراپلای در این رشته
77کارشناسی ارشداداره امور دانشجوییانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدجوامع پایدارانگلیسی5 سال25000 دلاراپلای در این رشته
79دکتراعلم شیمیانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
80دکترامردم شناسیانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
81دکتراتاریخ هنرانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
82دکتراعلوم بیولوژیکیانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
83دکترامهندسی پزشکیانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
84دکتراامور عمومیانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
85دکتراادبیات تطبیقیانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
86دکترامهندسی کامپیوتر و برقانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
87دکتراعلوم کامپیوترانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
88دکتراانگلیسیانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
89دکتراعلوم زمین شناسیانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
90دکترامهندسی صنایع و سیستم هاانگلیسی4 سال25000 دلاراپلای در این رشته
91دکترامهندسی موادانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
92دکتراعلوم ریاضیانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
93دکترامهندسی مکانیکانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
94دکتراپرستاریانگلیسی8 سال35000 دلاراپلای در این رشته
95دکترافیزیکانگلیسی4 سال25000 دلاراپلای در این رشته
96دکتراعلوم سیاسیانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
97کارشناسی ارشدفلسفه اخلاق سیاسی و حقوقیانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
98کارشناسی ارشدجامعه شناسیانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدعلوم سیستمانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدمطالعات ترجمهانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
101کارشناسی ارشدروانشناسی در علوم اعصاب رفتاریانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
102کارشناسی ارشدروانشناسی در علوم بالینیانگلیسی8 سال25000 دلاراپلای در این رشته
103کارشناسی ارشدروانشناسی در علوم شناختی و مغزانگلیسی2 سال25000 دلاراپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشگاه بینگهامتون

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی این دانشگاه، با توجه به رشته و مقطع تحصیلی مد نظر متفاوت خواهد بود ولی میانگین هزینه های تحصیل در این دانشگاه در حالت کلی به شرح ذیل است:

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی: 19590 دلار

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد: 22210 دلار

  هزینه ی سالیانه زندگی تقریبا 14000 دلار

  این دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را نیز فراهم میکند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از این دانشگاه

  مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه بینگهامتون با توجه به رشته و مقطع تحصیلی متفاوت است اما مدارک مورد نیاز کلی به شرح ذیل است:

  • درخواست آنلاین دانشگاه
  • ریزنمرات
  • توصیه نامه ها
  • انگیزه نامه
  • نمرات آزمون GRE یا GMAT
  • رزومه
  • نمرات TOEFL / IELTS / PTE اگر زبان مادری متقاضی انگلیسی نباشد.

  ددلاین اپلای دانشگاه بینگهامتون

  ددلاین اپلای در این دانشگاه با توجه به مقطع و رشته تحصیلی متفاوت خواهد بود اما به طور کلی ددلاین های دانشگاه پانزدهم ژانویه هرسال خواهد بود.

  16913

  تعداد دانشجو

  801

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  بورسیه تحصیلی آمریکا

  مهاجرت تحصیلی به آمریکا

  هزینه تحصیل در آمریکا

  تحصیل در آمریکا


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید