University Of Innsbruck

University Of Innsbruck

رنگینگ QS: 256

دانشگاه اینسبروک با نام اصلی (University Of Innsbruck) در شهر اینسبروک، اتریش مستقر شده است که در سال 1669 توسط امپراطور لئوپولد اول تاسیس شد. این سومین دانشگاه قدیمی در اتریش است که 28000 دانشجو در برنامه های مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد دارد. دانشگاه اینسبروک در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دوره های مختلفی را از طریق 16 دانشکده با موضوعات اصلی در زمینه علوم، ریاضیات، مدیریت و حقوق ارائه میدهد. طیف گسترده ی این دوره ها شامل آموزش مذهبی کاتولیک، مهندسی برق، مدیریت و اقتصاد، مطالعات ترجمه، اقتصاد بین الملل، علوم بازرگانی میباشد. محوطه این دانشگاه در نزدیکی مرکز شهر اینسبروک در اتریش واقع شده است.دانشگاه کتابخانه خود را در سال 1924 افتتاح کرد و از آن پس منابع فیزیکی و دیجیتالی بسیاری را در خود جای داده است.

این دانشگاه مراکز فرهنگی مانند مرکز مطالعات کانادایی، مرکز مطالعات بین آمریکایی، مرکز متمرکز فرانسه، ایتالیا و مرکز روسیه رویدادهای فرهنگی متنوعی را برای دانشجویان ارائه می دهند. دانشگاه اینسبروک به عنوان دانشگاه پیشرو اتریش پس از دانشگاه وین و دانشگاه گراتس توسط متمم آموزش عالی تامز رتبه بندی شده است. بسیاری از فارغ التحصیلان این دانشگاه دارای مقامات برجسته ای در دولت و شورای شهر اتریش هستند. تعداد پذیرش دانشگاه به دلیل سیاست پذیرش انتخابی آن پایین است. فارغ التحصیلان برجسته این دانشگاه: الکساندر ون در بلن (رئیس جمهور اتریش) ، نادین بیلر (خواننده) ، ماریا لوئیز تورمیر (نویسنده) و جیمز دمسک (کشیش).

جهت اطلاع از کلیه روش های مهاجرتی اتریش اعم از کاری و تحصیلی بر روی این متن کلیک کنید.

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیمطالعات باستان شناسیانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیتاریخ هنرانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیقانون کسب و کارانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیآموزش دینی کاتولیکانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
5کارشناسی ادبیات تطبیقیانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیعلوم تربیتیانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیمطالعات انگلیسی و آمریکاییانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیقوم شناسی اروپاانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
9کارشناسی زبان و ادبیات فرانسویانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیفلسفه آلمانانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیتاریخانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیتربیت دینی اسلامیانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیایتالیاییانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیزبانشناسیانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیمطالعات موسیقیانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیفلسفهانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیمطالعات اسلاویانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
18کارشناسیجامعه شناسیانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیاسپانیاییانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیمطالعات ترجمهانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیتحصیلات هنریانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیزیست شناسی و حفاظت از محیط زیستانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
23کارشناسی مهارت های زندگیانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
24کارشناسیعلم شیمیانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیعلوم کامپیوترانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیانگلیسیانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیفرانسویانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
28کارشناسییونانیانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیتاریخ مطالعات اجتماعی و آموزش سیاسیانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیآموزش فراگیر ناتوانی متمرکزانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیدین اسلامیانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیایتالیاییانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیلاتینانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
34کارشناسیریاضیاتانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
35کارشناسیآموزش رسانه ایانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیآموزش موسیقیانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیتغذیه و خانه داریانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
38کارشناسیتربیت بدنیانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
39کارشناسیفیزیکانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
40کارشناسیآموزش مذهبی کاتولیکانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
41کارشناسیروسیانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
42کارشناسیاسپانیاییانگلیسی4 سال1452 یورواپلای در این رشته
43کارشناسیمعماریانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
44کارشناسیعلوم جویانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
45کارشناسیزیست شناسیانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
46کارشناسیعلم شیمیانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
47کارشناسیمهندسی عمران و محیط زیستانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
48کارشناسیعلوم کامپیوترانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
49کارشناسیعلوم زمینانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
50کارشناسیاقتصاد گردشگری و سلامتانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
51کارشناسیمهندسی برقانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
52کارشناسیجغرافیاانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
53کارشناسیمدیریت و اقتصادانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
54کارشناسیمکاترونیکانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
55کارشناسیداروسازیانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
56کارشناسیعلوم ورزشیانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
57کارشناسیمدیریت ورزشیانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
58کارشناسیریاضیات فنیانگلیسی3 سال1452 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدتاریخ باستان و شرق شناسی باستانانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشداقتصاد کاربردیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدمطالعات باستان شناسیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدمعماریانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدمطالعات باستان شناسیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدبانک و امور مالیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدآموزش دینی کاتولیکانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
66فلسفه کلاسیک به زبان لاتینانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدادبیات تطبیقیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدعلوم تربیتیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدمطالعات انگلیسی و آمریکاییانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدقوم شناسی اروپاانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدفرهنگ جنسیتی و تغییرات اجتماعیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدفلسفه آلمانانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدتاریخانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدزبانشناسیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدرسانه هاانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدمطالعات موسیقیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدمطالعات موسیقیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدفلسفهانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدمطالعات اسلاویانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدجامعه شناسی در نظریه اجتماعی و سیاسیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدمطالعات ترجمهانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدقانون کسب و کارانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدمهندسی عمرانانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدمهندسی محیط زیستانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدسیستم های اطلاعاتیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدمدیریت استراتژیکانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدزیست شناسی و حفاظت از محیط زیستانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
89کارشناسی ارشد زبان وادبیات انگلیسیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
90کارشناسی ارشد زبان وادبیات فرانسویانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدجغرافیا و اقتصادانگلیسی1452 یورواپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدزبان و ادبیات آلمانیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدیونانیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدتاریخ در مطالعات اجتماعی و آموزش سیاسیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
95کارشناسی ارشددین اسلامیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
96کارشناسی ارشدایتالیاییانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
97کارشناسی ارشدلاتینانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
98کارشناسی ارشدتربیت بدنیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدآموزش مذهبی کاتولیکانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
101کارشناسی ارشدحسابداری و مالیاتانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
102کارشناسی ارشدفیزیک نجومیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
103کارشناسی ارشدعلوم جویانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
104کارشناسی ارشدآموزش تجارتانگلیسی30 ماه1452 یورواپلای در این رشته
105کارشناسی ارشدعلم شیمیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
106کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
107کارشناسی ارشدعلوم زمینانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
108کارشناسی ارشداکولوژی و تنوع زیستیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
109کارشناسی ارشدمدیریت محیط زیست مناطق کوهستانیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
110کارشناسی ارشدهواشناسی محیطیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
111کارشناسی ارشدعلوم مواد و علوم نانوانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
112کارشناسی ارشدمیکروب شناسیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
113کارشناسی ارشدسلول مولکولی و زیست شناسی رشدانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
114کارشناسی ارشدداروسازیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
115کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
116کارشناسی ارشدعلوم سیاسی مطالعات اروپایی و بین المللیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
117کارشناسی ارشدروانشناسیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
118کارشناسی ارشدعلوم ورزشیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته
119کارشناسی ارشدجانور شناسیانگلیسی2 سال1452 یورواپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه ی تحصیلی دانشجویان دانشگاه اینسبروک

  شهریه دانشجویان در حال توسعه: 726.72 دلار.

  هزینه زندگی سالیانه بطور میانگین: 6960 دلار.

  دانشگاه اسکان دانشجویان را فراهم میکند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه اینسبروک

  • فرم درخواست آنلاین
  • لیسانس مربوط یا معادل آن
  • نمره آیلتس 7

  اثبات مهارت آلمانی یا مهارت انگلیسی و هرگونه نیاز دیگری که توسط برنامه درسی برنامه مدرک مورد نظر شما تعیین شده باشد.

  ددلاین اپلای در دانشگاه اینسبروک

  • ترم زمستانی: 5 آگوست
  • ترم تابستان: 5 فوریه

  27800

  تعداد دانشجو

  265

  رتبه QS

  3300

  تعداد اعضای هیات علمی


  مقالات پیشنهادی:

  ویزای جستجوی کار اتریش

  مهاجرت به اتریش

  تحصیل در اتریش

  کار در اتریش


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  سلام و عرض خسته نباشید
  من متاهل هستم و میخوام به همراه همسر و پسر ۴ ساله م برای مقطع دکترا اتریش اقدام کنم
  آیا موسسه شما میتونه در زمینه فاند دانشگاه های اتریش به بنده کمک کنه؟

  در مقطع دکترا امکان استفاده از ویزای همراه رو خواهید داشت. لطفا با موسسه تماس بگیرید تا در خدمنتتون باشیم.

  دیدگاهتان را بنویسید