Harbin Institute of Technology

Harbin Institute of Technology

رنگینگ QS:

انستیتوی فناوری هاربین با نام اصلی (Harbin Institute of Technology) یک دانشگاه تحقیقاتی مشهور در چین است و دارای سه محوطه دانشگاهی در سراسر کشور است. این دانشگاه به عنوان یکی از برترین دانشگاه های چین شناخته می شود. دوره های متعددی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می دهد انستیتوی فناوری هاربین در بیست مدرسه عالی تمام وقت سازمان یافته است که از طریق آنها هفتاد و سه دوره کارشناسی، چندین دوره کارشناسی ارشد و دکترا را ارائه میدهد. گرچه بیشتر دانشکده های این دانشگاه بر علوم و مهندسی متمرکز هستند، دوره های علوم انسانی، علوم اجتماعی و مدیریت را نیز ارائه میدهد.

انستیتوی فناوری هاربین دانشکده کشاورزی یا پزشکی ندارد ولی دارای سه پردیس اصلی هاربین است که در پایگاه صنعتی چین، پردیس ویهای، واقع درپارک فناوری پیشرفته چین و پردیس شنژن: در شهرک دانشگاه تاسیس شده است. انستیتوی فناوری هاربین به طور مداوم به عنوان یکی از برترین دانشگاه های کشور با گرایش علوم و مهندسی رتبه بندی می شود. این دانشگاه در سال 2017 توسط U.S. News در رتبه ششم در بین بهترین دانشگاههای جهانی در زمینه مهندسی قرار گرفت.

تحصیل در چین

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیمدیریت کسب و کارانگلیسی4 سال26000 یوآناپلای در این رشته
2کارشناسیمهندسی عمرانانگلیسی4 سال26000 یوآناپلای در این رشته
3کارشناسیمهندسی شیمی و تکنیکانگلیسی2 سال26000 یوآناپلای در این رشته
4کارشناسی ارشدطراحیانگلیسی6 سال34000 یوآناپلای در این رشته
5کارشناسی ارشدمدیریت منابع زمینانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
6کارشناسی ارشدجامعه شناسیانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
7کارشناسی ارشدمدیریت مهندسیانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
8کارشناسی ارشدمکانیک جامدانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
9کارشناسی ارشداقتصاد جهانیانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
10کارشناسی ارشداقتصاد جهانیانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
11کارشناسی ارشدفیزیک و شیمی موادانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
12کارشناسی ارشدمکانیک مهندسیانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
13کارشناسی ارشدمکانیک مهندسیانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
14کارشناسی ارشدمیکرو الکترونیک و الکترونیک جامدانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
15کارشناسی ارشدعلم موادانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
16کارشناسی ارشدمهندسی ژئوتکنیکانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
17کارشناسی ارشدمیکروب شناسیانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
18کارشناسی ارشدبیوشیمیانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
19کارشناسی ارشدمهندسی پردازش موادانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
20کارشناسی ارشدمهندسی سازهانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
21کارشناسی ارشدالکترونیک فیزیکانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
22کارشناسی ارشدمواد فضایی و پردازشانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
23کارشناسی ارشداطلاعات و دستگاه های اطلاعاتیانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
24کارشناسی ارشدمهندسی معماری و عمرانانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
25کارشناسی ارشدمهندسی موادانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
26کارشناسی ارشدمهندسی اطلاعات و ارتباطاتانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
27کارشناسی ارشدعلم و فناوری ابزارانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
28کارشناسی ارشدمنبع آب شهریانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
29کارشناسی ارشدشیمی پزشکیانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
30کارشناسی ارشدمهندسی برقانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
31کارشناسی ارشدمعامله بین المللیانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
32کارشناسی ارشدمهندسی ابزار و مترانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
33کارشناسی ارشدتاریخ علم و صنعتانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
34کارشناسی ارشدمهندسی نیرو و ترموفیزیک مهندسیانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
35کارشناسی ارشدساخت و اتوماسیون مکانیکیانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
36کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی مدیریتانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
37کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی محیط زیستانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدمهندسی مکاترونیکانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدحسابداریانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
40دکتراعلوم و فنون رایانهانگلیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
41کارشناسی ارشدطراحی و نظریه مکانیکیانگلیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
42کارشناسی ارشدمدیریت شرکتانگلیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
43کارشناسی ارشداقتصاد و مدیریت آموزشانگلیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدمهندسی ساخت خودرو هوافضاانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
45کارشناسی ارشداقتصاد فنی و مدیریتانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی کنترلانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدمدیریت دولتیانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدمکانیکانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کارانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
51دکترامدیریت دولتیانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
52دکترامهندسی زیست (مهندسی)انگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
53دکترااپتیکانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
54دکترامهندسی پل و تونلانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
55دکترامهندسی پل و تونلانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
56دکترامهندسی پل و تونلانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
57دکتراریاضیاتانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
58دکترامهندسی ارتباطات و حمل و نقلانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
59دکتراجامعه شناسیانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
60دکترامکانیک مهندسیانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
61دکتراعلم و فناوری ابزارانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
62دکتراعلم و فناوری ابزارانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
63دکترامکانیک عمومی و بنیادیانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
64دکترامهندسی عمرانانگیسی3 سال42000 یوآناپلای در این رشته
65دکترامهندسی نیرو و ترموفیزیک مهندسی42000 یوآناپلای در این رشته
66دکترامکانیک جامدانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
67دکترامعماریانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
68دکتراعلوم و فنون رایانهانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
69دکترامکانیک مهندسیانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
70دکترابرنامه ریزی شهریانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
71دکتراعلوم و مهندسی کنترلانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
72دکتراعلوم و فنون هوانوردی و فضانوردیانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
73دکترامهندسی اطلاعات و ارتباطاتانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
74دکترامهندسی نوریانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
75دکترامهندسی برقانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
76دکتراعلم و فناوری الکترونیکانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
77دکترامهندسی و فناوری شیمیانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
78دکترامهندسی مکانیکانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
79دکترامهندسی شهرداریانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
80دکترامهندسی ساخت خودرو هوافضاانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
81دکتراعلوم و مهندسی موادانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
82دکترامنبع آب شهریانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
83دکتراعلوم و مهندسی مدیریتانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته
84دکتراعلوم و مهندسی محیط زیستانگیسی42000 یوآناپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی انستیتوی فناوری هاربین

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی این دانشگاه، با توجه به رشته و مقطع تحصیلی مد نظر متفاوت خواهد بود ولی میانگین هزینه های تحصیل در این دانشگاه در حالت کلی به شرح ذیل است:

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی:26000 یوآن
  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد:34000 یوآن
  هزینه ی سالیانه زندگی تقریبا:50500 یوآن

  این دانشگاه امکان اسکان دانشجویان فراهم میکند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از انستیتوی فناوری هاربین

  مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش از این دانشگاه با توجه به رشته و مقطع تحصیلی متفاوت است اما مدارک مورد نیاز کلی به شرح ذیل است:

  • درخواست آنلاین
  • مدرک لیسانس (یا بالاتر) و ریز نمرات
  • توصیه نامه ها
  • انگیزه نامه
  • رزومه
  • نمرات آزمون GRE یا GMAT
  • نمرات TOEFL / IELTS در صورتی که زبان مادری متقاضی انگلیسی نباشد. شرایط ممکن است برای هر برنامه متفاوت باشد.

  ددلاین اپلای دانشگاه

  ددلاین اپلای در این دانشگاه با توجه به مقطع و رشته تحصیلی متفاوت خواهد بود اما به طور کلی ددلاین های دانشگاه هرساله بیست و پنجم دسامبر می باشد.

  53292

  تعداد دانشجو

  277

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  تحصیل پزشکی در چین

  مهاجرت به چین

  کار در چین


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  سلام، آیا برای تحصیل در رشته های مدیریتی باید زبان چینی بلد باشیم؟

  سلام و عرض ادب. به هر دو زبان چینی وانگلیسی امکان تحصیل دارید.

  دیدگاهتان را بنویسید