راهنمای جامع مهاجرت به آلمان

Hadiseh Ahmadi

راهنمای جامع مهاجرت به آلمان

هر دو ویزای تحصیلی و ویزای جستجوی کار در آلمان جز محبوبترین روشهای مهاجرت در سال 2021 است. نرخ بیکاری در آلمان حدود 5% بود، نظام تحصیلی آلمان نیز در سال 2021 نیز بسیار کم هزینه و به نوعی رایگان می باشد. در نتیجه مهاجرت به آلمان در بین متقاضیان محبوبیت خاصی دارد. البته راه های اخذ اقامت آلمان به موارد مذکور محدود نمی شود اما در سال های اخیر این دو روش بسیار محبوب بوده اند. در این کتاب کلیه اطلاعاتی که باید برای مهاجرت به آلمان در نظر داشته باشید وجود دارد.

39,000 تومان – خرید